Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

Uroczystość nadania imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej
w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu


8 października 2011 roku

Tego dnia dokonano uroczystego aktu nadanie imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a. Zbiegło się to z obchodami jubileuszowymi 65-lecia Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz z 5. rocznicą śmierci ś.p. Wandy Dubanowicz, wieloletniej, zasłużonej nauczycielki tej szkoły. Nadanie imienia nastąpiło na wniosek Koła Absolwentów SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz na mocy specjalnej uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

W uroczystości, oprócz władz szkolnych, wzięli udział koledzy i koleżanki-pedagodzy, znajomi oraz dawni uczniowie Pani Dubanowicz.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu w intencji ś.p. Wandy Dubanowicz oraz wszystkich zmarłych pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

W foyer szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz. Większość zaprezentowanych dokumentów i fotografii zostało udostępnionych na potrzeby wystawy przez p. Katarzynę Lipińską, która również jest fundatorką ozdobnej tablicy pamitkowej oraz okolicznościowej publikacji książkowej.

 Leszek Kaufman - dyrektor ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu wspólne z Józefą Siudaczyńską-Babicz oraz Katrzyna Lipińską dokonują odsłonięcia pamiatkowej tablicy.

 Józefa Siudaczyńska-Babicz - honorowa przewodnicząca Koła absolwentów oraz była nauczycielka Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, jedna z głównych inicjatorek nadania imienia Wandy Dubanowicz szkolnej sali kameralnej.
 Józef Madanowski - dyrektor PSM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 1972-1986 oraz dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 1986-2008.
 p.Alicja Wieczorek w roli konferansjera części artystycznej.
 Trio klarnetowe: Grzegorz Wieczorek, Bogdan Ocieszak i Barbara Pappelbaum.

 Anna Wolińska.

 Trio fortepianowe w składzie: Magdalena Darska-Szpakiewicz - fortepian, Izabela Yan Yi Miu - skrzypce, Anna Sawicka - wiolonczela. W programie Qasi Sonata Wandy Dubanowicz.

 Krzysztof Sperski, absolwent SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prof.zw. Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 Występ duetu: Bogna Forkiewicz - śpiew, Paweł Rydel - fortepian.
W programie: Biały Walc Wandy Dubanowicz do tekstu Krystyny Chudowolskiej.

 Adam Chamera

 Ryszard Ziółkowski

 Olga Walentynowicz - przewodnicząca Gdańskiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.

 Elżbieta Wiesztordt, absolwentka SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prof.zw. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

 Mariusz Zaczkowski, właściciel Studia MTS, redaktor i autor opracowania dźwiękowego płyty pt.Wanda Dubanowicz - kompozytor i pedagog wydanej w 2010r.

 Jerzy Michalak, absolewnt SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, artysta muzyk, dyrygent, pianista kameralista, pedagog.

 Katarzyna Lipińska,
fundatorka pamiątkowej tablicy z nadaniem imienia oraz wydawca okolicznościowej publikacji książkowej poświęconej patronce.

 Józefa Siudaczyńska-Babicz

 Urszula Borzdyńska
 Wystawa okolicznościowa prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz.