Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2004/2005

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Joanna Kreft
- skrzypce
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2004 rok
Krystyna Jurecka

Julia Borejko
- akompaniator
Zakwalifiko-
wana
do grona
stypendystów
Maxima Sitarz
- skrzypce
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2004 rok
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Agnieszka Jarosz
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2004 rok
Małgorzta Stożyńska Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Maxima Sitarz
- skrzypce
II Ogólnopolski Konkurs Interpretacji
Muzyki Skrzypcowej
im. Ireny Dubiskiej
Łódź, 12.12.2004
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
I miejsce
Joanna Owczarek Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Muzyce Współczesnej
Szczecin, 25-26.11.2004
Joanna Krzyżak Dyplom finalisty
(V miejsce)
Kwartet gitarowy:
Anna Siek,
Agnieszka Potulska,
Beata Bączek,
Piotr Szefler
VI Spotkania Metodyczne Gitarzystów
Gdańsk, 19-20.02.2005
Emilia Majewska I miejsce
Katarzyna Swobodzińska
- gitara
VI Spotkania Metodyczne Gitarzystów
Gdańsk, 19-20.02.2005
Emilia Majewska II miejsce
Trio fortepianowe:
Magdalena Biskupska
- skrzypce,
Kamila Grzędzińska
- wiolonczela
Agata Misiak
- fortepian
XXX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych
szkół muzycznych II st.
Wrocław, 17-20.03.2005
Jadwiga Lewczuk III miejsce
Maxima Sitarz
- skrzypce
II Konkurs Skrzypcowy
im. Georga Philippa Telemanna
Poznań, 19-21.03.2005
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
III miejsce
Maxima Sitarz
- skrzypce
Program stypendialny
Agrafka muzyczna
Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce
2005 rok
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Stypendium roczne
Magdalena Biskupska
- skrzypce
Stypendium naukowe
im. Gabriela Daniela Fahrenheita
przyznane przez
Prezydenta Miasta Gdańska
Anna Wolińska Stypendium roczne
Magdalena Biskupska
- skrzypce
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Anna Wolińska Stypendium roczne
Magdalena Biskupska
- skrzypce
Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
(Konserwatorium Wiedeńskie)
Anna Wolińska Zdała egzamin
wstępny
i podjęła studia
w klasie
skrzypiec