Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

ROK SZKOLNY 2020/2021

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Maja Dargiewicz
- flet
XXIII Wielkopolski
Konkurs Uczniów Klas
Instrumentów Dętych
(edycja online)
Poznań, 1.11 - 31.12.2020
Anita
Luzak-Czechowska
wyróżnienie
Maja Dargiewicz
- flet
XVIII Konkurs
Młodego Flecisty
(edycja internetowa)
Gdynia, 1-4 grudnia 2020
Anita
Luzak-Czechowska

Zuzanna
Lisiecka–Madeja
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
I miejsce
w I grupie
Maria Dagtyareva
- flet
XVIII Konkurs
Młodego Flecisty
(edycja internetowa)
Gdynia, 1-4 grudnia 2020
Anita
Luzak-Czechowska

Zuzanna
Lisiecka–Madeja
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
III miejsca
ex aequo
w II grupie
Jan Wysiński
- flet
XVIII Konkurs
Młodego Flecisty
(edycja internetowa)
Gdynia, 1-4 grudnia 2020
Anita
Luzak-Czechowska

Zuzanna
Lisiecka–Madeja
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
III miejsca
ex aequo
w II grupie
Karolina Sojecka
- gitara
Gitarowy Konkurs
Etiud (edycja online)
Gdańsk, 11.12.2020
Katarzyna Kural wyróżnienie
Hanna Radke
- fortepian
Ogółnopolski Konkurs Pianistyczny Cantabile
Warszawa, 15-19.12.2020
Małgorzata Skitek
–Staniszewska
(Dyplom za przygotowanie
uczennicy)
III nagroda