Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

ROK SZKOLNY 2021/2022

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Chaerin Keum
- skrzypce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18.11.2021
Agnieszka Kotuk
–Pozorska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
(dyplomam za wyróżniający akompaniament)
I miejsce
Mikołaj Kłaput
- fortepian
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18.11.2021
Karolina Lewandowska I miejsce
Dominika Najbar
- skrzypce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18.11.2021
Bernardeta Braun

Tomasz Jocz
- akompaniator
II miejsce
Liliana Ośko
- flet
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18.11.2021
Mirosława
Zapalska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
II miejsce
Gloria Han
- wiolonczela
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18.11.2021
Katarzyna
Mruczek

Magdalena Darska-Szpakiewicz
- akompaniator
(dyplomam za wyróżniający akompaniament)
III miejsce