Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

JUBILEUSZ 70-lecia
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu24 maja 2016 roku

W sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczystość wieńcząca obchody 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Patronat honorowy Jubileuszu objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz.

W części oficjalnej osoby szczególnie zasłużone dla szkoły zostały udekorowane odznaczeniami państwowymi Za Długoletnią Służbę, uhonorowane medalami "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz nagrodami resortowymi i dyrektora szkoły.

Z okazji Jubileuszu Szkoła została uhonorowana Medalem XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Pomorski "Za kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży przez muzykę polskich kompozytorów".

W galowym koncercie wystąpiły chóry i orkiestry oraz soliści i kameraliści z obu szkół Zespołu.

Z tej okazji wydano książkę okolicznościową pt. "Jubileusz 70 lat Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz oraz Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina".

CZĘŚĆ OFICJALNA
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - J.Watrak  Jarosław Wartak - z-ca dyr. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Mariusz Łuczak, Elżbieta Suchecka, Grażyna Czech, Leszek Kaufman  Pracownice administracji szkolnej nagrodzone *Medalami za Długoletnią Służbę*. Od lewej: Mariusz Łuczak - Wicewojewoda Pomorski, Elżbieta Suchecka, Grażyna Czech, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
Nauczyciele nagrodzeni medalami honorowymi *Zasłużony Dla Kultury Polskiej*  Nauczyciele nagrodzeni medalami honorowymi *Zasłużony Dla Kultury Polskiej*. Od lewej: Leszek Kaufman - dyrektor ZSM, Jolanta Staszewska, Ryszard Jaśniewicz, Jerzy Czapor, Katarzyna Kural, Jarosław Wartak - z-ca dyr. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - P.Kowalczyk  Piotr Kowalczuk - z-ca prezydenta M.Gdańska ds.polityki socjalnej
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - J.Markanicz  Jacek Markanicz - wizytator CEA
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - A.Michowska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Alicja Michowska - wicedyrektor ZSM ds. SM I st.
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - B.Podciborska  Barbara Podciborska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - S.Polewski  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Szczepan Polewski
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - T.Samerek  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Tadeusz Samerek
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Skitek-Staniszewska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Małgorzata Skitek-Staniszewska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Skotnicka  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Małgorzata Skotnicka
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - P.Stożyński  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Piotr Stożyński
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - L.Turska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Lidia Turska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Stożyńska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Małgorzata Stożyńska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - L.Kaufman Jacek Markanicz - wizytator CEA, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
Nagrodzeni nauczyciele ZSM W górnym rzędzie od lewej: Marzena Łubkowska-Jocz, Karolina Lewandowska, Grzegorz Karłowicz, Paweł Piński, Jerzy Szarafiński, Dariusz Wyżykowski, Ireneusz Mraczek, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
W dolnym rzędzie od lewej: Emilia Majewska, Monika Krawiec, Irena Rompa, Ilona Lwowska-Borkowska, Gabriela Rajchert, Maria Baczyńska, Barbara Poszowska, Anna Wolińska, Mirosława Zapalska, Alicja Michowska, Małgorzata Stożyńska, Alicja Wieczorek
Nagrodzeni H.Wysocki, I.Arseniuk, K.Szafrańska, B.Nagórska, K.Michałowska, K.Kaźmierczak Nagrodzeni pracownicy administracji szkolnej:
(od lewej) Henryk Wysocki, Irena Arseniuk, Katarzyna Szafrańska, Barbara Nagórska, Karolina Michałowska, Katarzyna Kaźmierczak
W.Chwin, B.Podciborska, LKaufman, J.Madanowski, B.Kuc  Od lewej: Władysław Chwin - wicedyrektor ZSM ds. SM II st. w latach 1988-2006, Barbara Podciborska - wicedyrektor ZSM ds. SM I st. w latch 1086-1988, Leszek Kaufman - wicedyrektor ZSM w latach 2001-2008 oraz dyrektor ZSM od 2008 do chwili obecnej, Józef Madanowski - dyrektor PSM II st. w latach 1972-1986 oraz dyrektor ZSM w latach 1986-2008, Barbara Kuc - wicedyrektor ZSM ds. SM I st. w latach 1988-2001
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - I.Rajska  Pani Izabela Rajska - autorka obrazu ofiarowanego Szkole z okazji Jubileuszu, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Sobczak  prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak - JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - J.Siudaczyńska-Babicz Leszek Kaufman - dyrektor ZSM oraz Józefa Siudaczyńska-Babicz - współzałożycielka i honorowa przewodnicząca Koła Absolwentów Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Kombatanci AK  Leszek Kaufman - dyrektor ZSM oraz przedstawiciele kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armiii Krajowej: kpt. w stanie spocz. Jerzy Grzywacz - prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego, kpt. w stanie spocz. Tomasz Kuplicki - wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Medal AK Akt nadania Medalu XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armiii Krajowej Zepołowi Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


KONCERT
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Koncert 1
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Chór SM I st. Chór Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz, Michał Kozorys - dyrygent, przy fortepianie Ewa Próchniak
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Chór SM II st. Chór Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Jerzy Szarafiński - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Jedrzejewska Magdalena Jędrzejewska - klawesyn
 Orkiestra smyczkowa Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, Michał Kozorys - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra SM II st. Kornelia Radziszewska - skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Mariusz Mróz - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - K.Radziszewska Kornelia Radziszewska - skrzypce
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra SM II st. Jędrzej Morzy - klarnet, Marcin Marzejon - klarnet, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Mariusz Mróz - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Zespół kameralny Zespół Kameralny Szkoły Muzycznej II st. im. F.Chopina w Gdansku-Wrzeszczu
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra SM II st. Marta Adamiak - fortepian, Wojciech Wojda - fortepian, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Mariusz Mróz - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Duet gitarowy Duet gitarowy: Paweł Kasprzewski, Krzysztof Szabowski
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra dęta SM I st. Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, Sylwia Romaniecka-Zamora - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - S.Romaniecka Sylwia Romaniecka-Zamora - dyrygent, Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Big Band SM II st. 1 Big Band Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Adama Wendt - bandleader, Mariusz Bogdanowicz - kontrabas (gościnnie)
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Big Band SM II st. 2
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Big Band SM II st. 3

   WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW naszej Szkoły na antenie Radia Gdańsk

Rozmawiają: dyrektor ZSM Leszek Kaufman, kontrabasista, absolwent obu szkół ZSM, Józefa Siudaczyńska-Babicz, pedagog, dyrygent (od 50 lat prowadząca Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego), założycielka Koła Absolwentów Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku Wrzeszczu oraz Konrad Mielnik - publicysta Radia Gdańsk, producent, pomysłodawca i dyrektor Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, absolwent SM II st. im.F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie fortepianu.