Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Absolwenci
Sukcesy uczniów
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

  KOŁO ABSOLWENTA
SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

26 listopada 2010 roku w sali kameralnej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21A z inicjatywy Józefy Siudaczyńskiej odbyło się pierwsze spotkanie członków-założycieli Koła Absolwentów Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu.

W spotkaniu uczestniczyli:

Józefa Siudaczyńska, Magdalena Tomasik (Knoch), Maria Kolman-Szydłowska, Teresa Kolman, Jerzy Partyka, Florian Skulski, Janina Matusewicz, Elżbieta Frołowicz, Barbara Podciborska (Malicka), Olga Walentynowicz, Barbara Gończ, Barbara Marczuk, Ewa Naczk-Jankowska, Karina Śliwa, Kazimierz Koszykowski, Krystyna Szaniawska, Weronika Lewandowska-Iwaniak, Anna Sawicka, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM oraz Zofia Szelągiewicz – przedstawicielka administracji szkolnej.

Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
KALENDARIUM SPOTKAŃ

15 stycznia 2011r.

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

11 lutego 2011r.

Spotkanie z cyklu "Spotkania z przeszłością" z udziałem Pana Jerzego Partyki, który wspominał Panią Marię Pinińską, nauczycielkę ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, uczennicę Egona Petriego (współpracownika Ferrucio Busoniego).
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011
Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011
Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011
Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011

19 kwietnia 2011r.

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21.

20 czerwca 2011r.

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

28 września 2011r.

Temat spotkania:
Sprawy organizacyjne związane z uroczystym nadaniem sali koncertowej SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu imienia Wandy Dubanowicz, które zostało zaplanowane na 8 października 2011r.
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

3 stycznia 2012r.

Spotkanie "opłatkowe" połączone z przypomnieniem sylwetek Krystyny i Haliny Jastrzębskich oraz Józefa Sekury - dawnych nauczycieli klas fortepianu w SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu.
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 3.01.2012 -prof.Czapiewski  Spotkanie 3.01.2012
Spotkanie 3.01.2012  Spotkanie 3.01.2012
Spotkanie 3.01.2012  Spotkanie 3.01.2012
Spotkanie 3.01.2012  Spotkanie 3.01.2012

8 października 2012r.

Na spotkanie zaproszono śpiewaków, pedagogów, akompaniatorów i sympatyków Wydziału Wokalnego PSM II st. w Gdansku-Wrzeszczu.
W programie: wspomnienia, wymiana doświadczeń i pamiątkowych zdjęć oraz wspólne muzykowanie przy kawie.
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2012 - A.Chamera, J.Partyka  Spotkanie 8.10.2012
Spotkanie 8.10.2012  Spotkanie 8.10.2012 - F.Skulski
Spotkanie 8.10.2012 - F.Skulski  Spotkanie 8.10.2012
Spotkanie 8.10.2012 - prof.Bruna  Spotkanie 8.10.2012 - L.Kozikowska-Bruna
Spotkanie 8.10.2012  Spotkanie 8.10.2012 - L.Kaufman
Spotkanie 8.10.2012  Spotkanie 8.10.2012

3 stycznia 2013r.

Spotkanie Opłatkowe
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013 - p.Zubel, p.Ziółkowski
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013 - Koncert,trio
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013 - dyr.Kaufman, Zubel

8 października 2013 rok

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013 - A.Sawicka
Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013
Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013
Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013

8 stycznia 2014 rok

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.
Spotkanie uświetnili swoimi występami uczniowie z VI klasy SM.II st. w Gdańsku-Wrzeszczu:
Maksymilian Krzak - altówka (uczeń mgr T. Pozorskiego), Teresa Respondek - wiolonczela (uczennica mgr A.Sawickiej), Agata Kędziera - skrzypce (uczennica mgr A.Wolińskiej).
O swoich karierach zawodowych opowiadały Ania Panecka, Iza Strzelecka i Lidia Małyszek (Szulc).

Spotkanie 7.01.2014  Spotkanie 7.01.2014 T.Respondek
Spotkanie 7.01.2014 - A.Kędziera  Spotkanie 7.01.2014 - L.Kaufman
Spotkanie 7.01.2014 - L.Kaufman  Spotkanie 7.01.2014
Spotkanie 7.01.2014  Spotkanie 7.01.2014

8 października 2014r.

Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2014  Spotkanie 8.10.2014
Spotkanie 8.10.2014  Spotkanie 8.10.2014

8 stycznia 2015r.

Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2015  Spotkanie 8.10.2015
Spotkanie 8.10.2015  Spotkanie 8.10.2015
Spotkanie 8.10.2015  Spotkanie 8.10.2015

9 stycznia 2017r.

Miejsce spotkania: Sala kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.
Podczas spotkania, oprócz "tradycyjnego opłatka", odbyła się projekcja filmu dokumentalnego autorstwa Jan Butowskiego o obu szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. W trakcie spotkania krótki recital fortepianowy dał Stanisław Deja. Wszyscy zebrani byli również świadkami wzruszającego wydarzenia, jakim było podarowanie przez Jana Butowskiego pani Lidii Szulc-Małyszek dwóch fletów prostych (tenorowego i basowego).

5 stycznia 2018r.

Miejsce spotkania: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku
Uczestnicy spotkania wysłuchali Koncertu pamięci Jerzego Partyki *W HOŁDZIE JERZEMU* w wykonaniu zespołu przygotowanego i poprowadzonego przez Jana Konopa, w którego składzie zagrali dawni członkowie słynnego «Big Bandu Gdańsk» prowadzonego przez J.Partykę w latach 80-tych ubiegłego wieku. Podczas tej uroczystości odbyła się również prezentacja książki Jerzego Partyki pt. "O ludziach, muzyce i innych osobliwościach".
Foto: Magdalena Rosman

Koncert 5.1.2018 - Big Band  Koncert 5.1.2018
Koncert 5.1.2018  Koncert 5.1.2018
Koncert 5.1.2018  Koncert 5.1.2018 A.Wendt
Koncert 5.1.2018 - W.Staroniewicz  Koncert 5.1.2018 J.Konop
Koncert 5.1.2018 - J.Główczewski  Koncert 5.1.2018 Staniszewski

8 października 2018r.

Miejsce spotkania: Sala kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

Spotkanie 8.10.2018  Spotkanie 8.10.2018
Spotkanie 8.10.2018  Spotkanie 8.10.2018

8 stycznia 2019r.

Miejsce spotkania: Sala kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Rok 2019 rozpoczęliśmy cyklicznym spotkaniem, które było wspaniałym koncertem. Rozpoczęła je prezentacja p. Emilii Hewelt, która snuła opowieść o Witoldzie Lutosławskim w 105. rocznicę urodzin mistrza. Całość uzupełniały piękne przeźrocza.

W drugiej części koncertu wystąpili uczniowie prezentujący utwory Witolda Lutosławskiego m.in. Panie Michale z cyklu Melodii Ludowych na fortepian, sześć piosenek dziecięcych do słów Juliana Tuwima, Preludia taneczne na klarnet i pieśń Spóźniony słowik.

Wykonawcami byli uczniowie:

 • Natasha Anolik (fortepian)
 • Stanisław Górka (klarnet)
 • Amelia Szuta (śpiew)
 • Marta Twardowska (śpiew)
 • Aleksandra Pilarska (śpiew)
 • Karolina Ejdukiewicz (śpiew)

Uczniów przygotowali następujący nauczycieli:

 • p. Alicję Wieczorek
 • p. Grzegorza Wieczorka
 • p. Lilianę Górską
 • p. Bognę Forkiewicz
 • akompaniowała: p. Zuzanna Lisiecka

Serdecznie dziękujemy za organizację i realizację koncertu, który zbiegł się ze spotkaniem KOŁA ABSOLWENTÓW. Całość stanowiła nową formę naszych spotkań, którą przyjmujemy z radością jako nowatorską i stałą koncepcję na przyszłość.

Gratulujemy Dyrekcji i Nauczycielom wysokiego poziomu nauczania a młodzieży życzymy dalszych sukcesów i postępów w nauce. Dziękujemy również młodzieży na widowni za liczne przybycie i aplauz.

Po koncercie odbyło się towarzyskie spotkanie absolwentów, co udokumentowała Janina Teperska okolicznościowym zdjęciem.

Spotkanie 8.1.2019

8 października 2019r.

Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

8 stycznia 2020r.

W spotkaniu uczestniczyli: Barbara Podciborska, Marzena Prochacka, Elżbieta Wójtewicz, Elżbieta Cieślak, Jadwiga Sekuła, Józefa Siudaczyńska, Ryszard Ziółkowski, Piotr Bukowski i Leszek Kaufman.
Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.1.2020