Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

Uroczystość nadania imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej
w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu


8 października 2011 roku

Tego dnia dokonano uroczystego aktu nadanie imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a. Zbiegło się to z obchodami jubileuszowymi 65-lecia Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz z 5. rocznicą śmierci ś.p. Wandy Dubanowicz, wieloletniej, zasłużonej nauczycielki tej szkoły. Nadanie imienia nastąpiło na wniosek Koła Absolwentów SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz na mocy specjalnej uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

W uroczystości, oprócz władz szkolnych, wzięli udział koledzy i koleżanki-pedagodzy, znajomi oraz dawni uczniowie Pani Dubanowicz.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu w intencji ś.p. Wandy Dubanowicz oraz wszystkich zmarłych pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

W foyer szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz. Większość zaprezentowanych dokumentów i fotografii zostało udostępnionych na potrzeby wystawy przez p. Katarzynę Lipińską, która również jest fundatorką ozdobnej tablicy pamitkowej oraz okolicznościowej publikacji książkowej.

Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - odsłonięcie tablicy
 Leszek Kaufman - dyrektor ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu wspólne z Józefą Siudaczyńską-Babicz oraz Katrzyna Lipińską dokonują odsłonięcia pamiatkowej tablicy.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - tablica
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Siudaczyńska-Babicz
 Józefa Siudaczyńska-Babicz - honorowa przewodnicząca Koła absolwentów oraz była nauczycielka Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, jedna z głównych inicjatorek nadania imienia Wandy Dubanowicz szkolnej sali kameralnej.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Madanowski
 Józef Madanowski - dyrektor PSM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 1972-1986 oraz dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 1986-2008.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - A.Wieczorek
 p.Alicja Wieczorek w roli konferansjera części artystycznej.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - Trio klarnetowe
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - Trio klarnetowe
 Trio klarnetowe: Grzegorz Wieczorek, Bogdan Ocieszak i Barbara Pappelbaum.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - A.Wolińska
 Anna Wolińska.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - Trio fortepianowe
 Trio fortepianowe w składzie: Magdalena Darska-Szpakiewicz - fortepian, Izabela Yan Yi Miu - skrzypce, Anna Sawicka - wiolonczela. W programie Qasi Sonata Wandy Dubanowicz.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - prof.K.Sperski
 Krzysztof Sperski, absolwent SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prof.zw. Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 B.Forkiewicz, P.Rydel
 Występ duetu: Bogna Forkiewicz - śpiew, Paweł Rydel - fortepian.
W programie: Biały Walc Wandy Dubanowicz do tekstu Krystyny Chudowolskiej.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - A.Chamera
 Adam Chamera
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - R.Ziółkowski
 Ryszard Ziółkowski
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - O.Walentynowicz
 Olga Walentynowicz - przewodnicząca Gdańskiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - E.Wiesztordt
 Elżbieta Wiesztordt, absolwentka SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prof.zw. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
 Mariusz Zaczkowski, właściciel Studia MTS, redaktor i autor opracowania dźwiękowego płyty pt.Wanda Dubanowicz - kompozytor i pedagog wydanej w 2010r.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Michalak
 Jerzy Michalak, absolewnt SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, artysta muzyk, dyrygent, pianista kameralista, pedagog.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - K.Lipińska
 Katarzyna Lipińska,
fundatorka pamiątkowej tablicy z nadaniem imienia oraz wydawca okolicznościowej publikacji książkowej poświęconej patronce.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Siudaczyńska-Babicz
 Józefa Siudaczyńska-Babicz
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - E.Burzyńska
 Urszula Borzdyńska
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
 Wystawa okolicznościowa prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz.
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011