Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

WYBÓR INSTRUMENTU


  Ta część witryny jest przeznaczona dla osób kandydujących do Szkoły Muzycznej I stopnia, które dotychczas nie dokonały wyboru instrumentu muzycznego, na jakim zamierzają podjąć naukę. Dotyczy to również kandydatów do nauki w Szkole Muzycznej II stopnia, którzy wcześniej nie uczyli się muzyki.
Przedstawione tu informacje o instrumentach muzycznych pomogą Państwu w dokonaniu trafnego wyboru.

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej I st. w cyklu 6-letnim (dział dziecięcy) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania:

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej I st. w cyklu 4-letnim (dział młodzieżowy) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania:

Kandydaci do nauki w Szkole Muzycznej II st. (na wydziale instrumentalnym) dokonują wyboru jednego spośród następujących instrumentów muzycznych, jako głównego przedmiotu nauczania (dotyczy kandydatów, którzy wcześniej nie uczyli się muzyki):

UWAGA: Od kandydatów do nauki w Szkole Muzycznej II st. - w przypadku takich instrumentów, jak altówka, organy lub klawesyn - wymagana jest wcześniejsza nauka w szkole muzycznej I stopnia odpowiednio w klasie klawesynu, altówki, skrzypiec lub fortepianu albo zdobyta w inny sposób umiejętność gry na tych instrumentach na poziomie absolwenta szkoły muzycznej I st.