Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

ROK SZKOLNY 2005/2006

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Adam Strzelecki VI Konkurs Solfeżowy
Czytania a'vistaklasy III i V
cyklu sześcioletniego
Gdynia, 9.11.2005
Maria Matuszek I miejsce
Anna Dończyk,
Maria Szablowska,
Anna Dzedzej
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Wieniawskiego
Gdańsk, 16.11.2005
Lidia Turska I miejsce
Barbara Zięba
- skrzypce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18-19.11.2005
Piotr
Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce
Artur Potrubacz
- gitara
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18-19.11.2005
Ryszard Popowski wyróżnienie
Agnieszka Warecka
– fortepian
V Międzywojewódzki
Konkurs Perkusyjny
Toruń, 21.11.2005
Arkadiusz Skotnicki

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce
Weronika Lisiecka
- fortepian
VI Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyka w wykonaniu najmłodszych
– kompozycje Tadeusza Kasserna

Gdańsk, 13.01.2006
Barbara Kuc I nagroda
Agnieszka Warecka
- perkusja
VI Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyka w wykonaniu najmłodszych
– kompozycje Tadeusza Kasserna

Gdańsk, 13.01.2006
Katarzyna Szweda II nagroda
Maciej Baczyński
- fortepian
VI Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyka w wykonaniu najmłodszych
– kompozycje Tadeusza Kasserna

Gdańsk, 13.01.2006
Marzena Łubkowska
-Jocz
wyróżnienie
Maciej Cięciwa
– kontrabas
III Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe
Technika i muzykalność
Gdynia, 27.02.2006
Leszek Kaufman

Karolina Lewandowska
- akompaniator
III miejsce
Jan Omietański
– kontrabas
III Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe
Technika i muzykalność
Gdynia, 27.02.2006
Leszek Kaufman

Karolina Lewandowska
- akompaniator
wyróżnienie
Aleksander Bach X Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 15.03.2006
Maria Matuszek I miejsce
Adam Strzelecki X Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 15.03.2006
Maria Matuszek II miejsce
Szymon Kowara X Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 15.03.2006
Maria Matuszek III miejsce
Sara Zięba VII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas V i VI
szkół muzycznych I st.
Gdańsk, 18.03.2006
Lidia Turska II miejsce
Mikołaj Sikała VII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas V i VI
szkół muzycznych I st.
Gdańsk, 18.03.2006
Lidia Turska wyróżnienie
Przemysław Tuczek
- akordeon
XIV Kaszubskie Spotkania Akordeonowe
Kościerzyna, 22.03.2006
Paweł Piński II miejsce
Kwartet smyczkowy:
Zofia Stożyńska
– skrzypce, Weronika Patalon
– skrzypce,
Anna Butkiewicz
– skrzypce,
Emilia Skiba
- wiolonczela
VIII Gdyński Konkurs Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej
Gdynia, 23.03.2006
Joanna Tylewska wyróżnienie
Julia Skakowska
- fortepian
I Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 27.03.2006
Małgorzata Skitek
-Staniszewska
II nagroda
oraz
wyróżnienie
za najlepsze
wykonanie
walca
Maciej Baczyński
- fortepian
I Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 27.03.2006
Marzena Łubkowska
-Jocz
wyróżnienie
Chór SM I st. VII Kartuskie Spotkania
Chórów Szkół Muzycznych I st.
regionu pomorskiego
Kartuzy, 5.04.2006
Michał Kozorys
- dyrygent
wyróżnienie
Duet w składzie:
Zuzanna Kondratowska
- flet
Janina Ejsymont
- fortepian
XX Starogardzkie Spotkania Kameralne
Starogard Gdański, 7.04.2006
Mirosława Zapalska

Gabriela Rajchert
wyróżnienie
Kwartet smyczkowy:
Zofia Stożyńska
– skrzypce,
Weronika Patalon
– skrzypce,
Anna Butkiewicz
– skrzypce,
Emilia Skiba
- wiolonczela
XX Starogardzkie Spotkania Kameralne
Starogard Gdański, 7.04.2006
Przygotowanie zespołu:
Joanna Tylewska
III miejsce
Przemysław Toczek
- akordeon
Makroregionalny
Konkurs Akordeonowy
dla uczniów
szkół muzycznych I st.,
Miastko, 22.04.2006
Paweł Piński III miejsce
Patrycja Smolińska
- flet
V Międzyszkolny Konkurs
Młodego Flecisty,
Wejherowo, 26.04.2006
Monika Krawiec

Karolina Lewandowska
- akompaniator
III miejsce
Sara Zięba
- skrzypce
IV Pomorski
Konkurs Skrzypcowy
im. T.Wrońskiego,
Kwidzyn, 27.04.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
II miejsce
Ewa Jarosz
- skrzypce
IV Pomorski
Konkurs Skrzypcowy
im. T.Wrońskiego,
Kwidzyn, 27.04.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce
Adam Strzelecki XII Konkurs Solfeżowy
dla uczniów klas III
OSM I st. i PSM Ist.
Bydgoszcz, 27.04.2006
Maria Matuszek I miejsce
Szymon Kowara XII Konkurs Solfeżowy
dla uczniów klas III
OSM I st. i PSM Ist.
Bydgoszcz, 27.04.2006
Maria Matuszek I miejsce
Aleksandra Bach XII Konkurs Solfeżowy
dla uczniów klas III
OSM I st. i PSM Ist.
Bydgoszcz, 27.04.2006
Maria Matuszek II miejsce
Maciej Cięciwa
– kontrabas
VIII Konkurs
Wiolonczelowo-Kontrabasowy,
Malbork. 8.05.2006
Leszek Kaufman

Karolina Lewandowska
- akompaniator
II miejsce
Sara Zięba
- skrzypce
VI Ogólnopolski
Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki, 21-28.05.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
II miejsce
Barbara Zięba
- skrzypce
VI Ogólnopolski
Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki, 21-28.05.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
II miejsce
Ewa Jarosz
- skrzypce
VI Ogólnopolski
Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki, 21-28.05.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce