Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2006/2007

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Justyna Kreft
- fortepian
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Katarzyna Popowa
-Zydroń
Stypendium roczne
Maxima Sitarz
- skrzypce
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Stypendium roczne
Michał Bąk
- kontrabas
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Leszek Kaufman

Alicja Wieczorek
- akompaniator
Stypendium roczne
Agata Misiak
- fortepian
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Małgorzata Stożyńska Stypendium roczne
Maxima Sitarz
- skrzypce
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Justyna Kreft
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006
Katarzyna Popowa
-Zydroń
Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Agata Misiak
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006
Małgorzata Stożyńska Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Kwartet gitarowy:
Anna Siek,
Agnieszka Potulska,
Beata Bączek,
Piotr Szefler
I Ogólnopolski
Konkurs Gitarowy
im. Marka Sokołowskiego
Lublin, 10.11.2006
Emilia Majewska wyróżnienie
Agnieszka Jarosz
- fortepian
I Ogólnopolski
Konkurs Gitarowy
im. Marka Sokołowskiego
Lublin, 10.11.2006
Małgorzata Stożyńska I miejsce
oraz Nagroda
za najlepsze
wykonanie utworu I.J.Paderew-
skiego
Duet fortepianowy:
Karolina Czechowska,
Aleksandra Furmańska
Ogólnopolski Konkurs
Kameralistyki Fortepianowej
Toruń, 23-26.11.2006
Małgorzata Stożyńska III Miejsce
(I i II miejsca
nie przyznano)
Agata Misiak
- fortepian
Ogólnopolski Konkurs
Pianistyczny im. W.Kędry
Łódź, 30.11 - 2.12.2006
Małgorzata Stożyńska Dyplom uznania
Agnieszka Jarosz
- fortepian
Ogólnopolski Konkursie
Interpretacji Muzyki Francuskiej
Łódź, 16 - 17.03.2007
Małgorzata Stożyńska II nagroda
Izabela Yan Yi Min
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Wolińska

Alicja Wieczorek
- akompaniator
III miejsce
Joanna Aksnowicz
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Wolińska

Katarzyna Szweda
- akompaniator
wyróżnienie
II stopnia
Sara Zięba
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Krystyna Jurecka

Alicja Wieczorek
- akompaniator
wyróżnienie
II stopnia
Aleksandra Denga
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Śliwa

Alicja Wieczorek
- akompaniator
II miejsce
ex aequo
Joanna Trojanowska
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Wolińska

Magdalena Ochlik
-Jankowska
- akompaniator
III miejsce
ex aequo
Joanna Owczarek
- fortepian
II Międzynarodowy
Konkurs dla Młodych Pianistów
im. R.Schumanna "Fur Musik"
Suwałki, 24-27.04.2007
Anna Chęćka-
Gotkowicz
wyróżnienie
Zuzanna Lisiecka XXXI Olimpiada Artystyczna
- sekcja muzyki
Warszawa, 7-10.04.2007
Joanna Krzyżak Tytuł finalisty
Agata Misiak XXXI Olimpiada Artystyczna
- sekcja muzyki
Warszawa, 7-10.04.2007
Joanna Krzyżak Tytuł finalisty
Duet fortepianowy:
Aleksandra Furmańska,
Karolina Czechowska
Ogólnopolski Konkurs
Utworów Fortepianowych na 4 ręce
Katowice, 7-8.05.2007
Małgorzata Stożyńska I miejsce
Sylwia Zakrzeska XII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
Dariusz Wyżykowski III miejsce
Mikołaj Sikała XII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
Piotr Buśko wyróżnienie
Piotr Szefler XII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
Barbara Gończ I miejsce