Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2004/2005

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Joanna Kreft
- skrzypce
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2004 rok
Krystyna Jurecka

Julia Borejko
- akompaniator
Zakwalifiko-
wana
do grona
stypendystów
Maxima Sitarz
- skrzypce
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2004 rok
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Agnieszka Jarosz
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci
w Warszawie, 2004 rok
Małgorzta Stożyńska Zakwalifiko-
wana do grona
podopiecz-
nych
Funduszu
Maxima Sitarz
- skrzypce
II Ogólnopolski Konkurs Interpretacji
Muzyki Skrzypcowej
im. Ireny Dubiskiej
Łódź, 12.12.2004
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
I miejsce
Joanna Owczarek Ogólnopolski Konkurs Wiedzy
o Muzyce Współczesnej
Szczecin, 25-26.11.2004
Joanna Krzyżak Dyplom finalisty
(V miejsce)
Kwartet gitarowy:
Anna Siek,
Agnieszka Potulska,
Beata Bączek,
Piotr Szefler
VI Spotkania Metodyczne Gitarzystów
Gdańsk, 19-20.02.2005
Emilia Majewska I miejsce
Katarzyna Swobodzińska
- gitara
VI Spotkania Metodyczne Gitarzystów
Gdańsk, 19-20.02.2005
Emilia Majewska II miejsce
Trio fortepianowe:
Magdalena Biskupska
- skrzypce,
Kamila Grzędzińska
- wiolonczela
Agata Misiak
- fortepian
XXX Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych
szkół muzycznych II st.
Wrocław, 17-20.03.2005
Jadwiga Lewczuk III miejsce
Maxima Sitarz
- skrzypce
II Konkurs Skrzypcowy
im. Georga Philippa Telemanna
Poznań, 19-21.03.2005
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
III miejsce
Maxima Sitarz
- skrzypce
Program stypendialny
Agrafka muzyczna
Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce
2005 rok
Anna Wolińska

Julia Borejko
- akompaniator
Stypendium roczne
Magdalena Biskupska
- skrzypce
Stypendium naukowe
im. Gabriela Daniela Fahrenheita
przyznane przez
Prezydenta Miasta Gdańska
Anna Wolińska Stypendium roczne
Magdalena Biskupska
- skrzypce
Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Anna Wolińska Stypendium roczne
Magdalena Biskupska
- skrzypce
Universität für Musik
und darstellende Kunst Wien
(Konserwatorium Wiedeńskie)
Anna Wolińska Zdała egzamin
wstępny
i podjęła studia
w klasie
skrzypiec