Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2006/2007

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Justyna Kreft
- fortepian
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Katarzyna Popowa
-Zydroń
Stypendium roczne
Maxima Sitarz
- skrzypce
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Stypendium roczne
Michał Bąk
- kontrabas
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Leszek Kaufman

Alicja Wieczorek
- akompaniator
Stypendium roczne
Agata Misiak
- fortepian
Stypendium Ministra Kultury
za osiągnięcia artystyczne
w roku 2005/2006
Małgorzata Stożyńska Stypendium roczne
Maxima Sitarz
- skrzypce
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Justyna Kreft
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006
Katarzyna Popowa
-Zydroń
Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Agata Misiak
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2006
Małgorzata Stożyńska Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Kwartet gitarowy:
Anna Siek,
Agnieszka Potulska,
Beata Bączek,
Piotr Szefler
I Ogólnopolski
Konkurs Gitarowy
im. Marka Sokołowskiego
Lublin, 10.11.2006
Emilia Majewska wyróżnienie
Agnieszka Jarosz
- fortepian
I Ogólnopolski
Konkurs Gitarowy
im. Marka Sokołowskiego
Lublin, 10.11.2006
Małgorzata Stożyńska I miejsce
oraz Nagroda
za najlepsze
wykonanie utworu I.J.Paderew-
skiego
Duet fortepianowy:
Karolina Czechowska,
Aleksandra Furmańska
Ogólnopolski Konkurs
Kameralistyki Fortepianowej
Toruń, 23-26.11.2006
Małgorzata Stożyńska III Miejsce
(I i II miejsca
nie przyznano)
Agata Misiak
- fortepian
Ogólnopolski Konkurs
Pianistyczny im. W.Kędry
Łódź, 30.11 - 2.12.2006
Małgorzata Stożyńska Dyplom uznania
Agnieszka Jarosz
- fortepian
Ogólnopolski Konkursie
Interpretacji Muzyki Francuskiej
Łódź, 16 - 17.03.2007
Małgorzata Stożyńska II nagroda
Izabela Yan Yi Min
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Wolińska

Alicja Wieczorek
- akompaniator
III miejsce
Joanna Aksnowicz
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Wolińska

Katarzyna Szweda
- akompaniator
wyróżnienie
II stopnia
Sara Zięba
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Krystyna Jurecka

Alicja Wieczorek
- akompaniator
wyróżnienie
II stopnia
Aleksandra Denga
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Śliwa

Alicja Wieczorek
- akompaniator
II miejsce
ex aequo
Joanna Trojanowska
- skrzypce
I Bałtycki Makroregionalny
Konkurs Skrzypcowy
Gdańsk, 21-22.04.2007
Anna Wolińska

Magdalena Ochlik
-Jankowska
- akompaniator
III miejsce
ex aequo
Joanna Owczarek
- fortepian
II Międzynarodowy
Konkurs dla Młodych Pianistów
im. R.Schumanna "Fur Musik"
Suwałki, 24-27.04.2007
Anna Chęćka-
Gotkowicz
wyróżnienie
Zuzanna Lisiecka XXXI Olimpiada Artystyczna
- sekcja muzyki
Warszawa, 7-10.04.2007
Joanna Krzyżak Tytuł finalisty
Agata Misiak XXXI Olimpiada Artystyczna
- sekcja muzyki
Warszawa, 7-10.04.2007
Joanna Krzyżak Tytuł finalisty
Duet fortepianowy:
Aleksandra Furmańska,
Karolina Czechowska
Ogólnopolski Konkurs
Utworów Fortepianowych na 4 ręce
Katowice, 7-8.05.2007
Małgorzata Stożyńska I miejsce
Sylwia Zakrzeska XII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
Dariusz Wyżykowski III miejsce
Mikołaj Sikała XII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
Piotr Buśko wyróżnienie
Piotr Szefler XII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy Szkół Muzycznych II st.
w Gdańsku
Barbara Gończ I miejsce