Zespół Szkół Muzycznych - logo
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI




KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 • 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 - Ferie letnie

Bieżące decyzje związane z organizacją czasu pracy szkoły podejmuje Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej ZSM, Rady rodziców i Samorządu uczniowskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

NIEZBĘDNIK
   TERMINARZ PRACY Szkoły Muzycznej I st. im. G.Bacewicz w II półroczu roku szkolnego 2021/2022
14.02.2022 - 27.02.2022 Ferie zimowe
MARZEC
7.03 poniedz. 16.45 Koncert Chopinowski
17.03 czwartek 13.00 II przesłuchanie dyplomowe – sekcja smyczkowa
21.03 poniedz. 13.00 II przesłuchanie dyplomowe – sekcja dęta
29.03 wtorek 14.00 II przesłuchanie dyplomowe – sekcja fortepianu
KWIECIEŃ
5.04 wtorek 16.00 Test CEA z kształcenia słuchu i audycji muzycznych SM I st.
13.04 środa 11.00 XXIV Mały Konkurs Solfeżowy
14.04
19.04
    Ferie świąteczne
25.04 poniedz. 13.00 III przesłuchanie dyplomowe – sekcja dęta
26.04 wtorek 13.00 III przesłuchanie dyplomowe – sekcja smyczkowa
26.04 wtorek 13.00 III przesłuchanie dyplomowe – sekcja fortepianu
MAJ
9.05 poniedz.   Termin wpisywania ocen przewidywanych
12.05 czwartek 14.00 Przegląd kl. 1 i I - fortepian
13.05 piątek 15.30 koncert kl. 1 i I – sekcja dęta
13.05 piątek 17.00 koncert kl. 1 i I – sekcja fortepianu
16.05
17.05
poniedz.
wtorek
  Egzaminy wstępne do SM I st.
17.05 wtorek 17.00 Koncert kl. 1 i I – sekcja smyczkowa
20.05 piątek   Konkurs Fletowy
23.05 poniedz. 13.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja dęta
24.05 wtorek 13.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja dęta
26.05 czwartek 12.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja smyczkowa (gitara)
27.05 piątek 14.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja dęta (akordeon)
30.05
1.06
poniedz.
wtorek
środa
  Egzaminy wstępne do SM II st.
30.05 poniedz.
wtorek
środa
14.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja fortepianu (kl. 2)
31.05 wtorek 14.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja fortepianu (kl. 3)
CZERWIEC
1.06 środa 14.00 Przesłuchania promocyjne – fortepian (kl. 5 i III)
2.06 czwartek 14.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja fortepianu (kl. 4)
3.06 czwartek 14.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja fortepianu (kl. 5)
6.06 poniedz. 10.00 Egzamin końcowy – sekcja fortepianu
6.06 poniedz. 15.00 Egzamin końcowy – sekcja dęta
7.06 wtorek 14.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja smyczkowa (wiolonczele)
8.06
10.06
środa
czwartek
piątek
  Egzamin końcowy - fortepian dodatkowy (kl. 6 i IV)
9.06
10.06
czwartek
piątek
13.00 Przesłuchania promocyjne – sekcja smyczk. (skrzypce i altówka)
10.06 piątek   Termin wpisywania ocen do arkuszy zbiorczych
13.06 poniedz. 10.00 Egzamin końcowy – sekcja smyczkowa
14.06 wtorek   Zebranie Rady Pedagogicznej SM I st. - Klasyfikacyjna
22.06 środa   Pożegnanie klas 6 i IV SM I st.
23.06 czwartek   Zebranie Rady Pedagogicznej ZSM
24.06 piątek   Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  UWAGA: Terminy i godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.
   TERMINARZ PRACY Szkoły Muzycznej II st. im. F.Chopina w II półroczu roku szkolnego 2021/2022
MARZEC
Data Godz. Zadanie Osoba odpowiedzialna
1.03 13.30 Szkoleniowa Rada Pedagogiczna  
7.03 14.00 Konkurs czytania a vista - skrzypce, altówki M.Baczyńska
10.03 17.00 Koncert chopinowski G.Rajchert
11.03   Wpisywanie przewidywanych ocen - klasy dyplomowe  
11.03 16.00 Konkurs gitarowy na samodzielnie przygotowany utwór M.Baczyńska
14.03 17.00 Koncert beethovenowski J.Krzyżak
24.03 14.00 III Przesłuchanie dyplomowe - skrzypce, altówki M.Baczyńska
25.03 17.00 III Przesłuchanie dyplomowe - kontrabasy, gitary M.Baczyńska
28.03 12.00 III Przesłuchanie dyplomowe - fortepiany G.Rajchert
28.03 18.00 Koncert z okazji 200 rocznicy urodzin G.Bottesiniego M.Baczyńska
29.03 14.00 Przesłuchanie techniczne i II przesłuchanie dyplomowe - klarnety, saksofony I.Mraczek
KWIECIEŃ
2.04 17.00 Koncert orkiestry szkolnej i solistów w Akademii Muzycznej w Akademii Muzycznej w Gdańsku M.Mróz
4.04 14.00 Przesłuchanie techniczne - obój, fagot I.Mraczek
5.04 14.00 Przesłuchanie techniczne i II Przesłuchanie dyplomowe - instr.dęte blaszane I.Mraczek
6.04 14.00 Przesłuchanie techniczne - perkusja I.Mraczek
7.04 14.00 Koncert przed Dyplomem M.Baczyńska
8.04 15.00 Warsztaty - prowadzenie Cezary Paciorek P.Buśko
11.04 17.00 Koncert sekcji smyczkowej - Bach, Telleman M.Baczyńska
12.04 12.00 III Przesłuchanie dyplomowe - fortepiany G.Rajchert
12.04 14.00 Przesłuchanie techniczne i II Przesłuchanie dyplomowe - flety I.Mraczek
13.04 13.30 Rada Pedagogiczna - klasyfikacja klas dyplomowych  
Przerwa świąteczna od 14.04.2022 do 19.04.2022
21.04 12.00 IV Przesłuchanie dyplomowe - fortepiany G.Rajchert
25.04   Egzaminy dyplomowe - teoria P.Buśko
26.04 14.00 Egzaminy dyplomowe - I część - sekcja instr.dętych I.Mraczek
28.04 14.00 Egzaminy dyplomowe - I część - skrzypce, altówki M.Baczyńska
28.04 17.30 Konkurs czytania a vista - fagoty, oboje I.Mraczek
28.04 14.00 Egzaminy dyplomowe - I część - gitara, kontrabas M.Baczyńska
29.04   Egzaminy dyplomowe:
16.00 - Nel Melon - fortepian
18.00 - Antonina Gajewska - fortepian
G.Rajchert
MAJ
9.05 12.00 IV Przesłuchanie dyplomowe - fortepiany G.Rajchert
10.05   Egzaminy dyplomowe:
14.00 - Wiktor Borysionek - klarnet
15.30 - Marta Bocheńska - klarnet
17.00 - Emilia Warmińska - śpiew
 
13.05   Egzaminy dyplomowe:
15.00 - Szymon Lisiecki - kontrabas
16.30 - Kinga Krefft - kontrabas
18.00 - Zofia Piskorska - kontrabas
 
14.05   Egzaminy dyplomowe:
18.00 - Adrian Roesler - skrzypce
 
16.05   Egzaminy dyplomowe:
14.00 - Adam Pastwa - trąbka
15.30 - Ignacy Styba-Holajn - waltornia
17.00 - Aleksandra Kruk - altówka
18.30 - Sara Saltarska
 
17.05 16.30 Test z zasad muzyki P.Buśko
17.05   Egzaminy dyplomowe:
16.00 - Mateusz Szreder
18.00 - Michał Szewczyk
 
19.05   Egzaminy dyplomowe:
14.00 - Dominika Krause - flet
15.30 - Gabriela Kotlewska - skrzypce
17.00 - Aleksandra Scharner - skrzypce
 
20.05   Egzaminy dyplomowe:
14.00 - Marianna Piasecka - klarnet
15.30 - Monika Krefft - klarnet
17.00 - Olaf Dziak - gitara
 
20.05   Wpisywanie przewidywanych ocen - klasy I - V  
23.05   Egzaminy dyplomowe:
12.00 - Józef Prądzyński
14.00 - Iga Czubak
16.00 - Maja Zielińska
18.00 - Miłosz Koślak
 
24.05 13.30 Rada Pedagogiczna - podsumowanie Egzaminów Dyplomowych  
27.05 17.00 Uroczystość wręczenia Świadectw Dyplomowych SM II st.  
30.05
1.06
  EGZAMINY WSTĘPNE do SM II st.  
31.05 14.00 Egzaminy promocyjne - klarnety, saksofony I.Mraczek
CZERWIEC
2.06 14.00 Egzaminy promocyjne - altówki, kontrabasy M.Baczyńska
3.06 14.00 Egzaminy promocyjne - instr.dęte blaszane I.Mraczek
6.06 14.00 Egzaminy promocyjne - wiolonczela M.Baczyńska
7.06 14.00 Egzaminy promocyjne - akordeon I.Mraczek
7.06 9.00
14.00
Egzaminy promocyjne - fortepiany G.Rajchert
7.06 14.00 Egzaminy promocyjne - fagoty, oboje I.Mraczek
8.06 10.00 Egzaminy promocyjne - gitara M.Baczyńska
8.06 14.00 Egzaminy promocyjne - perkusja I.Mraczek
8.06 17.30 Wieczór koncertów fortepianowych G.Rajchert
9.06 9.00
14.00
Egzaminy promocyjne - fortepiany G.Rajchert
9.06 14.00 Egzaminy promocyjne - skrzypce M.Baczyńska
10.06 9.00
14.00
Egzaminy promocyjne - fortepiany G.Rajchert
10.06 14.00 Egzaminy promocyjne - flet I.Mraczek
13.06 9.00
14.00
Egzaminy promocyjne - fortepiany G.Rajchert
13.06 14.00 Egzaminy promocyjne - skrzypce M.Baczynska
14.06 14.00 Egzaminy promocyjne - klawesyn G.Rajchert
14.06 17.00 Egzaminy promocyjne - organy G.Rajchert
15.06 16.00 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna  
21.06 17.00 Koncert roczny P.Buśko
23.06 13.30 Rada Pedagogiczna Sprawozdawcza  
24.06 17.00 Zakończenie Roku Szkolnego  
  UWAGA: Terminy i godziny poszczególnych wydarzeń mogą ulec zmianie.

Wniosek do pobrania [docx]

R e g u l a m i n
przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe
nauczycieli szkół artystycznych i placówek w roku 2021

Regulamin opracowany w oparciu o art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2020r. poz.2215) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1653).

 1. Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego są objęci nauczyciele zatrudnieni w publicznych szkołach artystycznych i placówkach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli podzielone są na dwie części:
  • 0,15 % na sfinansowanie dokształcania nauczycieli w formach prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli. Dysponentem tych środków w roku 2021 będzie Centrum Edukacji Artystycznej,
  • 0,65 % na sfinansowanie wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dysponentami środków finansowych w roku 2021 będą dyrektorzy szkół i placówek.
 3. Dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli będzie rozpatrywane przez Komisję do spraw czesnego działającą przy Centrum Edukacji Artystycznej, na podstawie odrębnego regulaminu.

4.1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, których dysponentami są dyrektorzy szkół i placówek, dofinansowuje się Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (§ 2 rozporządzenia):

 1. koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 2. działania w ramach wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, poza wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych i bibliotekach pedagogicznych,
 3. koszty związane z podróżą służbową osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( Dz.U. z 2020r. poz.1320 z późniejszymi zmianami,
 4. koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych dla nauczycieli.

4.2 Ze środków, którymi dysponentami są dyrektorzy szkół i placówek, dofinansowuje się również w części lub w całości pozaszkolne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli (§ 2 rozporządzenia):

  • opłaty za kursy doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki, organizowane przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art.775 §2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
 1. Środki, o których mowa w punkcie 4.1 i 4.2, są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniając:
  • wyniki nadzoru pedagogicznego,
  • wyniki egzaminu ośmioklasisty, egzaminu zawodowego (dyplomowego), egzaminu maturalnego,
  • zadania związane z realizacją podstawy programowej,
  • wymagania wobec szkół i placówek, określone w przepisach wydanych na podstawie art.44 ust.3 ustawy - Prawo oświatowe,
  • wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, których mowa w § 2 pkt.1 lit.a lub opłat, o których mowa w § 2 pkt.3 rozporządzenia.
 2. Nauczyciele, składają indywidualne wnioski do dyrektora szkoły lub placówki o dofinansowanie pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego (zał. Nr 3).
  Wniosek dyrektora szkoły/placówki opiniuje wizytator Centrum Edukacji Artystycznej (zał. Nr 4)
 3. Dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 31 października danego roku, składają do organu prowadzącego opracowane zbiorcze wnioski o dofinansowanie planowanych form doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym (zał. Nr 1 i zał. Nr 2).
 4. Wnioski, o których mowa w pkt. 7, opiniuje wizytator Centrum Edukacji Artystycznej.
 5. Po zakończeniu formy doskonalenia zawodowego nauczyciele przedkładają potwierdzenie uczestnictwa wystawione przez organizatora oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłaty, który warunkuje wypłatę dofinansowania.
 6. Maksymalna kwota dofinansowania do doskonalenia zawodowego dla dyrektora lub nauczyciela uczestniczącego w formie pozaszkolnej, może wynieść do 50% kosztów uczestnictwa (bez uwzględnienia kosztów związanych z podróżą służbową).
  W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, jest możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczyciela , w formach pozaszkolnych, do 100% kosztów uczestnictwa.
 7. Koszty związane z podróżą służbową nauczycieli uczestniczących w formach pozaszkolnych lub dokształcających się można sfinansować w całości lub części, w miarę posiadanych środków finansowych (zasady finansowe określa dyrektor szkoły/placówki).
 8. O przyznaniu dofinansowania nie decydują warunki socjalne nauczyciela.
 9. Dyrektor szkoły lub placówki zapoznaje radę pedagogiczną z planem wykorzystania środków finansowych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2021, który składa organowi prowadzącemu do dnia 31 października 2020r., za pośrednictwem wizytatora w regionie.
 10. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków finansowych na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy szkół/placówek składają do organu prowadzącego do dnia 30 marca następnego roku budżetowego, za pośrednictwem wizytatorów w regionach.
 11. Dyrektor szkoły/placówki zapoznaje radę pedagogiczną z treścią niniejszego regulaminu.

Regulamin do pobrania [pdf]

SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W GDAŃSKU

OFERUJE BEZPŁATNE:
- konsultacje psychologiczne,
- wsparcie psychologiczne,
- diagnozy psychologiczne,
- szkolenia i warsztaty.
Oferta jest skierowana do uczniów wszystkich szkół artystycznych, ich rodziców i nauczycieli.
Kontakt: Łukasz Tartas - psycholog
Dyżury w środy w godzinach 11:00 – 17:00
On-line (Skype): SPPP CEA Gdańsk
e-mail: tartas@cea.art.pl
tel: 780-175-178

   WYKAZ OGÓLNODOSTĘPNYCH STRON INTERNETOWYCH I TELEFONÓW ZAUFANIA OFERUJĄCYCH POMOC PSYCHOLOGICZNĄ

Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz pilnej pomocy?
Skorzystaj, proszę, z jednego z podanych niżej kontaktów
:

 Bezpłatny numer (ITAKA) 800 70 22 22

 Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych 116 123 (czynny codziennie od godz. 14.00 do 22.00)

 Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (czynny całą dobę)

 ITAKA – Antydepresyjny telefon zaufania 22 484 88 01 (czynny w poniedziałki i czwartki od 17.00 do 20.00)

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna, tel. 22 855 44 32

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 22 837 55 59 (poniedziałek – piątek od 8:00 do 20:00)

 Telefon zaufania – dla osób które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują natychmiastowego interwencyjnego wsparcia tel. (22) 621 35 37

 Telefon Interwencyjny tel. 600 070 717, dyżury w godzinach 10:00-16:00; Psychologiczny: od pon. do pt. (bez czwartków); Prawny: w czwartki

 Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 19 288 (poniedziałek-piątek od 15:00- 19:00)

 Napisz maila lub porozmawiaj na czacie: www.liniawsparcia.pl

 Aktualne dane dotyczące ośrodków pomocowych znajdziesz na stronie www.pokonackryzys.pl.

 Masz silne myśli samobójcze, z którymi sobie nie radzisz? Zgłoś się do Izby Przyjęć najbliższego szpitala psychiatrycznego. Powinieneś otrzymać pomoc lekarską tego samego dnia.

 Potrzebujesz uzyskać wsparcie w ciągu 48-72 godzin? Oto mapa Centrów Zdrowia Psychicznego: www.czp.org.pl/index.php/o-czp/ Więcej informacji uzyskasz tu czp.org.pl.

 W sytuacji zagrożenia życia, gdy nic nie pomogło, zadzwoń na numer alarmowy 112.

INNE:

 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:
Tel. 800 121 212 (czynny całą dobę)

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia":
Konsultacje w sprawie przemocy w rodzinie (dla ofiar i świadków).
Tel. 800 120 002

 Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki:
Telefon zaufania dla osób uzależnionych od narkotyków prowadzony przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Tel. 800 199 990 (czynny codziennie w godzinach 16:00-21:00)

 Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne:
Telefon zaufania dla osób z uzależnieniami behawioralnymi (np. od gier) przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP
Tel. 801 889 880 (czynny codziennie w godzinach 17:00-22:00)

 Telefon Zaufania dla Rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci:
Wsparcie w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności, takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.
Tel. 800 100 100

WARTO PRZECZYTAĆ
SEKRETARIAT

Sekretariat ZSM mieści się w budynku szkoły
przy ul. Dmowskiego 16b.

e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

W związku z sytuacją epidemiczną, prosimy Państwa, aby wszelkie sprawy nie wymagające osobistej obecności w sekretariacie szkolnym załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.


58 341 92 13 lub 58 346 04 20

GODZINY URZĘDOWANIA:
Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 18.00

dla uczniów SM I st.:
poniedziałek: 8.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 18.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 10.00 - 18.00
piątek: 8.00 - 15.00
dla uczniów SM II st.:
poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 15.00
środa:  10.00 - 18.00
czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 18.00
BIBLIOTEKA
Książki - biblioteka

Biblioteka szkolna mieści się w budynku przy ul. Dmowskiego 16b.
Mogą z niej korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
.

GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek: 14.00 - 19.00
wtorek: 14.00 - 19.00
środa: 12.00 - 17.00
czwartek: 9.00 - 15.00
piątek: 10.00 - 15.00

WIZYTATOR Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej
Region III Pomorski

Jacek Markanicz - starszy wizytator

Biuro Wizytatora
ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Partyzantów 21a
tel: 58 309-45-40
fax: 58 324-92-24

markanicz@cea.art.pl

*     *     *

Centrum Edukacji Artystycznej
00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40