Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH
do nauki w Szkole Muzycznej I st. im. G.Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
na rok szkolny 2020/2021

Nazwiska zostały podane w porządku alfabetycznym:

1. Bieszk Ernest
2. Fajfer Klara
3. Kałęcka Hanna
4. Mysza Bartłomiej
5. Mysza Ignacy
6. Szewczyk Agata
7. Szkarłat Piotr
8. Tybuś Jarosz
9. Urbaniak Hubert
10. YuHan. Ji

Gdańsk, 22.06.2020 roku