Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

 SUKCESY UCZNIÓW
Szkoła Muzyczna I st.
im. Grażyny Bacewicz

ROK SZKOLNY 2005/2006

UCZEŃ KONKURS NAUCZYCIEL WYNIK
Adam Strzelecki VI Konkurs Solfeżowy
Czytania a'vistaklasy III i V
cyklu sześcioletniego
Gdynia, 9.11.2005
Maria Matuszek I miejsce
Anna Dończyk,
Maria Szablowska,
Anna Dzedzej
Konkurs wiedzy o życiu i twórczości
Henryka Wieniawskiego
Gdańsk, 16.11.2005
Lidia Turska I miejsce
Barbara Zięba
- skrzypce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18-19.11.2005
Piotr
Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce
Artur Potrubacz
- gitara
Festiwal Muzyki Słowiańskiej
Tczew, 18-19.11.2005
Ryszard Popowski wyróżnienie
Agnieszka Warecka
– fortepian
V Międzywojewódzki
Konkurs Perkusyjny
Toruń, 21.11.2005
Arkadiusz Skotnicki

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce
Weronika Lisiecka
- fortepian
VI Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyka w wykonaniu najmłodszych
– kompozycje Tadeusza Kasserna

Gdańsk, 13.01.2006
Barbara Kuc I nagroda
Agnieszka Warecka
- perkusja
VI Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyka w wykonaniu najmłodszych
– kompozycje Tadeusza Kasserna

Gdańsk, 13.01.2006
Katarzyna Szweda II nagroda
Maciej Baczyński
- fortepian
VI Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
Muzyka w wykonaniu najmłodszych
– kompozycje Tadeusza Kasserna

Gdańsk, 13.01.2006
Marzena Łubkowska
-Jocz
wyróżnienie
Maciej Cięciwa
– kontrabas
III Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe
Technika i muzykalność
Gdynia, 27.02.2006
Leszek Kaufman

Karolina Lewandowska
- akompaniator
III miejsce
Jan Omietański
– kontrabas
III Gdyńskie Spotkania Kontrabasowe
Technika i muzykalność
Gdynia, 27.02.2006
Leszek Kaufman

Karolina Lewandowska
- akompaniator
wyróżnienie
Aleksander Bach X Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 15.03.2006
Maria Matuszek I miejsce
Adam Strzelecki X Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 15.03.2006
Maria Matuszek II miejsce
Szymon Kowara X Mały Konkurs Solfeżowy
Gdańsk, 15.03.2006
Maria Matuszek III miejsce
Sara Zięba VII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas V i VI
szkół muzycznych I st.
Gdańsk, 18.03.2006
Lidia Turska II miejsce
Mikołaj Sikała VII Makroregionalny Konkurs Solfeżowy dla uczniów klas V i VI
szkół muzycznych I st.
Gdańsk, 18.03.2006
Lidia Turska wyróżnienie
Przemysław Tuczek
- akordeon
XIV Kaszubskie Spotkania Akordeonowe
Kościerzyna, 22.03.2006
Paweł Piński II miejsce
Kwartet smyczkowy:
Zofia Stożyńska
– skrzypce, Weronika Patalon
– skrzypce,
Anna Butkiewicz
– skrzypce,
Emilia Skiba
- wiolonczela
VIII Gdyński Konkurs Dziecięcej Kameralistyki Smyczkowej
Gdynia, 23.03.2006
Joanna Tylewska wyróżnienie
Julia Skakowska
- fortepian
I Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 27.03.2006
Małgorzata Skitek
-Staniszewska
II nagroda
oraz
wyróżnienie
za najlepsze
wykonanie
walca
Maciej Baczyński
- fortepian
I Konkurs Pianistyczny
Muzyka Krajów Nadbałtyckich
Wejherowo, 27.03.2006
Marzena Łubkowska
-Jocz
wyróżnienie
Chór SM I st. VII Kartuskie Spotkania
Chórów Szkół Muzycznych I st.
regionu pomorskiego
Kartuzy, 5.04.2006
Michał Kozorys
- dyrygent
wyróżnienie
Duet w składzie:
Zuzanna Kondratowska
- flet
Janina Ejsymont
- fortepian
XX Starogardzkie Spotkania Kameralne
Starogard Gdański, 7.04.2006
Mirosława Zapalska

Gabriela Rajchert
wyróżnienie
Kwartet smyczkowy:
Zofia Stożyńska
– skrzypce,
Weronika Patalon
– skrzypce,
Anna Butkiewicz
– skrzypce,
Emilia Skiba
- wiolonczela
XX Starogardzkie Spotkania Kameralne
Starogard Gdański, 7.04.2006
Przygotowanie zespołu:
Joanna Tylewska
III miejsce
Przemysław Toczek
- akordeon
Makroregionalny
Konkurs Akordeonowy
dla uczniów
szkół muzycznych I st.,
Miastko, 22.04.2006
Paweł Piński III miejsce
Patrycja Smolińska
- flet
V Międzyszkolny Konkurs
Młodego Flecisty,
Wejherowo, 26.04.2006
Monika Krawiec

Karolina Lewandowska
- akompaniator
III miejsce
Sara Zięba
- skrzypce
IV Pomorski
Konkurs Skrzypcowy
im. T.Wrońskiego,
Kwidzyn, 27.04.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
II miejsce
Ewa Jarosz
- skrzypce
IV Pomorski
Konkurs Skrzypcowy
im. T.Wrońskiego,
Kwidzyn, 27.04.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce
Adam Strzelecki XII Konkurs Solfeżowy
dla uczniów klas III
OSM I st. i PSM Ist.
Bydgoszcz, 27.04.2006
Maria Matuszek I miejsce
Szymon Kowara XII Konkurs Solfeżowy
dla uczniów klas III
OSM I st. i PSM Ist.
Bydgoszcz, 27.04.2006
Maria Matuszek I miejsce
Aleksandra Bach XII Konkurs Solfeżowy
dla uczniów klas III
OSM I st. i PSM Ist.
Bydgoszcz, 27.04.2006
Maria Matuszek II miejsce
Maciej Cięciwa
– kontrabas
VIII Konkurs
Wiolonczelowo-Kontrabasowy,
Malbork. 8.05.2006
Leszek Kaufman

Karolina Lewandowska
- akompaniator
II miejsce
Sara Zięba
- skrzypce
VI Ogólnopolski
Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki, 21-28.05.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
II miejsce
Barbara Zięba
- skrzypce
VI Ogólnopolski
Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki, 21-28.05.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
II miejsce
Ewa Jarosz
- skrzypce
VI Ogólnopolski
Konkurs Muzyczny
im. Juliusza Zarębskiego
Łomianki, 21-28.05.2006
Piotr Stożyński

Marian Benedyka
- akompaniator
III miejsce