Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

KONKURSY, SEMINARIA I WARSZTATY MUZ.

organizowane przez Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-WrzeszczuUWAGA
Z powodu zagrożenia epidemicznego, organizacja wszelkich imprez o charakterze konkursowym i seminaryjnym odbywających się na terenie Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu zostaje wsztrzymana do odwołania.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do udziału w imprezach organizowanych w trybie online.

III Warsztaty Centrum Edukacji Artystycznej dla nauczycieli pianistów-akompaniatorów szkół muzycznych I i II stopnia w trybie online

organizowane przez Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

W dniach 26 - 27 października 2020 roku zapraszamy pianistów-akompaniatorów do udziału w warsztatach (online), których celem jest wymiana doświadczeń z zakresu dydaktyki, psychologii i praktyki wykonawczej. Podczas wykładów będzie możliwość zadawania pytań na czacie, a także dyskusja po każdym z wystąpień. Mile widziana obecność nauczycieli innych specjalności!

Temat przewodni warsztatów:
„Muzyka współczesna - sposoby jej trafnego rozumienia i wykonywania. Refleksje na temat roli pianistów w kształceniu muzyków innych specjalności”

Wykłady online

Poniedziałek, 26.10.2020 roku

godz. 10.00
dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski prof. UMFC
Temat:
"Jak czytać i tłumaczyć uczniom współczesną notację muzyczną na przykładzie wybranych utworów fortepianowych i kameralnych twórców polskich XX i XXI wieku"

godz. 11.30
dr Magdalena Ochlik-Jankowska AM Gdańsk
Temat:
"Współpraca z pedagogiem instrumentu głównego - refleksje pianisty-akompaniatora"

Wtorek, 27.10.2020 roku

godz. 10.00
dr hab. Ewa Skardowska UMFC
Temat:
"Pianiści w dydaktyce instrumentalistów. Poszukiwanie perspektywy dla kształtowania postaw artystycznych przez pryzmat wiedzy psychologicznej, teoretycznej i praktycznej"

godz. 11.30
dr hab. Anna Mikolon prof. AM w Gdańsku
Temat:
"Główne nurty i techniki kompozytorskie w muzyce współczesnej - na przykładach polskiej liryki wokalnej"

Zgłoszenia mailowe zawierające imię, nazwisko i nazwę szkoły, w której jest zatrudniony uczestnik oraz jego adres mailowy prosimy kierować na mail: warsztaty@zsm-gdansk.edu.pl do dnia 16.10.2020 roku.

Koordynatorem projektu jest Pani dr hab. Anna Mikolon prof. Akademii Muzycznej w Gdańsku.