Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  

Zasady organizacji zdalnych warsztatów psychologicznych Centrum Edukacji Artystycznej dla uczniów szkół artystycznych i ich rodziców

 • Centrum Edukacji Artystycznej1za pośrednictwem Zespołu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego CEA realizuje warsztaty psychologiczne dla uczniów szkół artystycznych oraz ich rodziców.
 • Warsztaty realizowane są w formie niestacjonarnejza pośrednictwem platformy do organizacji wideokonferencji.
 • Celem warsztatów jest wspomaganie pracy szkół artystycznych w zakresie dbałości opsychofizyczne funkcjonowanie uczniów orazpoprawyich funkcjonowania po długotrwałym zdalnym nauczaniu.
 • Adresatami warsztatów są uczniowie szkół artystycznych oraz ich rodzice, dobrowolnie deklarujący wolę przystąpienia i udziału w zajęciach.Uwzględniającpoziom edukacyjny,warsztatydla uczniówdzielą się na warsztaty dla klas VI-VIII szkoły podstawowej orazklas licealnych.
 • Zgłoszenia uczniów i rodziców na warsztaty dokonuje dyrektor szkoły, po uprzednim zarekomendowaniu warsztatów wśród członków szkolnej społeczności oraz po otrzymaniu zgody rodziców uczniów niepełnoletnich na uczestnictwo dziecka wwarsztatach (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Zgłoszenia dokonuje się uzupełniając elektroniczny formularz przypisany do danego warsztatu, dostępny w ofercie warsztatów psychologicznych.
 • Zapisyna warsztatymają charakter otwarty. Można dokonywać zgłoszeń uczestników w czasie trwania roku szkolnego, ale nie później niż na tydzień przed planowanymi warsztatami.
 • Elektroniczny formularz zgłoszenia obejmuje następujące dane kandydata: [1] pełna nazwa szkoły, [2] typ szkoły (do wyboru: muzyczna, plastyczna, baletowa, inna),[3]poziom edukacyjny ucznia (do wyboru: uczeń klasy VI-VIII szkoły podstawowej, uczeń klasy licealnej), [4] adres e-mail ucznia lub rodzica.
 • Szkoły artystyczne otrzymają pocztą elektroniczną ofertę warsztatów wraz zlinkami do formularzy zgłoszeń. Ponadto oferta warsztatówdostępnabędzie przez cały rok szkolny na stronie CEA w zakładce Doskonalenie zawodowe.
 • Centrum Edukacji Artystycznej będzie przesyłać dyrektoromszkół do 20 dnia każdego miesiąca wiadomośćprzypominającą ofertę warsztatową na nadchodzący miesiąc.
 • Centrum EdukacjiArtystycznej w celu przeprowadzenia naboru, organizacji irealizacji warsztatów, prowadzenia dokumentacji szkoleniowej oraz w celach archiwizacyjnych gromadzi i przetwarza następujące dane kandydata: imię, pełną nazwę szkoły, typ, poziom edukacyjny ucznia, adres e-mail ucznia lub rodzica.
 • Zasoby archiwizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. onarodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).