Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

IX GDAŃSKI KONKURS SKRZYPCOWY
im. Anity Romanowskiej
Gdańsk, 8 lutego 2022 roku

PISMO PRZEWODNIE

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I st.

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu uprzejmie informuje, że sekcja instrumentów smyczkowych Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz organizuje w dniu 8 lutego 2022 r. IX Gdański Konkurs Skrzypcowy im. Anity Romanowskiej przeznaczony dla uczniów klas 4 – 6 cyklu sześcioletniego.

Dyrektor ZSM
Leszek Kaufman

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja sekcja instrumentów smyczkowych Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności uczniów, wymiana doświadczeń pedagogicznych nauczycieli oraz promocja uzdolnionych dzieci.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 8 lutego 2022 roku w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. R.Dmowskiego 16b.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów cyklu 6-letniego szkół muzycznych I stopnia.
 5. Konkurs jest jednoetapowy i przebiegać będzie w następujących grupach:
  • I grupa – uczniowie klasy 4,
  • II grupa – uczniowie klasy 5,
  • III grupa – uczniowie klasy 6.
 6. We wszystkich grupach uczestników konkursu obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  • Etiuda
  • Utwór dowolny
  • Część I lub II i III dowolnie wybranego koncertu
 7. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie nie więcej niż 3 uczniów.
 8. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu)
  w terminie do dnia 25 stycznia 2022 roku na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  w Gdańsku-Wrzeszczu,
  80-264 Gdańsk
  ul. Romana Dmowskiego 16B Tel./fax nr 58 346 04 20

  lub w formie elektronicznej na adres:
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 9. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł od każdego uczestnika na konto:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
  z dopiskiem Konkurs Skrzypcowy Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.
 10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 11. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 12. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 14. Organizator konkursu nie zapewnia akompaniatora.
 15. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 16. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy pokrywają we własnym zakresie.
 17. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

-----------------------------------------------

Do pobrania:

 REGULAMIN   PDF   Word

 Karta złoszeniowa   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nauczyciel)   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun, uczeń)   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (akompaniator)   PDF   Word