Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2021/2022

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Trio
fagotowe:
Stefania Benduch,
Anna Strehlke,
Adam Plucha
Międzynarodowy
Konkurs Muzyczny - MAP
(online)
Los Angeles (USA), 20.09.2021
Ewa Naczk-Jankowska III nagroda
Trio
Plucha
Music Competition Online
zorganizowany przez francuskie
stowarzyszenie Opus Artis Paris
Paryż, Francja, 09.2021
Ewa Naczk-Jankowska Nagroda
Jan Borejko
- fagot
XXVIII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego
Poznaniń, 12–13.11.2021
Ewa Naczk-Jankowska

Anna Grabowska
-Zgiet
- akompaniator
II miejsce
Adam Plucha
- fagot
XXVIII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego
Poznań, 12–13.11.2021
Ewa Naczk-Jankowska

Anna Grabowska
-Zgiet
- akompaniator
III miejsce
Adam Liley
- skrzypce
XIV Ogólnopolski Konkurs
Skrzypcowy pamięci
Aleksandry Januszajtis
Gdańsk, 17-20.11.2021
Piotr Stożyński
(Dyplomem za wzorowe przygotowanie laureata konkursu)

Wojciech
Szymczewski
- akompaniator
wyróżnienie I st.
w II grupie
wiekowej
Darren Malgeri
- waltornia
IX Ogólnopolski Konkurs
im. Ludwika Lutaka
dla uczniów szkół muzycznych
II stopnia
grających na instrumentach dętych blaszanych
Kraków, 18-20.11.2021
Piotr Kowalski

Marian Benedyka
- akompaniator
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
wyróżnienie