Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

OBÓJ

ObójNależy do grupy instrumentów dętych drewnianych stroikowych. Jego korpus posiada kształt wąskiej rury o długości ok. 65 cm nieznacznie rozszerzającej się ku dołowi, wyposażonej w liczne otwory oraz owalną czarą głosową. U wlotu instrumentu osadzony jest podwójny stroik zbudowany z dwóch odpowiednio ze sobą połączonych blaszek trzciny, które grający pobudza do drgań strumieniem wdmuchiwanego powietrza. Zmiany wysokości dźwięku uzyskuje się za pomocą mechanizmu klapowego zainstalowanego na korpusie instrumentu, obsługiwanego palcami przez grającego muzyka.

Dysponuje rozległą pełną chromatyczną skalą dźwiękową (od dźwięków niskich do bardzo wysokich). Charakteryzuje się dużą ruchliwością i bogactwem brzmienia. Jest instrumentem melodycznym wykorzystywanym głównie w muzyce symfonicznej i kameralnej oraz jako instrument solowy.

Obój wykształcił się w połowie XVII wieku z szałamaji - dyszkantowej odmiany pomortu - instrumentu znanego już w średniowiecznej Francji. Interesujące walory brzmieniowe sprawiły, że obój szybko rozpowszechnił się w całej Europie. Liczne usprawnienia konstrukcyjne doprowadziły, że już od XIX wieku instrument posiadał nowoczesny mechanizm klapowy umożliwiający wykonywanie utworów nawet o dużej skali trudności.

Obój posiada kilka odmian, z których warto wymienić: zbudowany w XVIII wieku obój miłosny (oboe d'amore) o łagodnym brzmieniu i charakterystycznej gruszkowatej czarze głosowej; obój myśliwski (oboe da caccia) oraz obój altowy (rożek angielski) - wykształcony w XVIII wieku z oboju myśliwskiego.

Instrument odegrał bardzo istotną rolę w muzyce barokowej i klasycznej, stając się swoistym ideałem brzmienia dla instrumentów dętych. Wkrótce zajął trwałe miejsce w orkiestrze symfonicznej, pełniąc w niej rolę jednego z głównych instrumentów melodycznych. W okresie tym powstało wiele kompozycji koncertowych solowych i z towarzyszeniem zespołów instrumentalnych. W latach późniejszych również nie słabnie zainteresowanie obojem, stąd jego literatura muzyczna obejmuje wszystkie style i gatunki muzyczne, łącznie z muzyką współczesną i awangardową.Źródło: You Tube