Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

GITARA

GitaraJest instrumentem z grupy strunowych szarpanych. Posiada pudło rezonansowe z dwoma przewężeniami bocznymi i okrągłym otworem w górnej jego powierzchni. Długa szyjka, na której rozpięte są struny, zaopatrzona jest w rząd metalowych progów. Dźwięk z instrumentu wydobywa się poprzez szarpanie strun palcami prawej ręki przy jednoczesnym skracaniu ich długości poprzez przyciskanie na odpowiednim progu palcami lewej ręki. Od siły i sposobu szarpnięć strun zależy głośność dźwięku i jego barwa.

W Europie gitara pojawiła się już w średniowieczu, lecz popularność zdobyła dopiero w XVIII i XIX wieku, głównie na terenie Włoch i Hiszpanii, zarówno w muzyce amatorskiej jak i koncertowej. W Polsce pierwsze wzmianki o gitarze pochodzą z XVI wieku.

Obecnie gitara używana jest jako instrument koncertowy oraz akompaniujący. Spotykamy ją również w zespołach rozrywkowych i jazzowych, gdzie stosowane są elektryczne odmiany instrumentu np. gitara hawajska lub gitara elektryczna - pozbawione pudła rezonansowego, wyposażone w przetworniki elektromechaniczne zamieniające drgania strun w sygnał elektryczny, podlegający dowolnemu wzmocnieniu i przekształceniom.Źródło: You Tube