Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
Muzyka w wykonaniu najmłodszych.
Od baroku po współczesność

Gdańsk, 10 grudnia 2021 roku

PISMO PRZEWODNIE

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół Muzycznych I st.

Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu uprzejmie informuje, że sekcja fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz organizuje w dniu 10 grudnia 2021 roku XIV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny –„Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność”.

W kolejnej edycji naszego konkursu pozostajemy przy propagowaniu polskiej muzyki współczesnej, bez zawężania programu konkursu do wybranych kompozycji, pozostawiając nauczycielom szeroki wachlarz możliwości doboru repertuaru.

Dyrektor ZSM
Leszek Kaufman

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest propagowanie polskiej muzyki współczesnej, umożliwienie jej prezentacji uczniom na estradzie ogólnopolskiej oraz wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 10 grudnia 2021 roku w sali koncertowej ZSM.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach:
  • I grupa – uczniowie klas 2 i 3 cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego
  • II grupa – uczniowie klas 4 i 5 cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu czteroletniego
 6. Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  I grupa:
  • utwór Jana Sebastiana Bacha
  • dwa utwory dowolne ( z wyłączeniem formy klasycznej) o wyraźnie kontrastującym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego; ponadto jeden z utworów dowolnych ( niekoniecznie utwór polski) ma być skomponowany po 1940 roku.
  II grupa:
  • utwór Jana Sebastiana Bacha
  • dwa utwory dowolne (z wyłączeniem formy klasycznej) - wirtuozowski i kantylenowy.
  Jeden z utworów dowolnych ma być polskiego kompozytora; ponadto jeden z utworów dowolnych (niekoniecznie utwór polski) ma być skomponowany po 1940 roku.
 7. Zgłoszenie (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać do dnia 12 listopada 2021 na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  w Gdańsku-Wrzeszczu,
  80-264 Gdańsk
  ul. Romana Dmowskiego 16B

  lub w formie elektronicznej na adres:
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 120 zł od każdego uczestnika na konto:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.
 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 11. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 12. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

-----------------------------------------------

Do pobrania:

 REGULAMIN   PDF   Word

 Karta złoszeniowa   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nauczyciel)   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun, uczeń)   PDF   Word