Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI AKOMPANIATORÓW
ze szkół muzycznych I i II st.
10 października 2019, godz. 10 - 17.30

Miejsce: sala kameralna
Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku-Wrzeszczu ul. Partyzantów 21a

Oganizator:
Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

CEL WARSZTATÓW:
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Wielostronne ujęcie tematyki.
Rozwiązywanie problemów zdiagnozowanych podczas poprzedniej edycji warsztatów.
Konsultacje z doświadczonymi pianistami.

PROWADZĄCY I TEMATYKA WARSZTATÓW:

dr Danuta Szemrowicz - psycholog kliniczny

godz. 10.00
Temat: "Psychologiczne aspekty pracy pianisty-akompaniatora. Koncentracja, relaksacja i szybka regeneracja w warunkach przeciążenia pracą"
----------------------------------------

dr hab. Anna Mikolon - AM, Gdańsk

godz. 11.00
Temat: "Prakseologia w pracy pianisty-akompaniatora"
----------------------------------------

dr hab. Paweł Kukliński - AM, Gdańsk

godz. 11.30
Temat: "Czego oczekuje od pianisty-akompaniatora nauczyciel gry na instrumencie smyczkowym?"
----------------------------------------

dr Rafał Lewandowski - Prywatna SM "Concertino", Gdynia

godz. 12.15
Temat: Akompaniament w koncertowej praktyce wykonawczej i w pracy dydaktycznej z dziećmi. Podobieństwa i różnice. Metody pracy nad utworem - czytanie avista i zagadnienia interpretacyjne"
----------------------------------------

dr Piotr Pożakowski - Akademia Sztuki, Szczecin

godz. 14.15
Temat: Czego oczekuje od pianisty-akompaniatora nauczyciel gry na instrumencie dętym?"
----------------------------------------

dr Mirosława Sumlińska - AM, Gdańsk

godz. 16.00
Temat: Akompaniament jako forma gry zespołowej. Doskonalenie umiejętności czytania avista i szybkiego przygotowania utworu"
----------------------------------------

Koordynator projektu: dr hab. Anna Mikolon
Zgłoszenia proszę kierować na adres: anmik3@hotmail.com
Można skorzystać z praktycznych konsultacji u dr M.Sumlińskiej i dr R.Lewandowskiego.

Do pobrania: Konspekt Warsztatów