Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

Uroczystość nadania imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej
w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu


8 października 2011 roku

Tego dnia dokonano uroczystego aktu nadanie imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a. Zbiegło się to z obchodami jubileuszowymi 65-lecia Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz z 5. rocznicą śmierci ś.p. Wandy Dubanowicz, wieloletniej, zasłużonej nauczycielki tej szkoły. Nadanie imienia nastąpiło na wniosek Koła Absolwentów SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz na mocy specjalnej uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

W uroczystości, oprócz władz szkolnych, wzięli udział koledzy i koleżanki-pedagodzy, znajomi oraz dawni uczniowie Pani Dubanowicz.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu w intencji ś.p. Wandy Dubanowicz oraz wszystkich zmarłych pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

W foyer szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz. Większość zaprezentowanych dokumentów i fotografii zostało udostępnionych na potrzeby wystawy przez p. Katarzynę Lipińską, która również jest fundatorką ozdobnej tablicy pamitkowej oraz okolicznościowej publikacji książkowej.

Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - odsłonięcie tablicy
 Leszek Kaufman - dyrektor ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu wspólne z Józefą Siudaczyńską-Babicz oraz Katrzyna Lipińską dokonują odsłonięcia pamiatkowej tablicy.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - tablica
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Siudaczyńska-Babicz
 Józefa Siudaczyńska-Babicz - honorowa przewodnicząca Koła absolwentów oraz była nauczycielka Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, jedna z głównych inicjatorek nadania imienia Wandy Dubanowicz szkolnej sali kameralnej.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Madanowski
 Józef Madanowski - dyrektor PSM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 1972-1986 oraz dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu w latach 1986-2008.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - A.Wieczorek
 p.Alicja Wieczorek w roli konferansjera części artystycznej.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - Trio klarnetowe
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - Trio klarnetowe
 Trio klarnetowe: Grzegorz Wieczorek, Bogdan Ocieszak i Barbara Pappelbaum.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - A.Wolińska
 Anna Wolińska.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - Trio fortepianowe
 Trio fortepianowe w składzie: Magdalena Darska-Szpakiewicz - fortepian, Izabela Yan Yi Miu - skrzypce, Anna Sawicka - wiolonczela. W programie Qasi Sonata Wandy Dubanowicz.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - prof.K.Sperski
 Krzysztof Sperski, absolwent SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prof.zw. Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 B.Forkiewicz, P.Rydel
 Występ duetu: Bogna Forkiewicz - śpiew, Paweł Rydel - fortepian.
W programie: Biały Walc Wandy Dubanowicz do tekstu Krystyny Chudowolskiej.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - A.Chamera
 Adam Chamera
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - R.Ziółkowski
 Ryszard Ziółkowski
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - O.Walentynowicz
 Olga Walentynowicz - przewodnicząca Gdańskiego Koła Towarzystwa im. Fryderyka Chopina.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - E.Wiesztordt
 Elżbieta Wiesztordt, absolwentka SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, prof.zw. Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011
 Mariusz Zaczkowski, właściciel Studia MTS, redaktor i autor opracowania dźwiękowego płyty pt.Wanda Dubanowicz - kompozytor i pedagog wydanej w 2010r.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Michalak
 Jerzy Michalak, absolewnt SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu, artysta muzyk, dyrygent, pianista kameralista, pedagog.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - K.Lipińska
 Katarzyna Lipińska,
fundatorka pamiątkowej tablicy z nadaniem imienia oraz wydawca okolicznościowej publikacji książkowej poświęconej patronce.
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - J.Siudaczyńska-Babicz
 Józefa Siudaczyńska-Babicz
Nadanie imiena sali konc. w SM II st. 2011 - E.Burzyńska
 Urszula Borzdyńska
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
 Wystawa okolicznościowa prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz.
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011
Wystawa - Dubanowicz 2011