Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna II st.
im. Fryderyka Chopina

ROK SZKOLNY 2000/2001

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Trio fortepianowe:
Agnieszka Gliwińska
- fortepian,
Paulina Biziuk
- wiolonczela,
Łukasz Mateja
- skrzypce
XXIII Bydgoskie Impresje Muzyczne
Bydgoszcz, 15.07.2000
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
Nagroda
T.U. Allianz Polska S.A. za promowanie muzyki kameralnej
Zespół
w składzie:
Kinga Snochowska
- fortepian,
Barbara Pappelbaum
- klarnet,
Grzegorz Hoga
- fagot
XXIII Bydgoskie Impresje Muzyczne
Bydgoszcz, 15.07.2000
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
Nagroda
za interesującą prezentację prawykonania kompozycji W.Dubano-
wicz Kłótnia
Agnieszka Gliwińska
- fortepian
Krajowy Fundusz
na Rzecz Dzieci w Warszawie,
październik '2000r.
Waldemar Wojtal Zakwalifiko-
wana do grona stypendys-
tów
Krzysztof Brzozowski Ogólnopolski Konkurs
Wiedzy o muzyce współczesnej
Szczecin, 6-7.10.2000
Wiesława Dąbrowska Dyplom laureata
Anna Zabuska
- fortepian
IV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
dla dzieci i młodzieży
Bielsko-Biała, 24-26.11.2000
Zofia Jasyk-Kural wyróżnienie
Trio fortepianowe:
Łukasz Mateja
- skrzypce,
Paulina Biziuk
- wiolonczela,
Agnieszka Gliwińska
- fortepian
V Makroregionalne
Spotkania Zespołów Kameralnych
Gdańsk, 24.02.2001
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
I nagroda
ex aequo
Kwartet klarnetowy:
Małgorzata Matyka,
Krzysztof Brzozowski,
Joanna Rutkowska,
Aleksandra Rutkowska
V Makroregionalne
Spotkania Zespołów Kameralnych
Gdańsk, 24.02.2001
Przygotowanie zespołu:
Wanda Dubanowicz
III nagroda
Magdalena Galin
- perkusja
Ogólnopolski Przegląd
uczniów klas perkusji
szkół muzycznych II st.
Warszawa, 1-4.03.2001
Szczepan Polewski

Marian Benedyka
-akompaniament
III miejsce
ex aequo
Karol Nepelski Makroregionalny
Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 7.03.2001
Magorzata Hajderek III miejsce
ex aequo
Wojciech Drewniak
- trąbka
XXX Konkurs Młodego Muzyka
Szczecinek, 15-19.05.2001
Grzegorz Karłowicz wyróżnienie
II stopnia
Magdalena Galin
- perkusja
Regionalny Przegląd
uczniów klas perkusji
szkół muzycznych II st.
Olsztyn, 17.03.2001
Szczepan Polewski

Marian Benedyka
-akompaniament
Dyplom laureata
Karolina Sikora
- śpiew
III Konkurs Wokalny
im. Ludomira Różyckiego
Gliwice, 19-21.04.2001
Longina Kozikowska
-Bruna

Katarzyna Szweda
- akompaniament
I miejsce
ex aequo
Duet gitarowy:
Anna Dobrowolska,
Izabela Ropel
VII Międzynarodowy
Konkurs Promocyjny
im. Kazimierza Sosińskiego
w Gdańsku
Emilia
Majewska
II miejsce
(w kategorii
duetów gitarowych)
Agnieszka Gliwińska
- fortepian
I Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
Pamięci Chopina
Warna (Bułgara), 13.05.2001
Waldemar Wojtal II nagroda