Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

XXIV MAŁY KONKURS SOLFEŻOWY

dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego
szkół muzycznych I st.
Gdańsk, 13 kwietnia 2022 roku


P R O T O K Ó Ł

Do konkursu przystąpiło 19 uczniów z 8 szkół muzycznych I st.

Jury w składzie:
- mgr Karolina Juwa
- mgr Lidia Turska
- mgr Dorota Muża-Szlas
- mgr Krzysztof Falkowski
wyłoniło następujących laureatów:

Miejsce Uczeń Nauczyciel Szkoła
I ex aequo Jan
Białoś
Marzena
Kamińska
Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Z. Noskowskiego
w Gdyni
I ex aequo Mikołaj
Kulas
Klaudia
Kosiorowska
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I st.
ARTIS
w Kowalach
I ex aequo Dominika
Najbar
Anna
Krause
Zespół Szkół Muzycznych
Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
II Gabriela
Schmidt
Anna
Krause
Zespół Szkół Muzycznych
Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
III ex aequo Jakub
Chichłowski
Dorota
Muża-Szlas
Państwowoa Szkoła Muzyczna
im. F. Chopina
w Wejherowie
III ex aequo Felicja
Zawada
Elżbieta
Grabowska
Ogółnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Z. Noskowskiego
w Gdańsku
III ex aequo Maciej
Jarosz
Anna
Krause
Zespół Szkół Muzycznych
Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu