Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

PLAN ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH
w roku szkolnym 2020/2021


SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. G.Bacewicz

   P O N I E D Z I A Ł E K
  A.Krauze
sala: 302, 306
M.Malgeri
sala: 302, 306
L.Turska
sala: 7
K.Falkowski
sala: 9, 302
K.Juwa
sala: 6
15.00-15.45 Kszt. słuchu
klasa 2, gr. A
       
15.50-16.35 Rytmika
klasa 2, gr. A
    Audycje muz.
klasa II, gr. A
Audycje muz.
klasa 6, gr. A
16.40-17.25 Kszt. słuchu
klasa 1, gr. A
  Kszt. słuchu
klasa 6, gr. A
Kszt. słuchu
klasa II, gr. A
Kszt. słuchu
klasa IV
17.30-18.15 Kszt. słuchu
klasa 2, gr. B
  Kszt. słuchu
klasa 4, gr. A
Kszt. słuchu
klasa I, gr. A
 
18.20-19.05 Rytmika
klasa 2, gr. B
  Kszt. słuchu
klasa 5, gr. A
Audycje muz.
klasa 4, gr. A
 
19.10-19.55 Kszt. słuchu
klasa 3, gr. A
       
   W T O R E K
  A.Krauze
sala: 302, 306
M.Malgeri
sala: 302, 306
L.Turska
sala: 7
K.Falkowski
sala: 9, 302
K.Juwa
sala: 6
15.50-16.35 Kszt. słuchu
klasa 1, gr. B
  Kszt. słuchu
klasa 4, gr. B
Kszt. słuchu
klasa II, gr. B
Kszt. słuchu
klasa 6, gr. B
16.40-17.25 Rytmika
klasa 1, gr. B
Kszt. słuchu
klasa 2, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 6, gr. C
Audycje muz.
klasa 4, gr. B+C
Kszt. słuchu
klasa 5, gr. B
17.30-18.15 Kszt. słuchu
klasa 3, gr. B
Kszt. słuchu
klasa 1, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 4, gr. C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. B
Audycje muz.
klasa 5, gr. B+C
18.20-19.05 Kszt. słuchu
klasa 2, gr. D
Kszt. słuchu
klasa 3, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 5, gr. C
  Kszt. słuchu
klasa III
19.10-19.55 Rytmika
klasa 2, gr. D
Rytmika
klasa 3, gr. C
     
   C Z W A R T R E K
  A.Krauze
sala: 302, 306
M.Malgeri
sala: 302, 306
L.Turska
sala: 7
K.Falkowski
sala: 9, 302
K.Juwa
sala: 6
15.00-15.45 Kszt. słuchu
klasa 2, gr. A
       
15.50-16.35 Kszt. słuchu
klasa 1, gr. A
  Kszt. słuchu
klasa 4, gr. A
  Audycje muz.
klasa 5, gr. A
16.40-17.25 Rytmika
klasa 1, gr. A
  Kszt. słuchu
klasa 5, gr. A
  Audycje muz.
klasa IV
17.30-18.15 Kszt. słuchu
klasa 2, gr. B
  Kszt. słuchu
klasa 6, gr. A
  Kszt. słuchu
klasa IV
18.20-19.05 Kszt. słuchu
klasa 3, gr. A
    Kszt. słuchu
klasa I, gr. A
 
19.10-19.55 Rytmika
klasa 3, gr. A
    Kszt. słuchu
klasa II, gr. A
 
   P I Ą T E K
  A.Krauze
sala: 302, 306
M.Malgeri
sala: 302, 306
L.Turska
sala: 7
K.Falkowski
sala: 9, 302
K.Juwa
sala: 6
15.00-15.45         Kszt. słuchu
klasa 5, gr. B
15.50-16.35 Kszt. słuchu
klasa 1, gr. B
Kszt. słuchu
klasa 2, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 4, gr. B
  Audycje muz.
klasa III
16.40-17.25 Kszt. słuchu
klasa 3, gr. B
Rytmika
klasa 2, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 4, gr. C
Audycje muz.
klasa II, gr. B
Kszt. słuchu
klasa III
17.30-18.15 Rytmika
klasa 3, gr. B
Kszt. słuchu
klasa 1, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 6, gr. C
Kszt. słuchu
klasa II, gr. B
Kszt. słuchu
klasa 6, gr. B
18.20-19.05 Kszt. słuchu
klasa 2, gr. D
Rytmika
klasa 1, gr. C
Kszt. słuchu
klasa 5, gr. C
Kszt. słuchu
klasa I, gr. B
Audycje muz.
klasa 6, gr. B+C
19.10-19.55   Kszt. słuchu
klasa 3, gr. C