Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

WYBÓR INSTRUMENTU


  Ta część witryny jest przeznaczona dla osób kandydujących do Szkoły Muzycznej I stopnia, które dotychczas nie dokonały wyboru instrumentu muzycznego, na jakim zamierzają podjąć naukę. Dotyczy to również kandydatów do nauki w Szkole Muzycznej II stopnia, którzy wcześniej nie uczyli się muzyki.
Przedstawione tu informacje o instrumentach muzycznych pomogą Państwu w dokonaniu trafnego wyboru.

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej I st. w cyklu 6-letnim (dział dziecięcy) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania:

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej I st. w cyklu 4-letnim (dział młodzieżowy) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania:

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej II st. (na wydziale instrumentalnym) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania (dotyczy kandydatów, którzy wcześniej nie uczyli się muzyki):

UWAGA: Od kandydatów do nauki w Szkole Muzycznej II st. - w przypadku takich instrumentów, jak altówka, organy lub klawesyn - wymagana jest wcześniejsza nauka w szkole muzycznej I stopnia odpowiednio w klasie klawesynu, altówki, skrzypiec lub fortepianu albo zdobyta w inny sposób umiejętność gry na tych instrumentach na poziomie absolwenta szkoły muzycznej I st.