Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


Baner
Nazwa:

"Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdńsku-Wrzeszczu"

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „PeZeteSeM”.

SIEDZIBA

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Romana Dmowskiego 16b

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000471700 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS

REGON

221944201

KONTO BANKOWE

89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

NIP

957 - 10 - 70 - 493

KONTAKT
CELE

   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, krzewienie wysokiej kultury muzycznej w społeczeństwie, promocja osiągnięć polskiego szkolnictwa artystycznego, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy materialnej ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, fundowanie stypendiów artystycznych i wspieranie akcji charytatywnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • podejmowanie działań mających na celu inicjowanie i przeprowadzanie:
    • kursów i warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
    • konkursów i festiwali muzycznych związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży,
    • koncertów i innych form prezentacji artystycznych na rzecz społeczeństwa,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez konferencje, seminaria, warsztaty i wykłady,
  • inicjowanie działań artystycznych wspólnie z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi.