Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2000/2001

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Trio fortepianowe:
Agnieszka Gliwińska
- fortepian,
Paulina Biziuk
- wiolonczela,
Łukasz Mateja
- skrzypce
XXIII Bydgoskie Impresje Muzyczne
Bydgoszcz, 15.07.2000
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
Nagroda
T.U. Allianz Polska S.A. za promowanie muzyki kameralnej
Zespół
w składzie:
Kinga Snochowska
- fortepian,
Barbara Pappelbaum
- klarnet,
Grzegorz Hoga
- fagot
XXIII Bydgoskie Impresje Muzyczne
Bydgoszcz, 15.07.2000
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
Nagroda
za interesującą prezentację prawykonania kompozycji W.Dubano-
wicz Kłótnia
Agnieszka Gliwińska
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci w Warszawie,
październik '2000r.
Waldemar Wojtal Zakwalifiko-
wana do grona stypendys-
tów
Krzysztof Brzozowski Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o muzyce współczesnej
Szczecin, 6-7.10.2000
Wiesława Dąbrowska Dyplom laureata
Anna Zabuska
- fortepian
IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
dla dzieci i młodzieży
Bielsko-Biała, 24-26.11.2000
Zofia Jasyk-Kural wyróżnienie
Trio fortepianowe:
Łukasz Mateja
- skrzypce,
Paulina Biziuk
- wiolonczela,
Agnieszka Gliwińska
- fortepian
V Makroregionalne
Spotkania Zespołów Kameralnych
Gdańsk, 24.02.2001
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
I nagroda
ex aequo
Kwartet klarnetowy:
Małgorzata Matyka,
Krzysztof Brzozowski,
Joanna Rutkowska,
Aleksandra Rutkowska
V Makroregionalne
Spotkania Zespołów Kameralnych
Gdańsk, 24.02.2001
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
III nagroda
Magdalena Galin
- perkusja
Ogólnopolski Przegląd
uczniów klas perkusji
szkół muzycznych II st.
Warszawa, 1-4.03.2001
Szczepan Polewski

Marian Benedyka
-akompaniament
III miejsce
ex aequo
Karol Nepelski Makroregionalny
Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 7.03.2001
Magorzata Hajderek III miejsce
ex aequo
Wojciech Drewniak
- trąbka
XXX Konkurs Młodego Muzyka
Szczecinek, 15-19.05.2001
Grzegorz Karłowicz wyróżnienie
II stopnia
Magdalena Galin
- perkusja
Regionalny Przegląd
uczniów klas perkusji
szkół muzycznych II st.
Olsztyn, 17.03.2001
Szczepan Polewski

Marian Benedyka
-akompaniament
Dyplom laureata
Karolina Sikora
- śpiew
III Konkurs Wokalny
im. Ludomira Różyckiego
Gliwice, 19-21.04.2001
Longina Kozikowska
-Bruna

Katarzyna Szweda
- akompaniament
I miejsce
ex aequo
Duet gitarowy:
Anna Dobrowolska,
Izabela Ropel
VII Międzynarodowy
Konkurs Promocyjny
im. Kazimierza Sosińskiego
w Gdańsku
Emilia
Majewska
II miejsce
(w kategorii
duetów gitarowych)
Agnieszka Gliwińska
- fortepian
I Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
Pamięci Chopina
Warna (Bułgara), 13.05.2001
Waldemar Wojtal II nagroda