Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

FOTOKRONIKA

Jak powstawał nowy budynek dla SM II st.?


W kwietniu 2008 roku ruszyły prace adaptacyjno-budowlane w budynku w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 21A, który w maju 2006 roku decyzją Prezydenta Miasta Gdańska został przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu z przeznaczeniem na nową siedzibę Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu.

Pozyskana nieruchomość to wolnostojący murowany budynek wzniesiony ok. roku 1908, w części frontowej 2-kondygnacyjny, a w pozostałej części 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z północną dobudówką z 1963 roku. Przez wiele lat obiekt ten służył przychodni lekarskiej, a z chwilą zmiany jego przeznaczenia na cele dydaktyczne musiał zostać poddany gruntownemu remontowi i przebudowie. Dla celów szkoły muzycznej zaplanowano budowę sali prób, która została usytuowana w miejscu niewielkiego dziedzińca znajdującego się po północnej stronie budynku. Z racji zabytkowego charakteru obiektu, wszystkie prace modernizacyjne skupiły się w jego wnętrzu, natomiast nienaruszona została pierwotna elewacja, podlegając jedynie starannej rekonstrukcji.

Wykonawcą robót była firma: P.W. "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Prace zostały zakończone w dniu 30.05.2009 roku.

Inwestycję zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21A, stan budynku w 2006 roku
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21A, stan budynku w 2009 roku
FOTOKRONIKA PRAC ADAPTACYJNO-BUDOWLANYCH
fot. Władysław Chwin
   14 kwietnia 2008 roku

 Główny budynek, parter, widok z hallu w kierunku głównych drzwi wejściowych.

 Skrzydło północne, parter, widok w kierunku wewnętrznej klatki schodowej, po lewej okna wychodzace na park.

 Skrzydło północne, parter, widok z klatki schodowej w kierunku południowym. Po lewej: okna i drzwi wychodzące na północny dziedziniec, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.

 Budynek główny, dawna klatka schodowa po prawej stronie od główych drzwi wejściowych biegnąca z parteru na pierwsze piętro.

 Budynek główny, dawna klatka schodowa biegnąca z parteru na pierwsze piętro. Po prawej u dołu: Drzwi prowadzace do głównego wyjścia. W głębi widać okno obecnej portierni.

 Skrzydło północne, I piętro, stan po wyburzeniu ścian działowych. Po lewej okna wychodzące na park.

 Budynek główny, I pietro, widok w kierunku północno-wschodnim. Fragmenty wyburzanych ścian działowych. Po lewej okna wychodzące na północny dziedziniec, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.

 Budynek główny, I pietro, wewnetrzny korytarz. Wyburzanie ścian działowych.

 Budynek główny, I pietro.

 Skrzydło północne, parter. Widok z klatki schodowej w kierunku południowym.

 Budynek główny, II pietro. Po lewej widać drzwi prowadzace na balkon nad wejściem głównym. Obecnie w tym miejscu znajduje się sala przedmiotów teoretycznych.

 Skrzydło północne, I pietro. Korytarz z oknami wychodzącymi na dziedziniec północny.
   5 maja 2008 roku

 Budynek głowny. Elewacja frontowa z herbem miasta Gdańska.

 Główne wejście do budynku.

 Budynek główny. Elewacja północno-wschodnia.

 Budynek główny. Elewacja północna z przybudówką i dziedzińcem, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.

 Wykop pod instalację wodno-kanalizacyjną na dziedzińcu przed budynkiem.

 Prace ziemne na dziedzińcu przed budynkiem.

 Dziedziniec przed budynkiem.

 Budynek główny, hall, widok z drzwi wejściowych. Po lewej w głębi pomieszczenia, w których obecnie znajduje się sala organowa.

 Budynek głowny. Parter po wyburzeniu ścian działowych. Po lewej okna wychodzące na park. W głebi klatka schodowa w skrzydle północnym.

 Budynek główny, hall, widok na dawną klatkę schodową od strony obecnych pomieszczeń administracyjnych. Po prawej: światło padające z główych drzwi wejściowych.

 Północne skrzydło, parter po wyburzeniu ścian działowych. Po prawej okna i drzwi wychodzace na północny dziedziniec, na którym obecnie soi gmach salki kameralnej.

 Północne skrzydło, parter po wyburzeniu ścian działowych. Widok od strony klatki schodowej. Po lewej okna i drzwi wychodzace na północny dziedziniec, na którym obecnie soi gmach salki kameralnej.

 Budynek główny, widok w kierunku okien wychodzacych na park. Po lewej: światło padające z główych drzwi wejściowych.

 Budynek główny, widok na hall od strony starej klatki schodowej. W przestrzeni na wprost znajdują się obecnie pomieszczenia administracyjne.

 Budynek główny, I piętro po wyburzeniu ścian działowych.

 Budynek główny, I piętro.

 Północne skrzydło budynku po wyburzeniu ścian działowych. Po prawej: okna wychodzące na park.

 Demontaż starych ścian działowych na I pietrze głównego budynku.

 Główny budynek, I pietro. Pomieszczenia w północno-wschodnim narożniku.
   29 maja 2008 roku

 Fronton budynku ze zdemontowanym do renowacji herbem miasta Gdańska.

 Budynek główny. Miejsce, w którym obecnie znajduje się sala organowa.

 Budynek główny, parter, hall widziany od strony obecnych pomieszczeń administracyjnych. Po prawej: okna wychodzące na frontowy dziedziniec.

 Budynek główny, parter z nową wylewką podłogową.

 Parter skrzydła północnego. Po prawej drzwi i okna wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.

 Parter skrzydła północnego widziany od strony klatki schodowej. Po lewej drzwi i okna wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.

 Skrzydło północne, I pietro. Po prawej okna wychodzące na park.

 Skrzydło północne, I piętro. Demontaż drewnianych ścian działowych. Widać jeszcze drewnianą podłogę.

 I piętro, pomieszczenia w północno- wschodniej części głównego budynku po usunięciu większości ścian działowych. Widać jeszcze drewnianą podłogę.

 I piętro w głównym budynku. Resztki starej drewniannej klatki schodowej.

 I piętro w głównym budynku, w głębi widać resztki drewnianej klatki schodowej oraz zdemontowany strop II piętra. U góry po prawej - otwarte drzwi wychodzące na balkon nad głównym wejściem do budynku.

 I piętro w głównym budynku, resztki drewnianej klatki schodowej. Okna wychodzące na frontowy dziedziniec.

 I piętro w głównym budynku, Resztki drewniannej klatki schodowej, zdemontowany strop II piętra, po lewej - okna wychodzące na frontowy dziedziniec.

 I piętro w głównym budynku, demontaż kolejnych drewnianych ścian działowych.

 I piętro w głównym budynku, wolna przestrzeń po demontażu kolejnych drewnianych ścian działowych, widok w stronę wejścia do klatki schodowej.

 I piętro w skrzydle północnym, wolna przestrzeń po wyburzeniu wszystkich ścian działowych, widok w stronę klatki schodowej.

 Dziedziniec północny, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.
   19 czerwca 2008 roku

 Parter głównego budynku, budowa toalet.

 Parter głównego budynku, hall, widok w stronę pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się sala organowa.

 Parter głównego budynku. Po prawej - drzwi wejściowe. Po lewej stronie od drzwi wejściowych, gdzie widać pozostałości białego tynku, obecnie znajduje sie portiernia.

 Parter głównego budynku, widok w kierunku drzwi wejściowych. Po prawej - budowa toalet.

 Parter skrzydła północnego, widok w kierunku klatki schodowej. Po prawej okna i drzwi wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.

 Parter głównego budynku, wznoszenie pierwszych nowych ścian działowych.

 Główny budynek, w tym miejscu obecnie zjaduje się klatka schodowa.

 Północne skrzydło, I piętro. Po prawej okna i drzwi wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.

 Budynek główny, I piętro, Narożnik północno-wschodni.

 Główny budynek, I piętro, pozostałości drewnianych ścian działowych.

 Główny budynek, I piętro, stan po usunięciu drewnianych ścian działowych, po lewej okna wschodniej elewacji.

 Dziedziniec północny, pierwsze wykopy pod fundament sali kameralnej.
   22 lipca 2008 roku

 Elewacja zachodnia.

 Elewacja zachodnia.

 Północny dziedziniec, wykop pod fundamenty sali kameralnej.
   1 września 2008 roku

 Główny budynek, hall, po prawej drzwi wejściowe, w głębi miejsce, w którym obecnie znajduje się klatka schodowa prowadząca na I piętro. Tam, gdzie widać prowizoryczną rozdzielnię elektryczną, obecnie znajduje się portiernia.

 Główny budynek, parter, budowa toalet.

 Budynek główny, narożnik południowo-wschodni, wyburzone stropy, w tym miejscu obecnie biegną schody łączące parter z I piętrem.

 Skrzydło północne, parter. Wznoszenie pierwszych ścian działowych. W głębi - klatka schodowa na I pietro.

 Budynek główny, wyburzony strop pierwszego piętra. W tym miejscu obecnie znaduje się klatka schodowa.

 Budynek główny, wyburzony strop pierwszego piętra nad drzwiami wejściowymi.

 Skrzydło północne, klatka schodowa łacząca parter z I piętrem.

Budynek główny, wyburzony strop pierwszego piętra.

 Budynek główny, świetlik dachowy przed demontażem.

 Budynek główny, I piętro, pomieszczenia w północno-wschodnim narożniku z pozostałościami drewnianych ścianek działowych.

 Budynek główny, I piętro, pomieszczenia z pozostałościami drewnianych ścianek działowych. Okna w głębi wychodzą na park. Drzwi widziane po prawej prowadzą do skrzydła północnego.

 Dziedziniec północny, wykop i betonowa ława stanowiąca fundament obecnej sali kameralnej.

 Dziedziniec północny.

 Elewacja zachodnia.
   7 października 2008 roku

 Dziedziniec północny, budowa sali kameralnej.

 Widok z drzwi wejściowych na przedsionek i hall. Dalej w głębi po prawej widać schody prowadzące na I piętro.

 Widok na hall od strony drzwi wejściowych. W głębi drzwi do obecnej sali organowej.

 Budynek główny, parter. Drzwi w głębi - obecnie prowadzą do pomieszczeń biurowych.

 Skrzydło północne, parter widziany z klatki schodowej. Po lewej widoczne drzwi prowadzące do sali kameralnej.

 Skrzydło północne, I pięrto. Okna po prawej wychodzą na dziedziniec, na którym obecnie wznosi sie gmach sali kameralnej.

 Prace budowlane na I piętrze.

 Budynek główny, I piętro, pozostałości drewnianych ścian działowych.

 Budynek główny, budowa stropu II piętra. W tym miejscu obecnie znajdują się sale przedmiotów teoretycznych.

 Dawny przeszklony dach w głównym budynku.

 Główny budynek, elewacja północna z zabytkową sztukaterią.

 Elewacja frontowa.

 Skrzydło północne, widok od strony parku.
   31 października 2008 roku

 Widok z balkonu budynku głównego na dziedziniec z bramą wjazdową. Na pierwszymn planie wyłom w murze po zdemontowanym do renowacji herbie miasta Gdańska.

 Główny budynek, widok od strony obecnej szatni na hall. W głębi po prawej widoczne drzwi do pomieszczeń administracyjnych. U góry nowy strop I piętra.

 Budowa klatki schodowej w głównym budynku na prawo od drzwi wejściowych.

 Budynek główny. Budowa nowego stropu I piętra.

 Budynek główny. Budowa nowego stropu I piętra.

 Budynek główny, I piętro. Drzwi w głębi prowadzą na klatkę schodową.

 Budynek główny, I piętro. Narożnik północno-wschodni.

 Budynek główny, I piętro.

 Skrzydło północne, I piętro.

 Budynek główny, schody prowadzące na II piętro, gdzie obecnie znajduje się sala przedmiotów teoretycznych.

 Budynek główny, klatka schodowa.

 Elewacja wschodnia. W głębi widać betonowe mury sali kameralnej.

 Sala kameralna.

 Dach sali kameralnej przed zabetonowaniem.

 Łącznik i północna elewacja sali kameralnej.

 Skrzydło północne widziane od strony parku.
   28 listopada 2008 roku

 Budynek główny, parter, hall, widok w kierunku drzwi wejściowych.

 Budynek główny, parter, hall.


 Wnętrze sali kameralnej.

 Sala kameralna.
   9 lutego 2009 roku

 Hall główny.

 Sala organowa.

 Parter, korytarz.

 Parter, kafelkowanie toalet.

 Klatka schodowa w północnym skrzydle budynku.

 Skrzydło północne, I piętro.

 Budynek główny, I piętro.

 Budynek główny, I piętro. Stawianie nowych ścian działowych. W głebi widać schody prowadzące na II piętro.

 Budynek główny, I piętro.

 Budynek główny, schody na II piętro. Drzwi na wprost prowadzą do obecnej sali przedmiotów teoretycznych.

 Budynek główny, strop nad klatką schodową.

 Sala kameralna.

 Prace dekarskie na dachu sali kameralnej.

 Wnętrze sali kameralnej.

 Sala kameralna.

 Północne skrzydło budynku widziane od strony parku.
   19 marca 2009 roku

 Elewacja wschodnia.

 Hall główny widziany od strony obecnych pomieszczeń administracyjnych, we wnęce po lewej dziś znajduje się szatnia.

 Hall główny, po prawej drzwi wejściowe z portiernią.

 Hall główny widziany z kaltki schodowej. W głębi widać drzwi prowadzące do pomieszczeń administracyjnych.

Budynek główny, parter, korytarz prowadzący do skrzydła północnego.

 Budynek główny, korytarz na I piętrze.

 Budynek główny, sala przedmiotów teoretycznych na I piętrze.

 Budynek główny, schody na II piętro, w głębi drzwi prowadzące do sali przedmiotów teoretycznych.

Budynek główny, sala przedmiotów teoretycznych na II piętrze.

 Skrzydło północne, I piętro, korytarz i klatka schodowa.

 Skrzydło północne, I piętro. Montaż instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej.

 Dach sali kameralnej.

 Wnętrze sali kameralnej.

 Sala kameralna.

 Dziedziniec przed budynkiem.
   30 maja 2009 roku (w dniu zakończenia prac remontowych)