Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

AKORDEON

 

AkordeonInstrument z grupy dętych języczkowych. Jest zbudowany z 2 przegród z wiatrownicami połączonych miechem. W zależności od typu akordeonu posiada on klawiaturę klawiszową lub guzikową dla prawej ręki i 1-2 klawiatury guzikowe dla lewej ręki. Nad klawiaturami umieszczone są przełączniki rejestrowe służące do zmian barwy dźwięku. Powietrze tłoczone lub ssane za pomocą miecha wprowadza w drgania metalowe blaszki (stroiki), powodując wydobycie dźwięków o odpowiedniej wysokości, barwie i głośności.

Akordeon pochodzi od harmonii ręcznej - instrumentu powstałego w XIX wieku, występującego pod różnymi nazwami np. bandoneon, concertina i in. Ciągłe udoskonalanie tych instrumentów doprowadziło do skonstruowania współczesnej odmiany akordeonu o dużych możliwościach wykonawczych. Już w początkach XX wieku akordeon zdobył niezwykłą popularność w muzyce tanecznej i ludowej. Duże zainteresowanie instrumentem wykazali również muzycy i kompozytorzy z kręgu muzyki poważnej, wprowadzając go na estrady koncertowe całego świata. Niekiedy spotykamy akordeon w muzyce jazzowej.

Akordeon doczekał się własnej literatury muzycznej, na którą składają się transkrypcje muzyki dawnej (głównie organowej) oraz liczne kompozycje napisane specjalnie na ten instrument. Obecnie klasy akordeonu posiadają wszystkie polskie szkoły i akademie muzyczne, a także większość ośrodków zagranicznych.Źródło: You Tube