Logo ZSM
 
 
 
  
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Historia szkoły
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

  ABSOLWENCI


Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Grażyny Bacewicz

Szkoła Muzyczna II stopnia
im. Fryderyka Chopina

Nasi absolwenci w WIKIPEDII

SYLWETKI ABSOLWENTÓW

Augustyn Bloch

- kompozytor, organista. Ukończył studia w Warszawie w 1959 roku pod kierunkiem Feliksa Rączkowskiego (organy) i Tadeusza Szeligowskiego (kompozycja). Pełnił funkcję wiceprezesa Związku Kompozytorów Polskich. Twórca licznych utworów orkiestrowych, wokalno - instrumentalnych, oper i musicali (m.in. dla dzieci) i baletów. Z wielkim dorobkiem twórczym wiążą się liczne nagrody. Najważniejsze z nich to prestiżowe nagrody na konkursach kompozytorskich w Vercelli (1961) i Monaco (1962), III miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1969), nagroda Brighton Festival (1989), nagroda Związku Kompozytorów Polskich za całokształt twórczości (1981), nagrody Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia kompozytorskie w dziedzinie muzyki symfonicznej oraz za twórczość radiową.

Maria Fołtyn

- śpiewaczka, reżyser operowy. Studiowała śpiew w Katowicach pod kierunkiem Adama Didura, w Sopocie u Adama Ludwiga i Wandy Hendrich; kontynuowała studia w Warszawie u Ady Sari, a potem w Vercelli i Lipsku. Laureatka konkursów wokalnych w Vercelli i Chiavari. Studia reżyserskie w Warszawie ukończyła w 1972 roku. W latach 1949 - 1962 była solistką Opery Warszawskiej, gdzie stworzyła szereg wybitnych kreacji, na czele z Halką w inscenizacji Leona Schillera. Potem na wiele lat związała się z Teatrem Operowym w Lipsku, a od 1967 roku - z Teatrem Wielkim w Łodzi. Śpiewała w większości krajów europejskich, w Azji i Ameryce. Najważniejsze partie: w Halce, Tosce, Damie pikowej, Mocy przeznaczenia i w Tannhauserze. Po studiach w PWST poświęciła się reżyserii. Jej debiut inscenizatorski to Halka w Hawanie. Oprócz wielu innych, tę szczególnie ulubioną operę inscenizowała potem wielokrotnie m.in. w Meksyku, Ankarze, Nowosybirsku, Osace i Kurytybie. Przez wiele lat była kierownikiem artystycznym Festiwali Moniuszkowskich w Kudowie-Zdroju. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami Komandorskim i Kawalerskim OOP, Medalem 400-lecia Miasta Stołecznego Warszawy oraz licznymi nagrodami Ministra Kultury. W roku 2000 otrzymała doktorat honoris causa Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Ewa Pobłocka

- pianistka, pedagog. Należy do grona najwybitniejszych pianistów swego pokolenia. Ukończyła studia w Gdańsku pod kierunkiem Jerzego Sulikowskiego i Zbigniewa Śliwńskiego. Uzupełniała je u Conrada Hansena, Rudolfa Kerera, Tatiany Nikołajewnej i Marthy Argerich. Laureatka konkursów pianistycznych w Vercelli, Bordeaux i w Warszawie (Konkurs Chopinowski, 1980). Koncertuje na całym świecie. Występowała między innym w Lincoln Center w Nowym Jorku, w Herkules Saal w Monachium, Auditorio Nacional w Madrycie, Glenn Gould Studio w Toronto. Jako solistka wielokrotnie brała udział w podróżach koncertowych Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda. Występowała między innymi z English Chamber Orchestra, z Polską Orkiestra Kameralną. Dokonała pierwszego nagrania płytowego Koncertu fortepianowego Panufnika z London Symphony Orchestra pod dyrekcją kompozytora. Po raz pierwszy nagrała w Polsce Koncert fortepianowy Witolda Lutosławskiego z Wielką Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją kompozytora. Dokonała w Paryżu prawykonania Koncertu fortepianowego Pawła Szymańskiego. Bardzo liczne nagrania płytowe, a wśród nich pierwszy w historii fonografii komplet 20 nocturnów Johna Fielda oraz Pieśni bez słów F.Mendelssohna. Nagrała komplet Mazurków i Fantazję na tematy polskie op. 2 Fryderyka Chopina, komplet Partit Jana Sebastiana Bacha oraz komplet Nokturnów Gabriela Fauré. Od października 2000 jest profesorem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Jest zapraszana do jury krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych.

Mieczysław Nowakowski

- dyrygent, pedagog. Ukończył studia dyrygenckie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie Bohdana Wodiczki (dyplom zagrany z Filharmonią Narodową). Doskonalił umiejętności w Wenecji pod kierunkiem Franco Ferrary. W latach 1958 - 1961 był dyrektorem Teatru Muzycznego w Gdyni, później dyrygentem w warszawskim Teatrze Wielkim, dyrektorem i kierownikiem artystycznym Państwowej Opery w Poznaniu, dyrektorem Teatru Muzycznego Ośrodka Telewizji Polskiej w Warszawie, wieloletnim dyrektorem Teatru Wielkiego w Warszawie, kierownikiem artystycznym Filharmonii w Olsztynie, dyrektorem i kierownikiem artystycznym Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, a także przez kilka lat dyrektorem muzycznym Opery w Skopje. Pełnił funkcję szefa Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Ma na koncie polskie premiery Xerkses Haendla, Diabły z Loudum K.Pendereckiego, Julietta Martinu, Il Re pastore i Betulia liberata W.A.Mozata. W latach 1979 i 1981 - Starszny Dwór i HrabinaStanisława Moniuszki w Tokio. Dyrygent Warszawskiej Opery Kameralnej. Profesor Akademii Muzycznej w Warszawie.

Janusz Hajdun

- kompozytor, pianista. Ukończył studia w Sopocie pod kierunkiem Władysława Walentynowicza oraz w Gdańsku w klasie kompozycji Konrada Pałubiskiego. Jest autorem muzyki do przeszło stu filmów, między innymi do Tanga Wojciecha Rybczyńskiego, nagrodzonego Oscarem w kategorii filmu krótkometrażowego przez Amerykańską Akademię Filmową (1983); wielokrotnie nagradzane filmy: Franz Kafka w reżyserii Piotra Dumały; "Kilka opowieści o człowieku" "Scenes From The Life Of A Man Documentary" Bogdana Dziworskiego. Kompozytor muzyki do czterech spektakli baletowych i kilkudziesięciu sztuk teatralnych. Laureat nagrody prezesa Polskiego Radia i Telewizji za twórczość muzyczną na antenie radiowej. Pośmiertnie Studiu Koncertowemu Radia Gdańsk nadano Jego imię.

Maria Wacholc

- teoretyk muzyki, autorka podręczników, śpiewników oraz licznych artykułów z dziedziny muzyki chóralnej i pedagogiki muzycznej. Ukończyła studia w warszawskiej Wyższej Szkole Muzycznej na wydziałach Wychowania Muzycznego, Kompozycji, Teorii i Dyrygentury. W roku 1987 uzyskała doktorat nauk humanistycznych. Autorka programów nauczania kształcenia słuchu i zasad muzyki dla szkół muzycznych II stopnia, podręcznika solfeżu Czytanie nut głosem oraz podręcznika nauki o muzyce dla liceów ogólnokształcących. Wydała kilka zbiorów pieśni przeznaczonych dla chórów szkolnych w tym Zaśpiewajmy i Śpiewnika polskiego. Jest twórcą monografii poświęconej księdzu Antoniemu Hlodowi-Chlodowskiemu. Profesor w Akademii Muzycznej w Warszawie.

Waldemar Wojtal

- pianista, pedagog, JM Rektor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Absolwent gdańskiej uczelni muzycznej w klasie Zbigniewa Śliwińskiego. Kształcił się również u Vlado Perlemutera i Suzanne Roche we Francji, Dietera Zechlina oraz u Georgy Seboka w USA. Zdobywca nagród I stopnia na Festiwalu Młodych Muzyków w Gdańsku oraz Nagrody Estrady Młodych na Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Koncertował m.in. we Francji, Szwajcarii, Niemczech, Włoszech, Bułgarii, USA i na Ukrainie. Ma na koncie nagrania radiowe i płytowe. Profesor AM w Gdańsku. Współpracuje z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej, m.in. jako członek Rady do Spraw Szkolnictwa Artystycznego. Wykładowca kursów mistrzowskich oraz juror krajowych i zagranicznych konkursów pianistycznych. Za swoją działalność został uhonorowany nagrodami Ministra Kultury oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Medalem Edukacji Narodowej.

Bolesław Szulia

- dyrygent, kompozytor, aranżer. Ukończył studia w Warszawie pod kierunkiem Władysława Kabalewskiego. Wieloletni dyrygent Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego w Warszawie; jednocześnie - pedagog Akademii Muzycznej w Warszawie, dyrygent, kierownik muzyczny i artystyczny Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Warszawie. Z prowadzonymi przez siebie zespołami odbył liczne podróże koncertowe, między innymi do USA, Kanady, Chin, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Rosji. Kompozytor licznych utworów i opracowań pieśni i utworów rozrywkowych na orkiestrę symfoniczną i dętą. Jego dorobek obejmuje wiele nagrań radiowych, telewizyjnych i płytowych. Laureat nagród i wyróżnień, między innymi Związku Polskich Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych.

Jan Łukaszewski

- dyrygent i kierownik artystyczny chórów. Wykształcenie wokalne pod kierunkiem Haliny Mickiewiczówny, a potem ojca i braci Leona i Ireneusza Łukaszewskich. Wykształcenie dyrygenckie pod kierunkiem Jerzego Zabłockiego i Stanisława Krukowskiego. Początkowo związany z chórem Akademii Medycznej w Gdańsku, a od roku 1983 kierownik artystyczny i dyrygent chóru kameralnego Scola Cantorum Genanensis w Gdańsku. Wraz z zespołem laureat wielu nagród na festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą. Występował w radiu i telewizji wielu krajów, dokonał też licznych nagrań płytowych. Wykładowca dyrygenckich kursów mistrzowskich oraz juror konkursów w Polsce i za granicą, między innymi w Japonii i Walii. Popularyzator muzyki chóralnej, m.in. organizator konkursów i sympozjów poświęconych tej tematyce.

Ireneusz Łukaszewski

- kompozytor, dyrygent. Ukończył studia muzyczne w Sopocie jako śpiewak i pianista, potem dyrygenturę w Poznaniu. Całe życie zawodowe poświęcił prowadzeniu zespołów chóralnych, w tym znakomitego chóru Akademii Medycznej w Gdańsku, z którym zdobył wiele nagród na międzynarodowych konkursach i festiwalach: m.in. Cork (1969), Arezzo (1970), Warna (1977) i Wiedeń (1982). Z zespołem tym odbył liczne podróże koncertowe po całej Europie. Jest założycielem jednego z czołowych chórów muzyki dawnej Scola Cantorum Genanensis w Gdańsku. W swoim dorobku twórczym posiada ponad 150 utworów wokalnych, chóralnych i chóralno-instrumentalnych. Jest autorem cenionej książki o technice wokalnej i sztuce prowadzenia chóru. Od wielu lat mieszka w USA, gdzie prowadzi chóry, w tym znany chór Villa Maria Chorale, specjalizujący się w muzyce kościelnej. Wieloletni wykładowca w Bufflo Insitute of Misic.

Magdalena Suchecka-Richter

- skrzypaczka. Ukończyła studia w Warszawie pod kierunkiem Krzysztofa Jakowicza oraz Julliard School of Music w Nowym Jorku w klasie Dorothy Delay. Wcześniej studiowała też w Bostonie pod kierunkiem Romana Totenberga. Jej nazwisko zostało umieszczone w Księdze Wybitnych Absolwentów uniwersytetów i uczelni amerykańskich. Od 12 roku życia koncertuje po całym świecie, jako solistka i kameralistka. Po osiedleniu się w USA, jako solistka wystąpiła m.in. z Boston Symphony Orchestra, a jako kameralistka z takimi muzykami, jak R.Totenberg, R.Hillyer i A.Balsam. Jest pierwszym polskim skrzypkiem słynnego kwartetu smyczkowego Peridot. Laureatka licznych konkursów skrzypcowych: m.in. Paryż (1975), Praga (1976), Poznań (1981), Nowy Jork (1983). Była pierwszą wykonawczynią utworów nagrodzonych na Międzynarodowych Konkursach Kompozytorskich w Poznaniu w latach 1976 i 1980.

Piotr Orawski

- publicysta muzyczny. Absolwent muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od przeszło 20 lat dziennikarz Polskiego Radia, Programu II P.R., Radia Gdańsk S.A. i Radia BIS. Autor setek audycji poświęconych muzyce i jej miejscu w kulturze, w tym znanych cykli pt. Mistrzowie Jana Sebastiana - poświęconego muzyce niemieckiej z okresu przedbachowskiego, Punctus contra punctus - o historii europejskiej muzyki polifonicznej, Anno Domini B-A-C-H, Nicolasa Harnocourta mowa dźwięków, Brzmienie świata i harmonia sfer - o muzyce kultur pozaeuropejskich. Pięciokrotny laureat Międzynarodowego Konkursu Twórczości Radiowej Prix Musical de Radio Brno, w tym trzykrotny laureat I nagrody tego konkursu. Autor licznych artykułów prasowych i esejów. Pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku. Współorganizator cykli koncertów pt. Muzyka na wodzie w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.

Roman Perucki

- organista, pedagog. Ukończył Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie organów u prof. Leona Batora; obecnie jest profesorem tej uczelni. Uczestniczył w wielu mistrzowskich kursach organowych w kraju i za granicą. Jest I organistą Katedry Oliwskiej, członkiem Komisji Liturgicznej przy Metropolicie Gdańskim, konsultantem do opiniowania projektów budowy nowych, a także remontów i restauracji historycznych organów na terenie Archidiecezji Gdańskiej i całej Polski. Od roku 1999 jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Archikatedry Oliwskiej. Jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Sakralnej w Gdyni, jurorem międzynarodowego konkursów organowych w Kaltern (Włochy), w Opavie (Czechy), w Kaliningradzie (Rosja) i w Rumi. Prowadził kursy mistrzowskie w Meksyku, we Francji, w Niemczech i Rosji. Koncertuje w kraju i za granicą, między innymi w Europie, USA, Japonii, Ameryce Południowej i Australii. Dokonał licznych nagrań dla Radia i Telewizji, ma na koncie 20 płyt wydanych w Polsce i za granicą. Między innymi jego płytę "Messe pour les paroisses" Fr. Couperina, Bohdan Pociej uznał w Ruchu Muzycznym za najlepsze nagranie roku 1991. W swoim dorobku posiada platynową płytę (1998r.). Posiada liczne odznaczenia i nagrody, w tym nagrodę Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury. W 2001 roku otrzymał najwyższe odznaczenie papieskie Pro ecclesiae et pontifice. Dyrektor Naczelny Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku oraz prezes Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Sacra, z którym organizuje m.in. najstarszy na świecie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Gdańsku-Oliwie, Międzynarodowy Konkurs Organowy im. J.P. Sweelincka w Gdańsku, cykle koncertów Bliżej Bacha, koncerty z okazji Jarmarku św. Dominika w Gdańsku oraz koncerty w kościołach w Rumi, Morągu, Stegnie i Jastarni.

Zofia Janukowicz-Pobłocka

- śpiewaczka, pedagog. Należy do grona najwybitniejszych śpiewaczek polskich. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie; doskonali swoje umiejętności wokalne na Kursie Mistrzowskim w Accademii di Santa Cecilia w Rzymie, który kończy z wyróżnieniem. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, w tym zdobywa I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym w Warszawie oraz I nagrodę i Złoty Medal w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w s'Hertogenbosch w Holandii. Nagrody te utorowały artystce drogę do światowej kariery, na którą złożyły się całe lata występów w oratoriach, kantatach, zarówno wielkich jak i kameralnych formach wokalno-instrumentalnych na estradach krajowych i zagranicznych. Między innymi wystąpiła z Wielką Orkiestra Wszechzwiązkowego Radia i Telewizji w Moskwie, Orkiestra Symfoniczna Radia Hilversum w Holandii oraz Wielka Orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Szczególny jest jej udział w prawykonaniach muzyki współczesnej. Posiada w dorobku liczne nagrania radiowe i fonograficzne. Profesor AM w Gdańsku. Odznaczona między innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Emil Kowalski

- wybitny klarnecista, saksofonista jazzowy, aranżer i band leader. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu w klasie klarnetu prof. Tadeusza Kamińskiego. Pracował w Filharmonii Gdańskiej, a potem w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Ostatecznie pasja do jazzu wzięła górę. Jego talent zachwycał słuchaczy i był podkreślany przez krytyków muzycznych. Od 1999 roku zajmował pierwsze miejsce, jako najlepszy polski klarnecista jazzowy, w prestiżowej ankiecie czasopisma Jazz Forum. W 1980 roku założył i przez wiele lat leaderował grupie Sea Side Dixieland. Laureat warszawskich festiwali Old Jazz Meeting i Złotej Tarki. Od 1988 r. prowadził własne formacje jazzowe o różnych składach instrumentalnych, w których grali czołowi muzycy polskiej sceny jazzowej, jak Lesław Możdżer, Cezary Paciorek, Jacek Olter, Janusz Mackiewicz, Adam Czerwiński, Wojciech Niedziela, Marcin Jahr, Sławek Jaskułke, Dominik Bukowski, Tomasz Sowiński i Piotr Lemańczyk. W swoich podróżach koncertowych grał z takimi sławnymi klarnecistami, jak Budy De Franco czy Brad Terry. Jego talent wysoko oceniali również inni znakomici muzycy: Eddie Henderson, Ed Schuler, Ernie Lorens, Bob Meyer i wielu innych. Ma na koncie wiele nagrań radiowych i płytowych (Children of Bird poświęconą Charlie Parkerowi, Kolędy jazzowe, oraz Emil Kowalski playing Benny Goodmann). Jest współautorem pięciu innych albumów jazzowych.

Adam Wendt

- saksofonista, kompozytor, aranżer i pedagog. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Przez wiele lat członek zespołu Walk Away, z którym wystąpił na festiwalach: Jazz na Odrą, Pomorska Jesień Jazzowa - nagroda Klucz do kariery, Festiwal Jazzowy w Leverkusen, Jazz Hiland w Belgii. Jest zdobywcą II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1986). W roku 1988 wraz z zespołem Walk Away I miejsce w ankiecie czytelników miesięcznika Jazz Forum oraz Nagroda Artystyczna Młodych im.Stanisława Wyspiańskiego, Nagroda Sztandaru Młodych - Metronom' 89. Zasiadał w międzynarodowym Big-bandzie West 88, w 1990 roku współnie z Urszulą Dudziak i Walk Away otwierał europejski koncerty Milesa Davisa. Występował z takimi sławami, jak: Randy Brecker, Mike Stern, Eric Marienthal, Mino Cinelu, Frank Gambele, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak, David Fiuczyński, Dean Brown i Nippy Noya oraz mistrzami czarnego bluesa: Sidney'em Guitar Crusher Selby'm i Keith'em Dunn'em. W ankietach miesięcznika Jazz Forum od lat plasuje się w pierwszej piątce najlepszych saksofonistów polskich. Wykładowca warsztatów jazzowych. Koncertował w 15 krajach świata. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt nagrań płytowych jako saksofonista, kompozytor i aranżer.

Maciej Sikała

- saksofonista, kompozytor, aranżer i pedagog. Należy do ścisłej czołówki polskiego jazzu. Od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce w ankiecie czytelników miesięcznika Jazz Forum w kategorii saksofonu tenorowego. Absolwent Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. Laureat wielu nagród m.in. I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1986), Nagroda Programu III Polskiego Radia - Mateusz‘95. I miejsce w ankiecie czytelników Jazz Forum w kategorii saksofonu tenorowego w latach 1995-2000. Współpracuje z wieloma znanymi polskimi i zagranicznymi muzykami, m.in. z Kwintetem Piotra Wojtasika, Kwartetem Wojciecha Niedzieli, Vintage Band, w duecie z gitarzystą Leszkiem Dranickim, w trio z Darkiem Oleszkiewiczem, z Kwartetem Wojciecha Niedzieli, Kwartetem Artura Dutkiewicza, Kwartetem Piotra Rodowicza, Kwintetem i Sextetem Leszka Możdżera, z Janem Ptaszynem Wróblewskim i Henrykiem Miśkiewiczem, czego owocem są sesje nagraniowe dla radia i telewizji oraz wydane płyty. Nagrywał i koncertował z trębaczami: Lester’em Bowie i Kenny Wheeler’em oraz pianistą Dolphem Castelano i wokalistą Miles’em Griffith’em. W swoim dorobku ma ponad 30 płyt w tym trzy autorskie: Blue Destinations, The Sheep is Found (płyta ta zdobyła nominację do nagrody "Fryderyk 2001", a muzyk został nominowany do tej nagrody w kategorii Jazzowy Muzyk Roku i Odnaleziona owieczka.

Jerzy Główczewski

- saksofonista, pedagog akademicki. Absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie wykładowca klasy saksofonu tejże uczelni. Swoją muzyczną karierę rozpoczął w Gdańsku w zespole Baszta, wyróżnionym na festiwalu Jazz nad Odrą. W tym samym czasie rozpoczyna pracę z poznańską super grupą ERGO BAND i Grażyną Łobaszewską, z którymi odbywa tournee po byłym ZSSR. W czasie studiów nagrywa płytę z big bandem AM oraz rozpoczyna współpracą z Jarkiem Śmietaną w formacji EXTRA BALL. Z Big-bandem akademickim odbywa podróż do USA uczestnicząc w dwóch festiwalach jazzowych Reno (Nevada) i Barceley Jazz Festival (California). Uczestniczy w Jazz Ost East (Norymberga). Z zespołem EXTRA BALL - rozliczne koncerty i nagrania płytowe. Zostaje laureatem I-szej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Improwizacji Jazzowej w Katowicach (1979). Nawiązuje stałą współpracę z ALEX BAND-em, z którym dokonuje wielu nagrań płytowych i telewizyjnych. Koncertował wspólnie z Ch.Corea, Garry Burtonem, Richie Beirachem, Woody Hermanem i innymi. Od wielu lat uczestnik nagrań muzyki filmowej Zbigniewa Preisnera w tym słynnego Requiem for My Friend, którego prapremiera odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie, a powtórzenie koncertu miało miejsce w Londynie w legendarnym Royal Festival Hall z orkiestrą BBC Concert Orchestra. Członek zespołu The Globetrotters. W podróżach koncertowych odwiedził Niemcy, Anglię, Norwegię, Szwajcarię, Francję i USA.

Wojciech Staroniewicz

- saksofonista, kompozytor i bandleader. Laureat I nagrody zespołowej oraz nagrody indywidualnej za najlepszą kompozycję na Festiwalu Jazz Juniors (1985). Zdobywca I nagrody "Złoty klucz do kariery" na Pomorskiej Jesieni Jazzowej (1986). W roku następnym II nagroda dla zespołu na International Contest for Youth Orchestras w Hoeiilaart (Belgia). Jest finalistą Międzynarodwego Konkursu Improwizacji Jazzowej w Waszyngtonie (1991). Brał udział we wszystkich ważniejszych europejskich festiwalach jazzowych m.in. Jazz Jamboree, Warsaw Summer Jazz Days, Gdynia Summer Jazz Days - koncert galowy. Prowadzi własne zespoły, z którymi dużo koncertuje i nagrywa. Z warszawskim zespołem Laud Jazz Band dokonał szeregu nagrań dla Archiwum Jazzowego Polskiego Radia.

Adam Czerwiński

- perkusista, kompozytor. Uważany z jednego z najciekawszych perkusistów polskich ostatnich lat. Od lat wysokie lokaty w ankiecie czytelników miesięcznika Jazz Formu. Grał z wszystkimi wybitnymi polskimi jazzmanami. Szczególnie wysoko ceni sobie wieloletnią współpracę z gitarzystą Jarosławem Śmietaną. Wystąpił na wielu festiwalach jazzowych oraz koncertował w znanych muzycznych klubach europejskich i amerykańskich. Nagrał kilkanaście albumów płytowych oraz dziesiątki godzin muzyki dla radia i TV. Za najważniejsze w swojej karierze uważa występy z takimi sławami, jak Carter Jafferson, Edie Handerson, Garison Fewell, Steve La Spina, Hervie Swartz, Jack Wilkins oraz Art Farmer.

Mariusz Bogdanowicz

- producent, wydawca, publicysta i pedagog. Jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Kompozytor muzyki teatralnej i filmowej: Maskarada (1991), Emigranci (2009), Idź w noc Margot (2010), Żyd (2012), Cudowna lampa Aladyna (2014). Pisze piosenki do tekstów Andrzeja Poniedzielskiego, Jana Wołka, Wojciecha Ziembickiego, Marka Gaszyńskiego, Justyny Holm i Marii Przybysz. Ma w dorobku trzy autorskie płyty: Back to the Bass (1995), Confiteor Song (2001), Syntonia (2013). Od ponad dwudziestu lat współtworzy formacje muzyczne Włodzimierza Nahornego. Współpracował m.in. z: Ewą Bem, Lorą Szafran, Urszulą Dudziak, Edytą Geppert, Wojciechem Karolakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Andrzejem Jagodzińskim, Sławomirem Kulpowiczem, Andrzejem Kurylewiczem, Zbigniewem Preisnerem, Jarosławem Śmietaną, Wiesławem Pieregorólką, Jackiem Kaczmarskim, Markiem Bałatą, Krzysztofem Herdzinem, Michelle Hendrix, Deborah Brown i Billem Molenhofem. Grał w spektaklu Kobieta z widokiem na taras Stanisława Tyma. Wykłada na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jego muzykę charakteryzuje wyeksponowana melodyka, duża przestrzeń dźwiękowa oraz silny ładunek emocjonalny; mimo idiomu jazzowego, jest wyraźnie osadzona w kulturze europejskiej.

Jerzy Sapiejewski

- kompozytor, pianista, profesor na American University w Waszyngtonie, założyciel i dyrektor artystyczny NewCenturyMusic. Po ukończeniu PŚSM w Gdańsku-Wrzeszczu studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku; kontynuował studia w USA. W Polsce związany z studenckim ruchem muzycznym, głównie jazzowym, gdzie dał się poznać jako wybitny jazzman - pianista i kompozytor młodego pokolenia o znaczącym wpływie na rozwój tzw. Trzeciego Nurtu w polskim jazzie (nurt łączący muzykę jazzową z klasyczną). Laureat nagród w trzech festiwalach Jazz nad Odra. Wystąpił na warszawskim Jazz Jamboree. Jego kompozycje i wykonania zwróciły uwagę Willisa Conovera - słynnego amerykańskiego producenta muzycznego i propagatora jazzu. Występował w wielu prestiżowych salach, jak Kennedy Center, Carnegie Hall czy Biblioteka Kongresu. Jego kompozycje wykonywały zespoły tej miary, co Tokyo String Quartet, An die Musik, Manhattan String Quartet, American Wind Symphony i Atlanta Symphony. Stworzona przez niego muzyka do sztuki W.Shakespeare'a Ryszard III została nominowana do nagrody Helen Hayes Award. Dał się również poznać jako ceniony pedagog i wykładowca, prowadząc kursy mistrzowskie w znanych ośrodkach akademicko-naukowych: Eastman School, University of Michigan oraz University of Texas. Jako pianista chętnie sięga po standardy jazzowe, które wzbogaca oryginalnymi pomysłami stylistyczno-brzmieniowymi, czerpiąc z bogatego dorobku muzyków amerykańskich, takich jak George Gershwin, Dave Brubeck, Philip Glass czy Keith Jarrett. Każdy występ Sapiejewskiego jest jedyną w swoim rodzaju kreacją o specyficznej, niemal intymnej i kontemplacyjnej atmosferze. Jest głosującym członkiem The Recording Academy (Grammy).

Wanda Dubanowicz

- kompozytorka, dyrygent, pedagog. Ukończyła studia w Poznaniu w 1953 roku i w Warszawie w 1954, pod kierunkiem Bolesława Stefana Paradowskiego, Tadeusza Szeligowskiego, Bohdana Wodiczki i Waleriana Bierdiajewa. Kompozytorka muzyki do kilkudziesięciu przedstawień teatralnych. W tej dziedzinie laureatka I nagrody na Międzynarodowym Festiwalu w Bukareszcie w 1965 roku, nagroda w Monachium i inne. Kompozycje teatralne doczekały się nagrań. Kompozytorka muzyki kameralnej, dyrygent. Wieloletnia nauczycielka w SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu. Kierowane przez nią zespoły szkolne były wielokrotnie nagradzane na konkursach i przeglądach. W 2011 roku Jej imieniem nazwano salę kameralną Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu.