Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

kontakt

Leszek Kaufman

DYREKTOR / DIREKTOR

Karolina
Lewandowska

wicedyrektor ZSM
(ds. SM I st.)

Małgorzata
Stożyńska

wicedyrektor ZSM
(ds. SM II st.)

Katarzyna Kaźmierczak

zastępca dyr. ZSM ds. administracyjno-ekonomicznych

Grażyna Czech

główna księgowa ZSM

SEKRETARIAT / OFFICE

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16b.

e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

Godziny urzędowania:
Od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 18:00


Telefon / Telephon / Telephone

(48) 58 341 92 13
(48) 58 346 04 20

Fax: 58 346 04 20

ADRES POCZTOWY / POST / ADRESSE

Zespół Szkół Muzycznych
80-264 Gdańsk-Wrzeszcz
ul. Romana Dmowskiego 16b
(Poland / Polen / Pologne)

KONTO BANKOWE
Rada Rodziców przy SM I st.

86 1020 1811 0000 0502 0014 3115

KONTO BANKOWE
Rada Rodziców przy SM II st.

89 1020 1811 0000 0602 0014 3206

NIP

957 - 05 - 62 - 656

REGON

000278379

KIEROWNICY SEKCJI PRZEDMIOTOWYCH

w Szkole Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz

Sekcja fortepianu
Marzena Łubkowska-Jocz

Sekcja instrumentów smyczkowych
Piotr Stożyński

Sekcja instrumentów dętych
Monika Krawiec

Sekcja teorii muzyki
Karolina Juwa

w Szkole Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina

Sekcja fortepianu
Gabriela Rajchert

Sekcja instrumentów smyczkowych
Maria Baczyńska

Sekcja instrumentów dętych
Ireneusz Mraczek

Sekcja teorii muzyki
Piotr Buśko