Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Historia szkoły
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

  SUKCESY UCZNIÓW
  Jako szkoła, przywiązujemy wielką wagę do udziału uczniów w konkursach i przesłuchaniach muzycznych, uznając je za ważny sprawdzian umiejętności i wiedzy. Możliwość konfrontacji poziomu kształcenia na poziomie regionalnym, krajowym, a nierzadko międzynarodowym to ważny czynnik mobilizujący do dalszej pracy oraz źródło cennych doświadczeń i satysfakcji dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz


Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Fryderyka Chopina