Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Nauczyciele ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

IX MAKROREGIONALNY KONKURS FLETOWY
dla uczniów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 19 maja 2022 roku

Flet

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja instrumentów dętych Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół ZSM.
 2. Celem konkursu jest promowanie muzyki fletowej wśród uczniów, konfrontacja poziomu wykonywanych utworów, wymiana doświadczeń pomiędzy pedagogami i uczniami oraz integracja i współzawodnictwo.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 19 maja 2022 roku w sali kameralnej Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21 A.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas fletu szkół muzycznych I stopnia. Makroregion obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w czterech grupach:
  • I grupa – uczniowie klas 1 cyklu sześcioletniego oraz I cyklu czteroletniego,
  • II grupa – uczniowie klas 2 i 3 cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego,
  • III grupa – uczniowie klasy 4 cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu czteroletniego,
  • IV grupa – uczniowie klas 5 i 6 cyklu sześcioletniego oraz klasy IV cyklu czteroletniego.
 6. We wszystkich grupach uczestników obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  • Miniatura muzyczna,
  • Taniec z dowolnie wybranej epoki.
  Prezentowane utwory powinny być wyraźnie kontrastujące wyrazowo.
  Uczestnicy nie mogą powtarzać utworów, które wykonywali w poprzednich edycjach konkursu.
 7. Czas wykonywanego programu wynosi:
  • w I grupie do 5 minut,
  • w II i III grupie do 8 minut,
  • w IV grupie do 10 minut.
 8. Laureaci I miejsca nie mogą brać ponownie udziału w konkursie w tej samej grupie.
 9. Zgłoszenia wypełnione komputerowo prosimy przesłać drogą elektroniczną do dnia 6 maja 2022 roku
  na adres e-mail:sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl.
 10. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty opłaty wpisowej w wysokości 130 złotych
  na konto:
  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu,
  ul. Romana Dmowskiego 16 b, 80-264 Gdańsk
  nr konta: 89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
  z dopiskiem IX Makroregionalny Konkurs Fletowy.
 11. Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.
 12. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 13. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez organizatora.
 14. Uczniowie członków jury nie mogą brać udziału w konkursie.
 15. Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
 16. Organizator konkursu nie zapewnia akompaniatora.
 17. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 18. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy, akompaniatorzy i pedagodzy pokrywają we własnym zakresie.
 19. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

-----------------------------------------------

Do pobrania:

 REGULAMIN   PDF

 Karta złoszeniowa   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (nauczyciel)   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opiekun, uczeń)   PDF   Word

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (akompaniator)   PDF   Word