Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  

Tematyka, terminy i zakres warsztatów psychologicznych online dla uczniów szkół artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

Temat/prowadzący OPIS
WARSZTATÓW
GRUPA
ODBIORCÓW
TERMIN
WARSZTATÓW

Relaksacja w szkole artystycznej

Agnieszka Abramiuk

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest relaksacja i jakie korzyści można osiągnąć ćwicząc relaksację, szczególnie w kontekście występów scenicznych?
- relaksacja Schultza
- relaksacja Jacobsona
- relaksacja wyobrażeniowa
- relaksacje “jednominutówki” (przed występem bądź egzaminem),
- praca z oddechem,
- relaksacja a sztuka.
Dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

5.10.2021,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych 16.11.2021

godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Motywacja i zarządzanie sobą w czasie a nauka w szkole artystycznej

Barbara Wojtanowska-Janusz

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- jak zarządzać sobą w czasie i wzmacniać swoją motywację do nauki, w tym także do realizacji wymagań związanych z danym typem szkoły artystycznej?
- które techniki zarządzania sobą w czasie są skuteczne?
- co motywuje i demotywuje uczniów w kontekście rozwoju artystycznego?
- dlaczego w kształceniu artystycznym ważne jest skuteczne wyznaczanie celu i jak to robić?
- czym jest prokrastynacja i jak sobie z nią radzić?
- jak eliminować zakłócacze i rozpraszacze podczas nauki?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

26.10.2021
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

25.01.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Jak budować poczucie własnej wartości i pozytywny obraz siebie jako człowieka i ucznia szkoły artystycznej?

Aleksandra Wojtaszek

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- co składa się na poczucie własnej wartości?
- w jaki sposób można rozwijać wewnętrzne i zewnętrzne zasoby?
- jakie warto nabyć umiejętności i strategie, które umożliwią pozytywne postrzeganie siebie i radzenie sobie z wyzwaniami, w tym także z wyzwaniami szkoły artystycznej?
- jak zadbać o budowanie swojego dobrostanu pomimo przeciążeń, które mogą być typowe dla nauki w szkole artystycznej?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

9.11.2021
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

30.11.2021
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Stres: wróg czy przyjaciel uczniów szkół artystycznych?

Elżbieta Antosz

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- o tym, że istnieje stres dobry i zły
- o objawach stresu, których można doświadczać np. przygotowując się do występu
- o tym, że można wykorzystać energię stresu do samorozwoju - o tym, czy można zaakceptować stres
- do kogo zwrócić się o pomoc w stresujących sytuacjach?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

23.11.2021
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

1.03.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Strategie psychologicznego przygotowania do występów publicznych (dla uczniów szkół muzycznych)

Anna A. Nogaj

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- na czym polega efektywne ćwiczenie na instrumencie lub praca wokalna?
- w jaki sposób pracuje się mentalnie nad utworem muzycznym?
- na czym polega psychologiczne przygotowanie do występu publicznego?
- jak radzić sobie z różnymi objawami tremy?
- jak wybitni muzycy postrzegają doświadczanie tremy?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

7.12.2021
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

14.12.2021
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Integracja i komunikacja w zespole uczniów różnych typów szkół artystycznych

Agnieszka Abramiuk

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- jak można wytworzyć atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia w klasie?
- w jaki sposób należy kontrolować własne zachowania, z uwzględnieniem podwyższonej wrażliwości uczniów szkół artystycznych?
- jak zarządzać emocjami w kontaktach z innymi?
- jakie są najlepsze sposoby komunikacji (komunikat „ja”, asertywna komunikacja itp.)?
- jak rozwinąć w sobie umiejętność komunikacji wolnej od agresji?
- w jaki sposób współdziałać w zespole, szczególnie w grupie uczniów o podobnym profilu uzdolnień artystycznych?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

11.01.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

18.01.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

W pułapce myśli – jak radzić sobie z negatywnym myśleniem, aby pomyślnie radzić sobie w szkole artystycznej?

Barbara Wojtanowska-Janusz

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- czym są myśli automatyczne i skąd się biorą?
- jak negatywne myśli wpływają na rozwój artystyczny?
- w jakie pułapki myślowe najczęściej wpadają artyści?
- jakie techniki i metody pomagają radzić sobie z negatywnym myśleniem?
- czym jest pozytywne myślenie i jak je wzmacniać?
- jak stosować MocArty?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

1.02.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

8.02.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Kreatywność i twórcze myślenie, czyli jak zostać wybitnym artystą?

Agnieszka Abramiuk

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest twórczość i kreatywność oraz czy można je rozwijać?
- czy każdy może być artystą?
- jakie są przeszkody twórczości, szczególnie w szkołach artystycznych?
- co może być inspiracją do twórczości?
- na czym polega trening twórczości?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

15.02.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

22.02.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Tu i teraz – jak mindfulness może wpłynąć na życie ucznia szkoły artystycznej?

Łukasz Tartas

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- dowiedzą się czym jest mindfulness
- poznają techniki i metody pracy nad swoimi myślami i emocjami
- dowiedzą się jak mindfulness pomaga w pracy z tremą i innymi trudnymi emocjami
- zostaną zaproszeni do pracy nad sobą jako artystą, uczniem, koleżanką/kolegą, dzieckiem, człowiekiem.
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

10.03.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

31.03.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Nie chcę się tak czuć! – po co nam emocje i dlaczego są ważne w rozwoju artystycznym?

Małgorzata Mozerys-Ćwikła

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się:
- co się z nami dzieje, gdy czujemy i do czego służą emocje?
- czym różnią się emocje od nastrojów?
- czym jest stres?
- czy stres pomaga czy przeszkadza w radzeniu sobie z wyzwaniami szkoły artystycznej?
- jak radzić sobie z niewygodnymi emocjami – lękiem, wstydem, złością?
dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych

22.03.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dla uczniów klas licealnych

5.04.2022
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie