Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

PLAN ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH
w roku szkolnym 2020/2021


SZKOŁA MUZYCZNA II st. im. F.Chopina

Wszelkie pytania w sprawie planu zajęć przed. teoretycznych w SM II st. należy kierować do mgr Emilii Hewelt - kier. sekcji teorii w SM II st.

>
   P O N I E D Z I A Ł E K
  sala 118 sala 102 sala 202 sala 107 sala 111
  M.Hajderek A.Andrearczyk B.Gończ J.Krzyżak E.Hewelt
15.00-15.45 Kszt. słuchu
klasa III, gr.C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. C
Kszt.słuchu
klasa VI, gr. A
 
 
Formy
klasa V-1
15.50-16.35 Harmonia
klasa III, gr. C
Kszt. słuchu
klasa II, gr. A
Zasady muz.
klasa I, gr. E
Historia muz.
klasa VI-1
Formy V-1
16.40-17.25 Harmonia
klasa III, gr. C
Kszt. słuchu
klasa V, gr. B
Kszt. słuchu
klasa I, gr. E
Historia muz.
klasa VI-1
Literat.muz.
klasa II, gr. A
17.30-18.15 Harmonia
klasa II, gr. A
Kszt.słuchu
klasa V, gr. C
Kszt. słuchu
klasa IV, gr. B
Historia muz.
klasa VI-1;
Literat. muz.
klasa II, gr. B
18.20-19.05 Harmonia
klasa IV, gr. B
Kszt. słuchu
klasa II, gr. B
Harmonia
klasa III, gr. B
Historia muz.
klasa V-2
Formy
klasa VI-2
19.10-19.55 Harmonia
klasa IV, gr. B
Kszt. słuchu
klasa III, gr. B
Kszt. słuchu
klasa VI, gr. B
Historia muz.
klasa V-2
 
   W T O R E K
  sala 118 sala 102 sala 202 sala 107 sala 111
  M.Hajderek A.Andrearczyk B.Gończ J.Krzyżak E.Hewelt
15.00-15.45 Kszt. słuchu
klasa II, gr C
Zasady muz.
klasa I, gr. B
Harmonia
klasa II, gr. D
Historia muz.
klasa V-1
 
15.50-16.35 Kszt. słuchu
klasa IV, gr. C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. B
Harmonia
klasa II, gr. D
Historia muz.
klasa V-1
Literatura muz.
klasa II, gr. C
16.40-17.25 Harmonia
klasa II, gr. C
Kszt. słuchu
klasa V, gr. B
Kszt. słuchu
klasa II, gr. D
Historia muz.
klasa IV, gr. C
 
17.30-18.15 Kszt. słuchu
klasa IV, gr. A
Kszt. słuchu
klasa III, gr. A
Kszt. słuchu
klasa V, gr. A
Historia muz.
klasa IV, gr. C
 
18.20-19.05 Zasady muz.
klasa I, gr. A
Kszt. słuchu
klasa I, gr. D
Harmonia
klasa IV, gr. A
Historia muz.
klasa III, gr. A
 
19.10-19.55 Kszt. słuchu
klasa I, gr. A
Zasady muz.
klasa I, gr. D
Harmonia
klasa IV, gr. A;
Historia muz.
klasa III, gr. A
 
   C Z W A R T E K
  sala 118 sala 102 sala 202 sala 107 sala 111
  M.Hajderek A.Andrearczyk B.Gończ J.Krzyżak E.Hewelt
15.00-15.45 Kszt.słuchu
klasa I, gr. A
Kszt. słuchu
klasa II, gr. B
Kszt. słuchu
klasa VI, gr. C
Historia muz.
klasa III, gr. C
 
 
15.50-16.35 Zasady muz.
klasa I, gr. A
Kszt. słuchu
klasa III, gr. B
Harmonia
klasa II, gr. B
Historia muz.
klasa III, gr. C
Formy
klasa VI-1
16.40-17.25 Kszt. słuchu
klasa III, gr. C
Zasady muz.
klasa I, gr. C
Harmonia
klasa II, gr. B
Historia muz.
klasa III, gr. B
Formy
klasa VI-1
17.30-18.15 Kszt. słuchu
klasa II, gr. C
Kszt. słuchu
klasa II, gr. A
Kszt. słuchu
klasa IV, gr. B
Historia muz.
klasa III, gr. B
Literatura muz.
klasa II, gr. B
18.20-19.05 Harmonia
klasa II, gr. A
Zasady muz.
klasa I, gr. C
Harmonia
klasa III, gr. B
Historia muz.
klasa IV, gr. B
Literatura muz.
klasa II, gr. C
19.10-19.55 Harmonia
klasa II, gr. C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. C
Kszt. słuchu
klasa VI, gr. A
Historia muz.
klasa IV, gr. B
Literatura muz.
klasa II, gr. A
   P I Ą T E K
  sala 118 sala 102 sala 202 sala 107 sala 111
  M.Hajderek A.Andrearczyk B.Gończ J.Krzyżak E.Hewelt
15.00-15.45 Harmonia
klasa III, gr. A
Kszt. słuchu
klasa I, gr. D
Kszt. słuchu
klasa VI, gr. C
  Formy
klasa V-2
15.50-16.35 Harmonia
klasa III, gr. A
Zasady muz.
klasa I, gr. D
Kszt. słuchu
klasa II, gr. D
Historia muz.
klasa VI-2
Formy
klasa V-2
16.40-17.25 Kszt. słuchu
klasa IV, gr. A
Kszt. słuchu
klasa III, gr. A
Kszt. słuchu
klasa V, gr. A
Historia muz.
klasa VI-2
Literatura muz.
klasa II, gr. D
17.30-18.15 Kszt.słuchu
klasa IV, gr. C
Kszt. słuchu
klasa V, gr. C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. E
Historia muz.
klasa VI-2
Literatura muz.
klasa II, gr. D
18.20-19.05 Harmonia
klasa IV, gr. C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. B
Zasady muz.
klasa I, gr. E
Historia muz.
klasa IV, gr. A
Formy
klasa VI-2
19.10-19.55 Harmonia
klasa IV, gr. C
Zasady muz.
klasa I, gr. B
Kszt. słuchu
klasa VI, gr. B
Historia muz.
klasa IV, gr. A