Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  

Gdańsk, 04 maja 2021 roku

OGŁOSZENIE

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 października 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U z 22 października 2019r. poz. 2004) informuje, iż posiada do sprzedaży:

Lp. Nazwa i opis
składnika majątkowego
Proponowana kwota sprzedaży
w PLN
Ilość Opis
1. Fortepian C. Bechstein Model A Nr fabryczny: 84375
Nr inwentarzowy: SM I K I s2p1
3500 1 wg zał.
2. Fortepian Calisia Model M-160 Nr fabryczny 50235
Nr inwentarzowy: SM II s.1p.7
500 1 wg zał.
3. Pianino Calisia Model M-105 Nr fabryczny 086245
Nr inwentarzowy: SM II s.2 p.5
300 1 wg zał.

 1. Sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego zostanie przeprowadzona w formie aukcji, która odbędzie się 26 maja 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie ZSM w Gdańsku- Wrzeszczu, budynek SM I st. przy ul. Romana Dmowskiego 16b.
 2. Zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego jednostki, nie mogą nabywać:
  • kierownik jednostki,
  • główny księgowy jednostki,
  • osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce,
  • osoby biorące udział w podejmowaniu,
  • osoby pozostające z osobami, o których mowa w pkt 1–4, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa w pkt 1–4.
 3. Przedmiot:fortepian C. Bechstein Model A można obejrzeć w ZSM w Gdańsku- Wrzeszczu, budynek SM Ist. ul. Dmowskiego 16b, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Katarzyną Kaźmierczak, tel. 58 341 92 13, e-mail: k.kazmierczak@zsm-gdansk.edu.pl
  Przedmioty: fortepian Calisia Model M-160 oraz pianino Calisia Model M-105 można obejrzeć w ZSM w Gdańsku- Wrzeszczu, budynek SM II st. ul. Partyzantów 21A, po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Markiem Gawkowskim, tel. 58 341 42 20, e-mail: m.gawkowski@zsm-gdansk.edu.pl.
 4. Kupujący zostanie poinformowany o terminie podpisania umowy sprzedaży niezwłocznie po rozstrzygnięciu aukcji. Zawarcie umowy powinno nastąpić w terminie 5dni. Kupującyzobowiązany jest do uiszczenia zaoferowanej ceny w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie wystawionej przez sprzedającego noty księgowej.
 5. Wydanie przedmiotu nastąpi w siedzibie sprzedającego lub innym miejscu wskazanym przez niego, niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty. Kupujący jest zobowiązany do odbioru przedmiotu w terminie do 7 dni, chyba, ze strony umówią się inaczej. Kupujący odbierze przedmiot osobiście i na własny koszt. Sprzedający nie będzie uczestniczył w przygotowaniach do transportu, w szczególności zabezpieczania przed uszkodzeniem w transporcie.

ZAŁĄCZNIK

do protokołu komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu powołanej zarządzeniem dyrektora ZSM nr 1/2021 Gdańsk, 13.01.2021 roku

Fortepian C. Bechstein Model A
Nr fabryczny: 84375

nr inw. SM I K I S2 P1

I. DŹWIĘCZNICA

 1. Rama żeliwna: rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
 2. Płyta rezonansowa: płyta rezonansowa posiada pęknięcia.
 3. Naciąg: struny basowe i struny wiolinowe oryginalne, posiadają liczne ślady zużycia.
 4. Strojnica: Brak stabilności stroju ze względu na zużycie strojnicy.

II. MECHANIZM

Luzy w figurkach mechanizmu (dźwignie główne, zużyte młotki i luzy w trzonkach młotkowych).

III. TŁUMIKI

Brak dostatecznego tłumienia ze względu na zużycie; luzy w prowadnicach tłumikowych.

IV. KLAWIATURA

Luzy klawiaturowe w sztyftach przednich i środkowych.

V. OBUDOWA

Posiada liczne ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru. Brak stabilności nóg instrumentu ze względu na zużyte gwinty drewniane. Galanteria metalowa posiada liczne ślady zaśniedzenia i korozji.

VI. PODSUMOWANIE

Fortepian w obecnym stanie nie nadaje się do właściwego użytku dydaktycznego. Ze względu na poważne zużycie elementów dźwięcznicy, fortepian kwalifikuje się do likwidacji. Instrument w obecnym stanie stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się w miejscu jego zmagazynowania. Ze względu na złożoność naprawy, remont fortepianu jest nieopłacalny a jego ewentualny koszt przekracza wartość zakupu fabrycznie nowego instrumentu podobnej klasy.
Dodatkowo klawiatura tego instrumentu posiada 85 klawiszy, co ogranicza możliwość wykorzystania go w repertuarze muzyki współczesnej.

Fortepian Calisia Model M-160
Nr fabryczny 50235

nr inw. SM II S1 P7

I. DŹWIĘCZNICA

 1. Rama żeliwna: rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
 2. Płyta rezonansowa: płyta rezonansowa posiada pęknięcia w całym obszarze.
 3. Naciąg: struny basowe i struny wiolinowe oryginalne, posiadają liczne ślady zużycia; nacisk strun na mostkach jest zmniejszony.
 4. Strojnica: brak stabilności stroju ze względu na zużycie strojnicy.

II. MECHANIZM

Luzy w figurkach mechanizmu (główki młotków są nadmiernie zużyte i kwalifikują się do wymiany).

III. TŁUMIKI

Brak dostatecznego tłumienia ze względu na zużycie; luzy w prowadnicach tłumikowych.

IV. KLAWIATURA

Luzy klawiaturowe w sztyftach przednich i środkowych.

V. OBUDOWA

Posiada liczne ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru. Galanteria metalowa posiada liczne ślady zaśniedzenia i korozji.

VI. PODSUMOWANIE

Fortepian w obecnym stanie nie nadaje się do właściwego użytku dydaktycznego. Ze względu na poważne zużycie elementów dźwięcznicy, fortepian kwalifikuje się do likwidacji. Ze względu na złożoność naprawy, remont fortepianu jest nieopłacalny.
Tylko całkowita naprawa generalna mogłaby przywrócić prawidłowe brzmienie i funkcjonowanie instrumentu.

Pianino Calisia Model M-105
Nr fabryczny 086245

nr inw. SM II S2 P5

I. DŹWIĘCZNICA

 1. Rama żeliwna: rama żeliwna jest w układzie krzyżowym. Nie posiada żadnych pęknięć.
 2. Płyta rezonansowa: płyta rezonansowa posiada pęknięcia.
 3. Naciąg: struny basowe i struny wiolinowe oryginalne, posiadają liczne ślady zużycia.
 4. Strojnica: brak stabilności stroju ze względu na zużycie i pęknięcie strojnicy.

II. MECHANIZM

Luzy w figurkach mechanizmu (dźwignie główne, zużyte młotki i luzy w trzonkach młotkowych).

III. TŁUMIKI

Brak dostatecznego tłumienia ze względu na zużycie.

IV. KLAWIATURA

Luzy klawiaturowe w sztyftach przednich i środkowych.

V. OBUDOWA

Posiada liczne ślady uszkodzeń mechanicznych, przetarcia lakieru.

VI. PODSUMOWANIE

Pianino w obecnym stanie nie nadaje się do właściwego użytku dydaktycznego. Ze względu na poważne zużycie elementów akustyki, pianino kwalifikuje się do likwidacji. Ze względu na złożoność naprawy, remont pianina jest nieopłacalny a jego ewentualny koszt przekracza wartość zakupu fabrycznie nowego instrumentu podobnej klasy.