Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  

Tematyka, terminy i zakres webinaru psychologicznego (online) dla rodziców uczniów szkół artystycznych w roku szkolnym 2021/2022

Temat OPIS OSOBA
PROWADZĄCA
TERMIN
Szkoła plastyczna – o czym trzeba wiedzieć, gdy zaczyna się przygodę z plastykiem? Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest inteligencja, uzdolnienia i jak przebiega rozwój zdolności plastycznych?
- jakie umiejętności rozwija szkoła plastyczna?
- jak wspierać w rozwoju nastolatka – ucznia szkoły plastycznej?
Małgorzata Mozerys-Ćwikła

12.10.2021,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Depresja dzieci i młodzieży z uwzględnieniem edukacji w szkole artystycznej Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest a czym nie jest depresja?
- jakie są fakty i mity dotyczące depresji?
- jaka powinna być komunikacja z dzieckiem z zaburzeniami nastroju?
- czemu służą zachowania autoagresywne i jak na nie reagować?
- jak powinna wyglądać współpraca rodzica ze szkołą artystyczną w kontekście dziecka z zaburzeniami nastroju?
Łukasz Tartas

19.10.2021,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Wsparcie dziecka w utrzymaniu zdrowia psychicznego pomimo przeciążeń wynikających z kształcenia artystycznego Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- jakich form wsparcia oczekują uczniowie szkół artystycznych?
- jakie są czynniki ryzyka, zakłócające zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży kształcącej się artystycznie?
- jak ważna jest rola rodziny, rozumiejącej specyfikę kształcenia artystycznego?
- jakie są pozaartystyczne korzyści wynikające z kształcenia muzycznego, plastycznego i baletowego?
Anna A. Nogaj

15.03.2022,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Dziecko po doświadczeniu traumatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkolnictwa artystycznego Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- czym jest trauma i jakie zdarzenia mogą być traumatyzujące, szczególnie w szkole artystycznej?
- jaka jest charakterystyka psychiki dziecka w szkole artystycznej i potencjalnych czynników traumatyzujących - jaka jest charakterystyka dziecka z doświadczeniem traumy w szkole?
- jakie zachowania mogą świadczyć o tym, że dziecko doznało traumy?
- jakie są psychologiczne konsekwencje traumy u dzieci i nastolatków, szczególnie wrażliwych na sztukę?
- czym jest bezpieczne przywiązanie i jaki ma wpływ na psychikę dziecka?
- jakie czynniki zwiększają ryzyko traumy, a jakie przed nią chronią?
Agnieszka Abramiuk

29.03.2022,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Jak budować poczucie własnej wartości i odporność psychiczną u dzieci uczących się w szkołach artystycznych Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- co to jest poczucie wartości i odporność psychiczna?
- jakie są sposoby i techniki budowania odporności psychicznej dziecka w szkole artystycznej?
- czym jest dobra komunikacja?
- w jaki sposób można dobrze wykorzystać stres, zwłaszcza stres wynikający z wymagań szkoły artystycznej?
Elżbieta Antosz

26.04.2022,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Aktywne słuchanie i udzielanie wsparcia dziecku – jak efektywnie pomagać dziecku w trudnościach, szczególnie wynikających ze specyfiki kształcenia artystycznego Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- w jaki sposób rodzice powinni słuchać, aby dzieci do nich mówiły?
- jakie są podstawowe błędy w komunikacji?
- jakie formy wsparcia nie są efektywne w stosunku do dziecka uzdolnionego artystycznie?
- czym jest „kwadrat komunikacji”?
- w jaki sposób udzielać wsparcia, aby pomóc dziecku w trudnościach?
- jak rozpoznawać i jak reagować na trudności psychiczne dziecka?
Agnieszka Abramiuk

10.05.2022,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Czym martwi się nastolatek w szkole artystycznej? Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- czym charakteryzuje się okres dorastania jako najburzliwszy etap w życiu człowieka?
- jakie trudności przeżywają nastolatkowie związane m.in. z brakiem akceptacji własnego ciała, nieprawidłowymi relacjami z rówieśnikami lub brakiem osiągnięć artystycznych?
- jak smartfony, czaty, media społecznościowe wpływają na relacje z nastolatkiem?
- kim są “cyfrowi tubylcy”?
- jakie są skuteczne sposoby zmniejszające poziom zamartwiania się nastolatka?
- do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych sytuacjach?
Elżbieta Antosz

17.05.2022,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie

Jak motywować dziecko do realizacji wyzwań wynikających z nauki w szkole artystycznej? Podczas webinaru uczestnicy dowiedzą się:
- jak budować i pielęgnować wewnętrzną motywację dziecka do realizacji wymagań wynikających z przedmiotów artystycznych?
- dlaczego presja i motywacja zewnętrzna, bywa mało skuteczna?
- jaka motywacja wzmacnia rozwój artystyczny dziecka?
- jakie czynniki i postawy rodziców powodują, że motywacja dziecka do kształcenia artystycznego spada?
Barbara Wojtanowska-Janusz

24.05.2022,
godz. 18.00 –19.30

Zgłoszenie