Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

JUBILEUSZ 70-lecia
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu24 maja 2016 roku

W sali Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się uroczystość wieńcząca obchody 70-lecia Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Patronat honorowy Jubileuszu objęli: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Gdańsk Paweł Adamowicz.

W części oficjalnej osoby szczególnie zasłużone dla szkoły zostały udekorowane odznaczeniami państwowymi Za Długoletnią Służbę, uhonorowane medalami "Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz nagrodami resortowymi i dyrektora szkoły.

Z okazji Jubileuszu Szkoła została uhonorowana Medalem XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Okręg Pomorski "Za kształtowanie postawy patriotycznej młodzieży przez muzykę polskich kompozytorów".

W galowym koncercie wystąpiły chóry i orkiestry oraz soliści i kameraliści z obu szkół Zespołu.

Z tej okazji wydano książkę okolicznościową pt. "Jubileusz 70 lat Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz oraz Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina".

CZĘŚĆ OFICJALNA
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - J.Watrak  Jarosław Wartak - z-ca dyr. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Mariusz Łuczak, Elżbieta Suchecka, Grażyna Czech, Leszek Kaufman  Pracownice administracji szkolnej nagrodzone *Medalami za Długoletnią Służbę*. Od lewej: Mariusz Łuczak - Wicewojewoda Pomorski, Elżbieta Suchecka, Grażyna Czech, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
Nauczyciele nagrodzeni medalami honorowymi *Zasłużony Dla Kultury Polskiej*  Nauczyciele nagrodzeni medalami honorowymi *Zasłużony Dla Kultury Polskiej*. Od lewej: Leszek Kaufman - dyrektor ZSM, Jolanta Staszewska, Ryszard Jaśniewicz, Jerzy Czapor, Katarzyna Kural, Jarosław Wartak - z-ca dyr. Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - P.Kowalczyk  Piotr Kowalczuk - z-ca prezydenta M.Gdańska ds.polityki socjalnej
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - J.Markanicz  Jacek Markanicz - wizytator CEA
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - A.Michowska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Alicja Michowska - wicedyrektor ZSM ds. SM I st.
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - B.Podciborska  Barbara Podciborska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - S.Polewski  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Szczepan Polewski
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - T.Samerek  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Tadeusz Samerek
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Skitek-Staniszewska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Małgorzata Skitek-Staniszewska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Skotnicka  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Małgorzata Skotnicka
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - P.Stożyński  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Piotr Stożyński
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - L.Turska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Lidia Turska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Stożyńska  Jacek Markanicz - wizytator CEA, Małgorzata Stożyńska
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - L.Kaufman Jacek Markanicz - wizytator CEA, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
Nagrodzeni nauczyciele ZSM W górnym rzędzie od lewej: Marzena Łubkowska-Jocz, Karolina Lewandowska, Grzegorz Karłowicz, Paweł Piński, Jerzy Szarafiński, Dariusz Wyżykowski, Ireneusz Mraczek, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
W dolnym rzędzie od lewej: Emilia Majewska, Monika Krawiec, Irena Rompa, Ilona Lwowska-Borkowska, Gabriela Rajchert, Maria Baczyńska, Barbara Poszowska, Anna Wolińska, Mirosława Zapalska, Alicja Michowska, Małgorzata Stożyńska, Alicja Wieczorek
Nagrodzeni H.Wysocki, I.Arseniuk, K.Szafrańska, B.Nagórska, K.Michałowska, K.Kaźmierczak Nagrodzeni pracownicy administracji szkolnej:
(od lewej) Henryk Wysocki, Irena Arseniuk, Katarzyna Szafrańska, Barbara Nagórska, Karolina Michałowska, Katarzyna Kaźmierczak
W.Chwin, B.Podciborska, LKaufman, J.Madanowski, B.Kuc  Od lewej: Władysław Chwin - wicedyrektor ZSM ds. SM II st. w latach 1988-2006, Barbara Podciborska - wicedyrektor ZSM ds. SM I st. w latch 1086-1988, Leszek Kaufman - wicedyrektor ZSM w latach 2001-2008 oraz dyrektor ZSM od 2008 do chwili obecnej, Józef Madanowski - dyrektor PSM II st. w latach 1972-1986 oraz dyrektor ZSM w latach 1986-2008, Barbara Kuc - wicedyrektor ZSM ds. SM I st. w latach 1988-2001
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - I.Rajska  Pani Izabela Rajska - autorka obrazu ofiarowanego Szkole z okazji Jubileuszu, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Sobczak  prof. zw. dr hab. Maciej Sobczak - JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - J.Siudaczyńska-Babicz Leszek Kaufman - dyrektor ZSM oraz Józefa Siudaczyńska-Babicz - współzałożycielka i honorowa przewodnicząca Koła Absolwentów Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Kombatanci AK  Leszek Kaufman - dyrektor ZSM oraz przedstawiciele kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armiii Krajowej: kpt. w stanie spocz. Jerzy Grzywacz - prezes Zarządu Okręgu Pomorskiego, kpt. w stanie spocz. Tomasz Kuplicki - wiceprezes Zarządu Okręgu Pomorskiego
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Medal AK Akt nadania Medalu XXV-lecia Światowego Związku Żołnierzy Armiii Krajowej Zepołowi Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


KONCERT
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Koncert 1
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Chór SM I st. Chór Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz, Michał Kozorys - dyrygent, przy fortepianie Ewa Próchniak
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Chór SM II st. Chór Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Jerzy Szarafiński - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - M.Jedrzejewska Magdalena Jędrzejewska - klawesyn
 Orkiestra smyczkowa Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, Michał Kozorys - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra SM II st. Kornelia Radziszewska - skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Mariusz Mróz - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - K.Radziszewska Kornelia Radziszewska - skrzypce
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra SM II st. Jędrzej Morzy - klarnet, Marcin Marzejon - klarnet, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Mariusz Mróz - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Zespół kameralny Zespół Kameralny Szkoły Muzycznej II st. im. F.Chopina w Gdansku-Wrzeszczu
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra SM II st. Marta Adamiak - fortepian, Wojciech Wojda - fortepian, Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Mariusz Mróz - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Duet gitarowy Duet gitarowy: Paweł Kasprzewski, Krzysztof Szabowski
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Orkiestra dęta SM I st. Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu, Sylwia Romaniecka-Zamora - dyrygent
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - S.Romaniecka Sylwia Romaniecka-Zamora - dyrygent, Orkiestra Dęta Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Big Band SM II st. 1 Big Band Szkoły Muzycznej II st. im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu, Adama Wendt - bandleader, Mariusz Bogdanowicz - kontrabas (gościnnie)
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Big Band SM II st. 2
Jubileusz Zespołu Szkół Muzycznych - Big Band SM II st. 3

   WSPOMNIENIA ABSOLWENTÓW naszej Szkoły na antenie Radia Gdańsk

Rozmawiają: dyrektor ZSM Leszek Kaufman, kontrabasista, absolwent obu szkół ZSM, Józefa Siudaczyńska-Babicz, pedagog, dyrygent (od 50 lat prowadząca Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. K. Szymanowskiego), założycielka Koła Absolwentów Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku Wrzeszczu oraz Konrad Mielnik - publicysta Radia Gdańsk, producent, pomysłodawca i dyrektor Gdańskiego Festiwalu Muzycznego, absolwent SM II st. im.F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie fortepianu.