Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu


Baner
Nazwa:

"Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdńsku-Wrzeszczu"

Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie „PeZeteSeM”.

SIEDZIBA

80-264 Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Romana Dmowskiego 16b

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁALNOŚCI

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000471700 w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy KRS

REGON

221944201

KONTO BANKOWE

89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

NIP

957 - 10 - 70 - 493

KONTAKT
CELE

   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz rozwoju edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, krzewienie wysokiej kultury muzycznej w społeczeństwie, promocja osiągnięć polskiego szkolnictwa artystycznego, podejmowanie działań na rzecz polepszenia bazy materialnej ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, fundowanie stypendiów artystycznych i wspieranie akcji charytatywnych.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • podejmowanie działań mających na celu inicjowanie i przeprowadzanie:
    • kursów i warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży,
    • konkursów i festiwali muzycznych związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży,
    • koncertów i innych form prezentacji artystycznych na rzecz społeczeństwa,
  • prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez konferencje, seminaria, warsztaty i wykłady,
  • inicjowanie działań artystycznych wspólnie z placówkami oświatowymi i organizacjami społecznymi.
WŁADZE STOWARZYSZENIA

Zarząd

   Tomasz Jocz – prezes Zarządu
   Karolina Juwa – wiceprezes
   Ewa Próchniak – skarbnik
   Monika Krawiec – członek Zarządu
   Nadzieja Chomicka – członek Zarządu

Komisja rewizyjna

   Alicja Michowska
   Agnieszka Świerczek-Jakowska
   Maria Baczyńska