Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

FOTOKRONIKA

Baner - foto

Jak powstawał nowy budynek dla SM II st.?


W kwietniu 2008 roku ruszyły prace adaptacyjno-budowlane w budynku w Gdańsku-Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 21A, który w maju 2006 roku decyzją Prezydenta Miasta Gdańska został przekazany w trwały zarząd Zespołowi Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu z przeznaczeniem na nową siedzibę Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu.

Pozyskana nieruchomość to wolnostojący murowany budynek wzniesiony ok. roku 1908, w części frontowej 2-kondygnacyjny, a w pozostałej części 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z północną dobudówką z 1963 roku. Przez wiele lat obiekt ten służył przychodni lekarskiej, a z chwilą zmiany jego przeznaczenia na cele dydaktyczne musiał zostać poddany gruntownemu remontowi i przebudowie. Dla celów szkoły muzycznej zaplanowano budowę sali prób, która została usytuowana w miejscu niewielkiego dziedzińca znajdującego się po północnej stronie budynku. Z racji zabytkowego charakteru obiektu, wszystkie prace modernizacyjne skupiły się w jego wnętrzu, natomiast nienaruszona została pierwotna elewacja, podlegając jedynie starannej rekonstrukcji.

Wykonawcą robót była firma: P.W. "EBUD" - Przemysłówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy, która została wyłoniona w drodze przetargu.

Prace zostały zakończone w dniu 30.05.2009 roku.

Inwestycję zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21A, stan budynku w 2006 roku
Budynek SM II st. 2006
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21A, stan budynku w 2009 roku
Budynek SM II st. 2009
FOTOKRONIKA PRAC ADAPTACYJNO-BUDOWLANYCH
fot. Władysław Chwin
   14 kwietnia 2008 roku
Budynek SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, parter, widok z hallu w kierunku głównych drzwi wejściowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, parter, widok w kierunku wewnętrznej klatki schodowej, po lewej okna wychodzace na park.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, parter, widok z klatki schodowej w kierunku południowym. Po lewej: okna i drzwi wychodzące na północny dziedziniec, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, dawna klatka schodowa po prawej stronie od główych drzwi wejściowych biegnąca z parteru na pierwsze piętro.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, dawna klatka schodowa biegnąca z parteru na pierwsze piętro. Po prawej u dołu: Drzwi prowadzace do głównego wyjścia. W głębi widać okno obecnej portierni.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, I piętro, stan po wyburzeniu ścian działowych. Po lewej okna wychodzące na park.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I pietro, widok w kierunku północno-wschodnim. Fragmenty wyburzanych ścian działowych. Po lewej okna wychodzące na północny dziedziniec, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I pietro, wewnetrzny korytarz. Wyburzanie ścian działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I pietro.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, parter. Widok z klatki schodowej w kierunku południowym.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, II pietro. Po lewej widać drzwi prowadzace na balkon nad wejściem głównym. Obecnie w tym miejscu znajduje się sala przedmiotów teoretycznych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, I pietro. Korytarz z oknami wychodzącymi na dziedziniec północny.
   5 maja 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek głowny. Elewacja frontowa z herbem miasta Gdańska.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główne wejście do budynku.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny. Elewacja północno-wschodnia.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny. Elewacja północna z przybudówką i dziedzińcem, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Wykop pod instalację wodno-kanalizacyjną na dziedzińcu przed budynkiem.
Remont budynku SM II st. 2008
 Prace ziemne na dziedzińcu przed budynkiem.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dziedziniec przed budynkiem.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, hall, widok z drzwi wejściowych. Po lewej w głębi pomieszczenia, w których obecnie znajduje się sala organowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek głowny. Parter po wyburzeniu ścian działowych. Po lewej okna wychodzące na park. W głebi klatka schodowa w skrzydle północnym.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, hall, widok na dawną klatkę schodową od strony obecnych pomieszczeń administracyjnych. Po prawej: światło padające z główych drzwi wejściowych.

 Północne skrzydło, parter po wyburzeniu ścian działowych. Po prawej okna i drzwi wychodzace na północny dziedziniec, na którym obecnie soi gmach salki kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Północne skrzydło, parter po wyburzeniu ścian działowych. Widok od strony klatki schodowej. Po lewej okna i drzwi wychodzace na północny dziedziniec, na którym obecnie soi gmach salki kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, widok w kierunku okien wychodzacych na park. Po lewej: światło padające z główych drzwi wejściowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, widok na hall od strony starej klatki schodowej. W przestrzeni na wprost znajdują się obecnie pomieszczenia administracyjne.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro po wyburzeniu ścian działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro.
Remont budynku SM II st. 2008
 Północne skrzydło budynku po wyburzeniu ścian działowych. Po prawej: okna wychodzące na park.
Remont budynku SM II st. 2008
 Demontaż starych ścian działowych na I pietrze głównego budynku.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, I pietro. Pomieszczenia w północno-wschodnim narożniku.
   29 maja 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Fronton budynku ze zdemontowanym do renowacji herbem miasta Gdańska.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny. Miejsce, w którym obecnie znajduje się sala organowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, parter, hall widziany od strony obecnych pomieszczeń administracyjnych. Po prawej: okna wychodzące na frontowy dziedziniec.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, parter z nową wylewką podłogową.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter skrzydła północnego. Po prawej drzwi i okna wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter skrzydła północnego widziany od strony klatki schodowej. Po lewej drzwi i okna wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, I pietro. Po prawej okna wychodzące na park.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, I piętro. Demontaż drewnianych ścian działowych. Widać jeszcze drewnianą podłogę.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro, pomieszczenia w północno- wschodniej części głównego budynku po usunięciu większości ścian działowych. Widać jeszcze drewnianą podłogę.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w głównym budynku. Resztki starej drewniannej klatki schodowej.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w głównym budynku, w głębi widać resztki drewnianej klatki schodowej oraz zdemontowany strop II piętra. U góry po prawej - otwarte drzwi wychodzące na balkon nad głównym wejściem do budynku.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w głównym budynku, resztki drewnianej klatki schodowej. Okna wychodzące na frontowy dziedziniec.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w głównym budynku, Resztki drewniannej klatki schodowej, zdemontowany strop II piętra, po lewej - okna wychodzące na frontowy dziedziniec.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w głównym budynku, demontaż kolejnych drewnianych ścian działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w głównym budynku, wolna przestrzeń po demontażu kolejnych drewnianych ścian działowych, widok w stronę wejścia do klatki schodowej.
Remont budynku SM II st. 2008
 I piętro w skrzydle północnym, wolna przestrzeń po wyburzeniu wszystkich ścian działowych, widok w stronę klatki schodowej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dziedziniec północny, na którym obecnie stoi gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
   19 czerwca 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter głównego budynku, budowa toalet.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter głównego budynku, hall, widok w stronę pomieszczenia, w którym obecnie znajduje się sala organowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter głównego budynku. Po prawej - drzwi wejściowe. Po lewej stronie od drzwi wejściowych, gdzie widać pozostałości białego tynku, obecnie znajduje sie portiernia.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter głównego budynku, widok w kierunku drzwi wejściowych. Po prawej - budowa toalet.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter skrzydła północnego, widok w kierunku klatki schodowej. Po prawej okna i drzwi wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Parter głównego budynku, wznoszenie pierwszych nowych ścian działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, w tym miejscu obecnie zjaduje się klatka schodowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Północne skrzydło, I piętro. Po prawej okna i drzwi wychodzące na dziedziniec, na którym obecnie wznosi się gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro, Narożnik północno-wschodni.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, I piętro, pozostałości drewnianych ścian działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, I piętro, stan po usunięciu drewnianych ścian działowych, po lewej okna wschodniej elewacji.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dziedziniec północny, pierwsze wykopy pod fundament sali kameralnej.
   22 lipca 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Elewacja zachodnia.
Remont budynku SM II st. 2008
 Elewacja zachodnia.
Remont budynku SM II st. 2008
 Północny dziedziniec, wykop pod fundamenty sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
   1 września 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, hall, po prawej drzwi wejściowe, w głębi miejsce, w którym obecnie znajduje się klatka schodowa prowadząca na I piętro. Tam, gdzie widać prowizoryczną rozdzielnię elektryczną, obecnie znajduje się portiernia.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, parter, budowa toalet.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, narożnik południowo-wschodni, wyburzone stropy, w tym miejscu obecnie biegną schody łączące parter z I piętrem.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, parter. Wznoszenie pierwszych ścian działowych. W głębi - klatka schodowa na I pietro.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, wyburzony strop pierwszego piętra. W tym miejscu obecnie znaduje się klatka schodowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, wyburzony strop pierwszego piętra nad drzwiami wejściowymi.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, klatka schodowa łacząca parter z I piętrem.
Remont budynku SM II st. 2008
Budynek główny, wyburzony strop pierwszego piętra.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, świetlik dachowy przed demontażem.

 Budynek główny, I piętro, pomieszczenia w północno-wschodnim narożniku z pozostałościami drewnianych ścianek działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro, pomieszczenia z pozostałościami drewnianych ścianek działowych. Okna w głębi wychodzą na park. Drzwi widziane po prawej prowadzą do skrzydła północnego.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dziedziniec północny, wykop i betonowa ława stanowiąca fundament obecnej sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dziedziniec północny.
Remont budynku SM II st. 2008
 Elewacja zachodnia.
   7 października 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Dziedziniec północny, budowa sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Widok z drzwi wejściowych na przedsionek i hall. Dalej w głębi po prawej widać schody prowadzące na I piętro.
Remont budynku SM II st. 2008
 Widok na hall od strony drzwi wejściowych. W głębi drzwi do obecnej sali organowej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, parter. Drzwi w głębi - obecnie prowadzą do pomieszczeń biurowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, parter widziany z klatki schodowej. Po lewej widoczne drzwi prowadzące do sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, I pięrto. Okna po prawej wychodzą na dziedziniec, na którym obecnie wznosi sie gmach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Prace budowlane na I piętrze.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro, pozostałości drewnianych ścian działowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, budowa stropu II piętra. W tym miejscu obecnie znajdują się sale przedmiotów teoretycznych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dawny przeszklony dach w głównym budynku.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, elewacja północna z zabytkową sztukaterią.
Remont budynku SM II st. 2008
 Elewacja frontowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, widok od strony parku.
   31 października 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Widok z balkonu budynku głównego na dziedziniec z bramą wjazdową. Na pierwszymn planie wyłom w murze po zdemontowanym do renowacji herbie miasta Gdańska.
Remont budynku SM II st. 2008
 Główny budynek, widok od strony obecnej szatni na hall. W głębi po prawej widoczne drzwi do pomieszczeń administracyjnych. U góry nowy strop I piętra.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budowa klatki schodowej w głównym budynku na prawo od drzwi wejściowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny. Budowa nowego stropu I piętra.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny. Budowa nowego stropu I piętra.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro. Drzwi w głębi prowadzą na klatkę schodową.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro. Narożnik północno-wschodni.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, I piętro.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne, I piętro.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, schody prowadzące na II piętro, gdzie obecnie znajduje się sala przedmiotów teoretycznych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, klatka schodowa.
Remont budynku SM II st. 2008
 Elewacja wschodnia. W głębi widać betonowe mury sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Sala kameralna.
Remont budynku SM II st. 2008
 Dach sali kameralnej przed zabetonowaniem.
Remont budynku SM II st. 2008
 Łącznik i północna elewacja sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Skrzydło północne widziane od strony parku.
Remont budynku SM II st. 2008
   28 listopada 2008 roku
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, parter, hall, widok w kierunku drzwi wejściowych.
Remont budynku SM II st. 2008
 Budynek główny, parter, hall.
Remont budynku SM II st. 2008
Remont budynku SM II st. 2008
 Wnętrze sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2008
 Sala kameralna.
Remont budynku SM II st. 2008
   9 lutego 2009 roku
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
 Hall główny.
Remont budynku SM II st. 2009
 Sala organowa.
Remont budynku SM II st. 2009
 Parter, korytarz.
Remont budynku SM II st. 2009
 Parter, kafelkowanie toalet.
Remont budynku SM II st. 2009
 Klatka schodowa w północnym skrzydle budynku.
Remont budynku SM II st. 2009
 Skrzydło północne, I piętro.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, I piętro.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, I piętro. Stawianie nowych ścian działowych. W głebi widać schody prowadzące na II piętro.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, I piętro.
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, schody na II piętro. Drzwi na wprost prowadzą do obecnej sali przedmiotów teoretycznych.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, strop nad klatką schodową.
Remont budynku SM II st. 2009
 Sala kameralna.
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
 Prace dekarskie na dachu sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2009
 Wnętrze sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2009
 Sala kameralna.
Remont budynku SM II st. 2009
 Północne skrzydło budynku widziane od strony parku.
   19 marca 2009 roku
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
 Elewacja wschodnia.
Remont budynku SM II st. 2009
 Hall główny widziany od strony obecnych pomieszczeń administracyjnych, we wnęce po lewej dziś znajduje się szatnia.
Remont budynku SM II st. 2009
 Hall główny, po prawej drzwi wejściowe z portiernią.
Remont budynku SM II st. 2009
 Hall główny widziany z kaltki schodowej. W głębi widać drzwi prowadzące do pomieszczeń administracyjnych.
Remont budynku SM II st. 2009
Budynek główny, parter, korytarz prowadzący do skrzydła północnego.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, korytarz na I piętrze.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, sala przedmiotów teoretycznych na I piętrze.
Remont budynku SM II st. 2009
 Budynek główny, schody na II piętro, w głębi drzwi prowadzące do sali przedmiotów teoretycznych.
Remont budynku SM II st. 2009
Budynek główny, sala przedmiotów teoretycznych na II piętrze.
Remont budynku SM II st. 2009
 Skrzydło północne, I piętro, korytarz i klatka schodowa.
Remont budynku SM II st. 2009
 Skrzydło północne, I piętro. Montaż instalacji wentylacyjnej i oświetleniowej.
Remont budynku SM II st. 2009
 Dach sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2009
 Wnętrze sali kameralnej.
Remont budynku SM II st. 2009
 Sala kameralna.
Remont budynku SM II st. 2009
Remont budynku SM II st. 2009
 Dziedziniec przed budynkiem.
Remont budynku SM II st. 2009
   30 maja 2009 roku (w dniu zakończenia prac remontowych)
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009
Budynek SM II st. 30.5.2009