Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T


JÓZEF MADANOWSKI


Józef Madanowski - portret

Absolwent pierwszego rocznika otwartych w 1964 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie studiów w specjalności akordeon, po ukończeniu których w 1968 roku rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Gdańsku-Wrzeszczu, jako nauczyciel gry na akordeonie. W latach 1968-1972 był kierownikem sekcji akordeonu Okręgowego Zespołu Metodyczno-Programowego Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego. W latach 1976-1983 prowadził klasę akordeonu w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Z jego inicjatywy odbyły się pierwsze w Gdańsku wykonania koncertów akordeonowych z orkiestrą symfoniczną.

W latach 1972-1986 był dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – Wrzeszczu.

W latach 1986-2008 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu.

Dzięki Jego staraniom, udało się między innym zakończyć remont adaptacyjny budynku szkolnego przy ul. Romana Dmowskiego z obszerną salą koncertową i klasą perkusyjną oraz pozyskać dla Szkoły Muzycznej II stopnia w Gdańsku-Wrzeszczu nowy budynek przy ul. Partyzantów 21a, który po kapitalnym remoncie od 2009 roku stał się jej nową siedzibą. Oferta edukacyjna szkoły została wzbogacona o klasę klawesynu. Nawiązane zostały kontakty zagraniczne ze szkołami w Holandii, Niemczech i Szwecji. Podniósł się poziom nauczania i ożywiła dzałalność koncertowa szkoły. Osobiście zadbał o należyte wyposażenie szkoły w nowe instrumenty oraz w latach 90. doprowadził do skomputeryzowania procesu zarządzania placówką.

W skali ogólnopolskiej zapisał się jako aktywny członek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej do Spraw Szkolnictwa Artystycznego, której działania doprowadziły do ustawowego zachowania kurateli ministerialnej nad pokaźną grupą szkół artystycznych.

Był wychowawcą wielu pokoleń wspaniałych muzyków, nauczycieli i animatorów kultury, z których watro wymienić:
- prof. Ryszarda Minkiewicza – aktualnego Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,
- prof. Elżbietę Rosińską – akordeonistkę, nauczyciela akademickiego,
- dra Cezarego Paciorka - muzyka jazzowego, kompozytora, aranżera, nauczyciela akademickiego,
- prof. Marcina Tomczaka – chórmistrza i dyrygenta, nauczyciela akademickiego.

Nagradzany i odznaczany za szczególne zasługi w rozwoju szkolnictwa artystycznego:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Złoty Krzyż Zasługi
- odznaka honorowa Zasłużony dla miasta Gdańska
- odznaka honorowa Zasłużony Działacz Kultury
- odznaka honorowa Zasłużony Ziemi Gdańskiej
- Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania (trzykrotnie)
- Nagrody Indywidualne I i II stopnia Ministra Kultury i Sztuki
- Nagrody Indywidualne Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Józef Madanowski zmarł w Gdańsku 6 sierpnia 2021 roku.

12 sierpnia 2021 roku Jego prochy spoczęły na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, ul. Łostowicka 35.