Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

ROK SZKOLNY 2020/2021

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Maja Dargiewicz
- flet
XXIII Wielkopolski
Konkurs Uczniów Klas
Instrumentów Dętych
(edycja online)
Poznań, 1.11 - 31.12.2020
Anita Luzak
-Czechowska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
wyróżnienie
Maja Dargiewicz
- flet
XVIII Konkurs
Młodego Flecisty
(edycja online)
Gdynia, 1-4 grudnia 2020
Anita Luzak
-Czechowska

Zuzanna
Lisiecka–Madeja
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
I miejsce
w I grupie
Maria Dagtyareva
- flet
XVIII Konkurs
Młodego Flecisty
(edycja online)
Gdynia, 1-4 grudnia 2020
Anita Luzak
-Czechowska

Zuzanna
Lisiecka–Madeja
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
III miejsca
ex aequo
w II grupie
Jan Wysiński
- flet
XVIII Konkurs
Młodego Flecisty
(edycja online)
Gdynia, 1-4 grudnia 2020
Anita Luzak
-Czechowska

Zuzanna
Lisiecka–Madeja
(Dyplom za wyróżniający akompaniament)
III miejsca
ex aequo
w II grupie
Karolina Sojecka
- gitara
Gitarowy Konkurs
Etiud (edycja online)
Gdańsk, 11.12.2020
Katarzyna Kural wyróżnienie
Chaerin Keum
- skrzypce
XX Międzynarodowy Konkurs
im. Juliusza Zarębskiego
(edycja online)
Łomianki, 15.12.2020
Agnieszka Kotuk-Pozorska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
wyróżnienie
w sekcji
skrzypiec
kat. A
Hanna Radke
- fortepian
Ogółnopolski Konkurs Pianistyczny Cantabile
(edycja online)
Warszawa, 15-19.12.2020
Małgorzata Skitek
–Staniszewska
(Dyplom za przygotowanie
uczennicy)
III nagroda
Chaerin Keum
- skrzypce
V Ogólnopolski Konkurs
dla skrzypków, altowiolistów,
wiolonczelistów i kontrabasistów
- uczniów szkół muzycznych
I i II stopnia (2020)
zorganizowany w ramach
Festiwalu FORTE
(edycja online)
Agnieszka Kotuk-Pozorska
(Dyplom za przygotowanie
uczennicy)

Wojciech Szymczewski
- akompanioator
(Dyplom za przygotowanie
uczennicy)
Dyplom Laureata
Maciej Stencel
- skrzypce
V Ogólnopolski Konkurs
dla skrzypków, altowiolistów,
wiolonczelistów i kontrabasistów
- uczniów szkół muzycznych
I i II stopnia (2020)
zorganizowany w ramach
Festiwalu FORTE
(edycja online)
Agnieszka Kotuk-Pozorska
(Dyplom za przygotowanie
uczennicy)

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
(Dyplom za przygotowanie
uczennicy)
Dyplom Laureata
Chaerin Keum
- skrzypce
XXII Sopocki
Konkurs Skrzypcowy
im. Jerzego Hazuki
(edycja online)
Sopot, 18.02.2021
Agnieszka Pozorska

Wojciech Szymczewski
- akompaniator
III miejsce
Dominika Najbar
- skrzypce
XXII Sopocki
Konkurs Skrzypcowy
im. Jerzego Hazuki
(edycja online)
Sopot, 18.02.2021
Bernardeta Braun

Marian Benedyka
- akompaniator
wyróżnienie
I stopnia
Stefania Orłowska
- skrzypce
XXII Sopocki
Konkurs Skrzypcowy
im. Jerzego Hazuki
(edycja online)
Sopot, 18.02.2021
Bernardeta Braun

Marian Benedyka
- akompaniator
wyróżnienie
II stopnia
Natalia Wilczewska
- skrzypce
XXII Sopocki
Konkurs Skrzypcowy
im. Jerzego Hazuki
(edycja online)
Sopot, 18.02.2021
Beata Glaza

Anna Wilczewska
- akompaniator
wyróżnienie
Jan Kwiatkowski
- fortepian
Międzynarodowy
Konkurs Pianistyczny
Music Fenomena 2020
(edycja online)
Organizator:
Fundacja Pro Juventus, 28.02.2021
Małgorzata Skitek
- Staniszewska
wyróżnienie
I stopnia
Jan Kwiatkowski
- fortepian
III Elbląski
Konkurs Pianistyczny
(edycja online)
Elbląg, 8.03.2021
Małgorzata Skitek
-Staniszewska
II nagroda
Einar Mogielnicki
- fortepian
III Elbląski
Konkurs Pianistyczny
(edycja online)
Elbląg, 8.03.2021
Maciej Baczyński wyróżnienie
I stopnia
Armin Mogielnicki
- fortepian
III Elbląski
Konkurs Pianistyczny
(edycja online)
Elbląg, 8.03.2021
Maciej Baczyński wyróżnienie
I stopnia
Hanna Radke
- fortepian
III Elbląski
Konkurs Pianistyczny
(edycja online)
Elbląg, 8.03.2021
Małgorzata Skitek
-Staniszewska
wyróżnienie
II stopnia
Tomasz Gucwa
- akordeon
XXVI Kaszubskie
Spotkania Akordeonowe
(edycja online)
Kościerzyna, 18.03.2021
Paweł Piński III miejsce
w kat. V
Dobrochna Rej
- akordeon
XXVI Kaszubskie
Spotkania Akordeonowe
(edycja online)
Kościerzyna, 18.03.2021
Joanna Ludwiczak wyróżnienie
w kat. III
Jan Kwiatkowski
- fortepian
VI Zachodniopomorski
Konkurs Pianistyczny
o zasięgu
ogólnopolskim
(edycja online)
Szczecin, 19.03.2021
Małgorzata Skitek
-Staniszewska
I nagroda