Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

FAGOT

FagotJest zaliczany do grupy instrumentów dętych drewnianych stroikowych. Korpus fagotu jest zbudowany z dwóch różnej długości rur drewnianych o łącznej długości przekraczającej 2 metry, połączonych ze sobą u dołu metalowym kolankiem. Dłuższa rura zakończona jest niewielką czarą głosową; z krótszej, u jej szczytu, wystaje wąska esowato wygięta metalowa rurka, do której umocowany jest stroik. Fagot wyposażony jest w mechanizm klapowy, umożliwiający grającemu zamykanie lub otwierania licznych otworów bocznych znajdujących się w korpusie instrumentu, dzięki czemu możliwe jest wykonywanie dźwięków o rozległej skali. Brzmienie fagotu zależy od wysokości wykonywanych dźwięków: niskie są wyraziste i donośne, średnie - ciemne i nieco matowe, wysokie - miękkie i mało donośne. Basową odmianą fagotu jest kontrafagot.

Prototypem fagotu jest dulcian - instrument dęty drewniany niezwykle popularny w Europie w okresie baroku i renesansu, wykorzystywany do wzmacniania basowych głosów chóralnych; w Polsce występujący pod nazwą sztort. Ulepszona XVII-wieczna odmiana tego instrumentu uważana jest za bezpośrednią poprzedniczkę współczesnego fagotu, któremu ostateczną postać nadali konstruktorzy francuscy i niemieccy w I połowie XIX wieku.

Już od XVI wieku fagot jest używany głównie jako instrument zespołowy, a od XVIII wieku również jako instrument solowy. Zajmuje ważne miejsce w orkiestrze symfonicznej oraz w muzyce kameralnej, zarówno ze względu na szeroką skalę dźwiękową jak i charakterystyczne brzmienie. Instrument doczekał się rozległej literatury muzycznej.Źródło: You Tube