Logo ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

  KOŁO ABSOLWENTA
SPOTKANIE ZAŁOŻYCIELSKIE

26 listopada 2010 roku w sali kameralnej Szkoły Muzycznej II st. im. F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21A z inicjatywy Józefy Siudaczyńskiej odbyło się pierwsze spotkanie członków-założycieli Koła Absolwentów Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu.

W spotkaniu uczestniczyli:

Józefa Siudaczyńska, Magdalena Tomasik (Knoch), Maria Kolman-Szydłowska, Teresa Kolman, Jerzy Partyka, Florian Skulski, Janina Matusewicz, Elżbieta Frołowicz, Barbara Podciborska (Malicka), Olga Walentynowicz, Barbara Gończ, Barbara Marczuk, Ewa Naczk-Jankowska, Karina Śliwa, Kazimierz Koszykowski, Krystyna Szaniawska, Weronika Lewandowska-Iwaniak, Anna Sawicka, Leszek Kaufman - dyrektor ZSM oraz Zofia Szelągiewicz – przedstawicielka administracji szkolnej.

Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
Spotkanie 26.11.2010  Spotkanie 26.11.2010
KALENDARIUM SPOTKAŃ

15 stycznia 2011r.

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

11 lutego 2011r.

Spotkanie z cyklu "Spotkania z przeszłością" z udziałem Pana Jerzego Partyki, który wspominał Panią Marię Pinińską, nauczycielkę ZSM w Gdańsku-Wrzeszczu, uczennicę Egona Petriego (współpracownika Ferrucio Busoniego).
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011
Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011
Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011
Spotkanie 11.02.2011  Spotkanie 11.02.2011

19 kwietnia 2011r.

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21.

20 czerwca 2011r.

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

28 września 2011r.

Temat spotkania:
Sprawy organizacyjne związane z uroczystym nadaniem sali koncertowej SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu imienia Wandy Dubanowicz, które zostało zaplanowane na 8 października 2011r.
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

3 stycznia 2012r.

Spotkanie "opłatkowe" połączone z przypomnieniem sylwetek Krystyny i Haliny Jastrzębskich oraz Józefa Sekury - dawnych nauczycieli klas fortepianu w SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu.
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 3.01.2012 -prof.Czapiewski  Spotkanie 3.01.2012
Spotkanie 3.01.2012  Spotkanie 3.01.2012
Spotkanie 3.01.2012  Spotkanie 3.01.2012
Spotkanie 3.01.2012  Spotkanie 3.01.2012

8 października 2012r.

Na spotkanie zaproszono śpiewaków, pedagogów, akompaniatorów i sympatyków Wydziału Wokalnego PSM II st. w Gdansku-Wrzeszczu.
W programie: wspomnienia, wymiana doświadczeń i pamiątkowych zdjęć oraz wspólne muzykowanie przy kawie.
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2012 - A.Chamera, J.Partyka  Spotkanie 8.10.2012
Spotkanie 8.10.2012  Spotkanie 8.10.2012 - F.Skulski
Spotkanie 8.10.2012 - F.Skulski  Spotkanie 8.10.2012
Spotkanie 8.10.2012 - prof.Bruna  Spotkanie 8.10.2012 - L.Kozikowska-Bruna
Spotkanie 8.10.2012  Spotkanie 8.10.2012 - L.Kaufman
Spotkanie 8.10.2012  Spotkanie 8.10.2012

3 stycznia 2013r.

Spotkanie Opłatkowe
Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013 - p.Zubel, p.Ziółkowski
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013 - Koncert,trio
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013
Spotkanie 3.01.2013  Spotkanie 3.01.2013 - dyr.Kaufman, Zubel

8 października 2013 rok

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013 - A.Sawicka
Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013
Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013
Spotkanie 8.10.2013  Spotkanie 8.10.2013

8 stycznia 2014 rok

Miejsce spotkania: Sala Kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.
Spotkanie uświetnili swoimi występami uczniowie z VI klasy SM.II st. w Gdańsku-Wrzeszczu:
Maksymilian Krzak - altówka (uczeń mgr T. Pozorskiego), Teresa Respondek - wiolonczela (uczennica mgr A.Sawickiej), Agata Kędziera - skrzypce (uczennica mgr A.Wolińskiej).
O swoich karierach zawodowych opowiadały Ania Panecka, Iza Strzelecka i Lidia Małyszek (Szulc).

Spotkanie 7.01.2014  Spotkanie 7.01.2014 T.Respondek
Spotkanie 7.01.2014 - A.Kędziera  Spotkanie 7.01.2014 - L.Kaufman
Spotkanie 7.01.2014 - L.Kaufman  Spotkanie 7.01.2014
Spotkanie 7.01.2014  Spotkanie 7.01.2014

8 października 2014r.

Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2014  Spotkanie 8.10.2014
Spotkanie 8.10.2014  Spotkanie 8.10.2014

8 stycznia 2015r.

Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.10.2015  Spotkanie 8.10.2015
Spotkanie 8.10.2015  Spotkanie 8.10.2015
Spotkanie 8.10.2015  Spotkanie 8.10.2015

9 stycznia 2017r.

Miejsce spotkania: Sala kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.
Podczas spotkania, oprócz "tradycyjnego opłatka", odbyła się projekcja filmu dokumentalnego autorstwa Jan Butowskiego o obu szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. W trakcie spotkania krótki recital fortepianowy dał Stanisław Deja. Wszyscy zebrani byli również świadkami wzruszającego wydarzenia, jakim było podarowanie przez Jana Butowskiego pani Lidii Szulc-Małyszek dwóch fletów prostych (tenorowego i basowego).

5 stycznia 2018r.

Miejsce spotkania: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku
Uczestnicy spotkania wysłuchali Koncertu pamięci Jerzego Partyki *W HOŁDZIE JERZEMU* w wykonaniu zespołu przygotowanego i poprowadzonego przez Jana Konopa, w którego składzie zagrali dawni członkowie słynnego «Big Bandu Gdańsk» prowadzonego przez J.Partykę w latach 80-tych ubiegłego wieku. Podczas tej uroczystości odbyła się również prezentacja książki Jerzego Partyki pt. "O ludziach, muzyce i innych osobliwościach".
Foto: Magdalena Rosman

Koncert 5.1.2018 - Big Band  Koncert 5.1.2018
Koncert 5.1.2018  Koncert 5.1.2018
Koncert 5.1.2018  Koncert 5.1.2018 A.Wendt
Koncert 5.1.2018 - W.Staroniewicz  Koncert 5.1.2018 J.Konop
Koncert 5.1.2018 - J.Główczewski  Koncert 5.1.2018 Staniszewski

8 października 2018r.

Miejsce spotkania: Sala kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a

Spotkanie 8.10.2018  Spotkanie 8.10.2018
Spotkanie 8.10.2018  Spotkanie 8.10.2018

8 stycznia 2019r.

Miejsce spotkania: Sala kameralna SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Rok 2019 rozpoczęliśmy cyklicznym spotkaniem, które było wspaniałym koncertem. Rozpoczęła je prezentacja p. Emilii Hewelt, która snuła opowieść o Witoldzie Lutosławskim w 105. rocznicę urodzin mistrza. Całość uzupełniały piękne przeźrocza.

W drugiej części koncertu wystąpili uczniowie prezentujący utwory Witolda Lutosławskiego m.in. Panie Michale z cyklu Melodii Ludowych na fortepian, sześć piosenek dziecięcych do słów Juliana Tuwima, Preludia taneczne na klarnet i pieśń Spóźniony słowik.

Wykonawcami byli uczniowie:

 • Natasha Anolik (fortepian)
 • Stanisław Górka (klarnet)
 • Amelia Szuta (śpiew)
 • Marta Twardowska (śpiew)
 • Aleksandra Pilarska (śpiew)
 • Karolina Ejdukiewicz (śpiew)

Uczniów przygotowali następujący nauczycieli:

 • p. Alicję Wieczorek
 • p. Grzegorza Wieczorka
 • p. Lilianę Górską
 • p. Bognę Forkiewicz
 • akompaniowała: p. Zuzanna Lisiecka

Serdecznie dziękujemy za organizację i realizację koncertu, który zbiegł się ze spotkaniem KOŁA ABSOLWENTÓW. Całość stanowiła nową formę naszych spotkań, którą przyjmujemy z radością jako nowatorską i stałą koncepcję na przyszłość.

Gratulujemy Dyrekcji i Nauczycielom wysokiego poziomu nauczania a młodzieży życzymy dalszych sukcesów i postępów w nauce. Dziękujemy również młodzieży na widowni za liczne przybycie i aplauz.

Po koncercie odbyło się towarzyskie spotkanie absolwentów, co udokumentowała Janina Teperska okolicznościowym zdjęciem.

Spotkanie 8.1.2019

8 października 2019r.

Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

8 stycznia 2020r.

W spotkaniu uczestniczyli: Barbara Podciborska, Marzena Prochacka, Elżbieta Wójtewicz, Elżbieta Cieślak, Jadwiga Sekuła, Józefa Siudaczyńska, Ryszard Ziółkowski, Piotr Bukowski i Leszek Kaufman.
Miejsce spotkania: Budynek SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a.

Spotkanie 8.1.2020