Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Historia szkoły
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

  SUKCESY UCZNIÓW
  Jako szkoła, przywiązujemy wielką wagę do udziału uczniów w konkursach i przesłuchaniach muzycznych, uznając je za ważny sprawdzian umiejętności i wiedzy. Możliwość konfrontacji poziomu kształcenia na poziomie regionalnym, krajowym, a nierzadko międzynarodowym to ważny czynnik mobilizujący do dalszej pracy oraz źródło cennych doświadczeń i satysfakcji dla uczniów oraz nauczycieli.

Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz


Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Fryderyka Chopina