Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY
im. Wandy Landowskiej
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Gdańsk, 7 - 8 grudnia 2021 roku

REGULAMIN

 1. Organizatorem Konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu. Honorowy Patronat nad Konkursem obkjął Marszałek Województwa Pomorskiego.
 2. Celem konkursu jest popularyzacja klawesynu oraz literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru polskich kompozytorów, wśród młodzieży uczącej się w szkołach muzycznych I i II stopnia. Jest to również okazja do spotkania uczniów i nauczycieli, wymiany doświadczeń oraz nawiązania muzycznych przyjaźni.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 7 – 8 grudnia 2021 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 21 A.
 4. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
  I Klawesyn solo
  • I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia stopnia (klasy 1-3 działu dziecięcego lub klasy 1-2 działu młodzieżowego),
  • II grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia (klasy 4-6 działu dziecięcego lub klasy 3-4 działu młodzieżowego),
  • III grupa – uczniowie klas I-III szkół muzycznych II stopnia,
  • IV grupa – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia.
  II Zespół kameralny z udziałem klawesynu
  • I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia,
  • II grupa – uczniowie szkół muzycznych II stopnia
  Zespół kameralny z udziałem klawesynu od duetu począwszy. Dopuszcza się w tej kategorii również wykonanie utworów na cztery ręce i dwa klawesyny.
 5. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w obydwu kategoriach.
 6. Szczegółowy program podany jest w załączniku do regulaminu. Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut.
 7. Zgłoszenie (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać do dnia 20 listopada 2021 na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  w Gdańsku-Wrzeszczu,
  80-264 Gdańsk
  ul. Romana Dmowskiego 16B

  lub w formie elektronicznej na adres:
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 8. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
 9. Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizator publikuje na stronie: www.zsm-gdansk.edu.pl
 10. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności alfabetycznej.
 11. Występy uczestników oceniać będzie czteroosobowe Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 12. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 13. Konkurs jest otwarty dla publiczności.
 14. Koszty uczestnictwa (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 15. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej II st. ul. Partyzantów 21 A.
 16. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć z przesłuchań i koncertu laureatów na stronie internetowej ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu.

-----------------------------------------------

P R O G R A M
VII Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im Wandy Landowskiej w Gdańsku

Kategoria I - Klawesyn solo

 • I grupa: dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru
 • II grupa: dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru
 • III grupa:
  • utwór kompozytora polskiego skomponowany w dowolnej epoce,
  • dowolny utwór polifoniczny,
  • minimum dwa tańce o kontrastowym charakterze.
  Czas trwania programu maksymalnie 15 minut.
 • IV grupa:
  • utwór kompozytora polskiego skomponowany w dowolnej epoce,
  • minimum cztery tańce wchodzące w skład jednego cyklu,
  • dowolny utwór polifoniczny,
  • dowolny utwór o swobodnej formie.
  Czas trwania programu maksymalnie 30 minut.

Kategoria II - Zespół kameralny z udziałem klawesynu

 • Grupa I: dwa dowolne utwory lub dwie dowolne części jednego lub dwóch utworów skomponowane w siedemnastym lub osiemnastym wieku.
 • Grupa II: dowolne siedemnasto- lub osiemnastowieczne utwory kameralne, przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany w całości (pełen cykl).
 • Czas trwania programu maksymalnie 20 minut.
-----------------------------------------------
Podczas tegorocznej edycji będą do dyspozycji dwa klawesyny Hubbard (kopie francuskie, dwumanuałowe).
-----------------------------------------------

Do pobrania:

 REGULAMIN   PDF   Word

 PROGRAM   PDF   Word

 KARTA ZGŁOSZENIOWA (Kategoria: Klawesyn solo)   PDF   Word

 KARTA ZGŁOSZENIOWA (Kategoria: Zespół kameralny z udziałem klawesynu)   PDF   Word