Logo ZSM w Gdańsku Wrzeszczu
 
 
 
  
Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Koncerty online
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T
e-DZIENNIK LEKCYJNY
Deklaracja dostępności


Kandydaci do SM I st. wnioski o przyjęcie składają mailowo w terminie
do 30 kwietnia bieżącego roku
.

 Sprawdzenie uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki na określonym instrumencie dla kandydatów do SM I st. zostanie przeprowadzone w dniach 17 – 18 maja 2021 roku.

Kandydaci do SM II st. wnioski o przyjęcie składają mailowo w terminie
do 14 maja bieżącego roku
.

 Egzaminy wstępne do SM II st. zostaną przeprowadzone w dniach 31 maja – 2 czerwca 2021 roku.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

BADANIE UZDOLNIEŃ MUZYCZNYCH
MATERIAŁ PROMOCYJNY
   SUKCESY UCZNIÓW
XXII Sopocki Konkurs Skrzypcowy 2021 - plakat

  Cztery uczennice SM I st. odniosły sukcesy na XXII Sopockim Konkursie Skrzypcowym im. Jerzego Hazuki zorganizowanym przez Sopocką Szkołę Muzyczna I st. w Sopocie: Chaerin Keum z klasy mgr Agnieszki Pozorskiej (mgr Wojciech Szymczewski - akomp.) zajęła III miejsce; Dominika Najbar z klasy mgr Bernadety Braun (mgr Marian Benedyka -akom.) zdobyła wyróznienie I st.; Stefania Orłowska również z klasy mgr Bernadety Braun i z akompaniamentem mgr Mariana Benedyki zdobyła wyróznienie II st.; Natalia Wilczewska z klasy mgr Beaty Glazy (mgr Anna Wilczewska - akom.) została uhonorowana wyróżnieniem. Konkurs miał zasięg ponadregionalny i był skierowany do uczniów SM I st. z klas II i III. Wykonania konkursowe Jury oceniało na podstawie nagrań audio-video przesłanych przez uczestników.

1st Wolfgang Amadeus Mozart Violin Competition - dyplom

  Na 1st Wolfgang Amadeus Mozart Violin Competition w Wiedniu (2021) Adam Liley, uczeń SM II st. z klas mgr Piotra Stożyńskiego zdobył II miejsce. Celem konkursu było zapewnienie młodym artystom należnego rozgłosu. Dlatego wszyscy zwycięzcy otrzymali ofertę na nagranie swojego zwycięskiego utworu w Spotify, Itunes, itp. Dodatkowo media z muzyką klasyczną, takie jak Classical FM, The Violin Channel i The Strad zostały powiadomione o wynikach konkursu, aby mogły promować zwycięzców.

Międzynarodowy Konkurs Mirona Paliakina 2020 - dyplom

  Na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Mirona Poliakina (online) w Czerkasach na Ukrainie (1 - 14 listopada 2020) Adam Liley - skrzypce i Miron Augustyn Łajming - fortepian (uczniowie SM II st. z klas mgr Piotra Stożyńskiego i dr Konrada Góry) zdobyli II miejsce w kategorii małych zespołów oraz nagrodę pieniężną. Również obaj pedagodzy zostali nagrodzeni Dyplomami "Za przygotowanie laureata konkursu". Do konkursu przystąpiło 64 młodych wykonawców z Ukrainy, Polski, Kazachstanu i Mołdowy.

XVIII Konkursie Młodego Flecisty Gdynia 2020 - plakat

  Na XVIII Konkursie Młodego Flecisty (edycja internetowa) w Gdyni (1-4 grudnia 2020) uczniowie SM I st. z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej odnieśli dwa piękne sukcesy:
I miejsce w 1. grupie - Maja Dargiewicz oraz dwa III miejsca ex aequo w 2. grupie - Maria Dagtyareva i Jan Wysiński. Nauczyciele–akompaniatorzy: dr Zuzanna Lisiecka–Madeja i mgr Wojciech Szymczewski zostali uhonorowani „Dyplomami za wyróżniający akompaniament”.

Konkurs Festiwal Forte 2020 - dyplom

  Na V Ogólnopolskim Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (2020) zorganizowanym w ramach Festiwalu FORTE (edycja online) Chaerin Keum i Maciej Stencel - uczenniowie SM I st. z klasy skrzypiec mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej zdobyli Dyplomy Laureatów konkursu. Akompaniował mgr Wojciech Szymczewski. Zarówno nauczyciel jak i akompaniator zostali dodatkowo uhonorowani dyplomami za przygotowanie uczniów.

Ogółnopolski Konkurs Pianistyczny - Cantabile 2020
  Na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Cantabile w Warszawie (15-19.12.2020) ucz. SM I st. Hanna Radke z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej zdobyła III nagrodę, a nauczycielka została wyróżniona "Dyplomem za przygotowanie uczennicy". Formuła Konkursu zakładała, że będzie on jednoetapowy a Jury oceni wykonania konkursowe na podstawie nagrań audio-video przygotowanych we własnym zakresie przez uczestników. Program obejmował dwa utwory o charakterze kantylenowym (w tym jeden skomponowany po 1945 roku) oraz etiudę lub utwór o charakterze wirtuozowskim.
XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego - plakat

  Uczniowie SM II st. Adam Liley (skrzypce) i Miron Łajming (fortepian) z klas mgr Piotra Stożyńskiego i dr Konrada Góry na XX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankiach-Warszawie wywalczyli I miejsce (ex aequo) w kategorii "zespół kameralny z udziałem fortepianu". Przesłuchania Konkursowe odbywały się w trybie nagrań audio-video z udziałem miedzynarodowego jury, w którego skład wchodzili między innymi Andrzej Konstanty Kulka, Piotr Hausenplas, Andrzej Zieliński - b.Prorektor AMFC w Warszawie i inni wybitni muzycy.

XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego - Dyplom

  Uczenica SM I st. Keum Chaerin (skrzypce) z klas mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej na XX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankiach-Warszawie została uhonorowana wyróżnieniem w sekcji skrzypiec. Uczennicy akompaniował na fortepianie mgr Wojciech Szymczewski. Z powodu panującej pandemii koronawirusa przesłuchania Konkursowe odbywały się w trybie nagrań audio-video, które oceniało miedzynarodowe jury, w którego skład wchodzili między innymi Andrzej Konstanty Kulka, Piotr Hausenplas, Andrzej Zieliński - b.Prorektor AMFC w Warszawie i inni wybitni muzycy.

Newport Virtuosi International Online Competition 2020, dyplom
  Ucz. SM II st. Milena Witkowska (wiolonczela) z klasy prof. dr hab. Tadeusza Samerka na Newport Virtuosi International Online Competition '2020 (online) w Newport w stanie Rhode Island (USA) zdobyła I miejsce. Startując w kategorii wiekowej 14-16 lat, Milena pokonała konkurentów z USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kazachstanu, Indii, Norwegii, Kataru, Rosji, Ukrainy, Holandii i Hiszpanii. Również nauczyciel został uhonorowany dyplomem "Za wybitne osiągnięcia".
Wiecej informacji

Newport Virtuosi International Online Competition 2020

Gitarowy Konkurs Etiud - plakat 2020
  Na Gitarowym Konkursie Etiud (online) w Gdańsku uczniowie SM II st. z klasy dr Moniki Dżuły-Radkiewicz odnieśli sukcesy: Zuzanna Pawlik zdobyła I miejsce, Jakub Jemioł - II miejsce; natomiast Marcin Kwiatkowski z klasy mgr Emilii Majewskiej zdobył III miejsce. Również uczennica SM I st. Karolina Sojecka z klasy mgr Katarzyny Kural na tym samym konkursie została nagrodzona wyróżnieniem.
XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu 2020
  XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu w Sochaczewie (5-8.12.2020) okazał się szczęśliwy dla Pauliny Borzymowskiej, uczennicy SM II st. z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej. Program konkursowy w jej wykonaniu wysoko oceniło Jury a młoda pianistka została nagrodzona tytułem "Laureata". W zmaganiach konkursowych wzięło udział 65 młodych pianistów, z czego aż 21 to reprezentanci zagranicznych szkół muzycznych z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. W składzie międzynarodowego jury znależli się: Jan Kadłubiski - Polska, Andrzej Dutkiewicz - Polska, Dorian Leljak - Serbia-Chorwacja, Murray McLachlan - Wielka Brytania i Irene Veneziano – Włochy. Impreza odbyła sie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
III Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy 2020

  Na III Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym (online) w Krakowie dwie uczennice SM II st. z klasy prof. dr hab. Małgorzaty Skotnickiej zajęły czołowe miejsca: Joanna Liwo - I miejsce a Estera Laskowska - III miejsce. Wymagany program konkursowy obejmował utwór J.S.Bacha, suitę XVII-wiecznego kompozytora oraz utwór dowolny z XVI – XVIII wieku. Organizatorem Konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej we współpracy z PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

Konkurs kontrabasowy 2020

  W ramach VII Pomorskich Dni Kontrabasowych w Starogardzie Gdanskim odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy dla uczniów szkół muzycznych I i II st. Gradus ad Parnassum (online), w którym wystapiła uczennica SM II st. Maria Kierejsza z klasy mgr Marii Baczyńskiej, zdobywając wyróżnienie. Uczennicy akompaniowała na fortepianie mgr Paulina Kuchniak.

Dargiewicz - Dyplom

  Na XXIII Wielkopolskim Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych edycja online (Poznań, 01.11 – 31.12.2020) Maja Dargiewicz - uczennica klasy fletu SM I st. mgr Anity Luzak-Czechowskiej w grupie 13-latków zdobyła wyróżnienie. Na fortepianie akompaniował jej mgr Wojciech Szymczewski. O skali konkurencji świadczy fakt, że w tegorocznej edycji Konkursu online wzięło udział 148 młodych instrumentalistów z całej Polski.

Zarządzenie nr 5/2021 z dnia 27 lutego 2021 roku dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu określające sposób i tryb realizacji zadań ZSM w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, od dnia 1 marca 2021 do dnia 14 marca 2021 roku zadania edukacyjne w Zespole Szkól Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W klasach programowo najwyższych SM II st., w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor ZSM może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Równocześnie informuję, że w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor ZSM ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

Leszek Kaufman
- Dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych
w Gdańsku–Wrzeszczu

Termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA
budynku Szkoły Muzycznej I st.
im. G.Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. R.Dmowskiego 16b

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu informuje, że w budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz przy ul. Romana Dmowskiego 16B zakończyły się prace budowlane w ramach projektu:
"Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce".

Inwestorem zadania było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:  MKiDN  CEA


Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku Wrzeszczu - koncert

Johann Sebastian Bach
Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043, I cz.
Orkiestra Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Wrzeszczu
Nagranie w formacie 360° z dźwiękiem ambisonicznym.

Źródło: You Tube


SUKCESY UCZNIÓW

  Na V Międzynarodowym Konkursie Trąbkowym Mały trębacz im. prof. Sz.Pawłowskiego w Trąbkach Wielkich - edycja via net (15.06.2020) dwie ucznnice SM I st. z klasy mgr Sylwii Romanieckiej-Zamora zdobyły laury:
Antonina Dudek - II miejsce, Gabriela Schmidt - wyróżnienie. Gabrieli Schmidt akompaniował mgr Wojciech Szymczewski.


  Na XII Konkursie Młodego Gitarzysty (forma internetowa) w Kartuzach (22.05.2020) dwoje uczniów SM I st. odniosło sukcesy: Jakub Zieliński z klasy mgr Katrzyny Kural zajął I miejsce, a Maja Borawska z klasy mgr Katarzyny Szałkowskiej zdobyła wyróżnienie.


Konkurs - Qarantine Lviv2 2020 - plakat

  Zagraniczny sukces odniosła uczennica SM I st. Gabriela Schmidt z klasy trąbki mgr Sylwii Romanieckiej-Zamora, która na konkursie Fanfares of Lviv Quarantine' 2020 we Lwowie (5-8.05.2020) zdobyła II miejsce.


Konkurs - Opus 2020 - plakat

  Uczeń SM II st. Olaf Dziak z klasy gitary mgr Emilii Majewskiej na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2020 w Krakowie (forma internetowa) zdobył wyróżnienie.


Konkurs Wiolonczelowy Kraków 2020 - plakat

  Wiolonczelistka Milena Witkowska, uczennica SM II st. z klasy dr Tadeusza Samerka na II Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym Cellolove w Krakowie (7.03.2020) zdobyła II miejsce. Akompaniowała mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz.


Konkurs - Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy 2020

  W Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Gitarowym – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy Jakub Zieliński - uczeń SM I st. z klasy mgr Katarzyny Kural odniósł sukces, zdobywając wyróżnienie II stopnia.


Baner - skrzypce

  Na XXI Sopockim Konkursie Skrzypcowym im. Jerzego Hazuki (13.02.2020) laury konkursowe zdobyli uczniowie SM I st.:
Aleksandra Korcala, II miejsce (ucz. z klasy mgr Katarzyny Duzdal–Stępień, mgr Marta Szybisz - akompaniator)
Natalia Wilczewska, III miejsce (ucz. z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt, Ewa Próchniak - akompaniator)
Chaerin Keum, III miejsce (ucz. z klasy mgr Agnieszki Kotuk–Pozorskiej, mgr Wojciech Szymczewski - akompaniator)
Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Dmochowska (ucz. z klasy mgr Katarzyny Duzdal–Stępień, mgr Marta Szybisz - akompaniator)
Julia Bazylewicz (ucz. z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt, mgr Ewa Próchniak - akompaniator)


  Na XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność w Gdańsku (17.12.2019)
I miejsce w grupie starszej zdobył Jan Kwiatkowski z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej
Konkurs Pianistyczny Gdańsk -Dyplom II miejsca w grupie starszej zdobyli:
Kalina Tyszkiewicz z klasy mgr Karoliny Lewandowskiej
Wyróżnieni zostali:
Mikołaj Kłaput z klasy mgr Karoliny Lewandowskiej
Einar Mogielnicki z klasy mgr Marty Szybisz
Tomasz Piórecki z klasy mgr Barbary Podciborskiej.


  Armin Mogielnicki - uczeń SM I st. z klasy mgr Marty Szybisz na XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej Dziecięce Imaginacje w Gdańsku (11.12.2019) zdobył I miejsce oraz wyróżnienie za interpretację utworu. III miejsce zdobyła Weronika Strużyńska z klasy mgr Zuzanny Lisieckiej-Madei.


  Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera w Kwidzynie (6.12.2019) przyniósł uczniom SM I st. sukcesy:
Zuzanna Chabinka - flet, z klasy mgr Anity Luzak–Czechowskiej i przy akompaniamencie mgr Zuzanny Lisieckiej – Madei (wyróżnionej za akompaniament) zdobyła II miejsce.
Dwie uczenice otrzymały wyróżnienia:
Maja Dargiewicz - flet z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej
Liliana Ośko - flet z klasy mgr Mirosławy Zapalskiej.
Uczenicom tym akompaniowała mgr Karolina Lewandowska.


Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy - plakat

  VI Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im.Wandy Landowskiej w Gdańsku (3.12.2019) okazał się szczęśliwy dla grona uczniów SM II st. z klasy klawesynu prof. Małgorzaty Skotnickiej. Estera Laskowska zdobyła I miejsce w II gr., Joanna Liwo - II miejsce, a duet Estera Laskowska - klawesyn i Paweł Jedynak - flet wywalczył II miejsce w kategorii kameralistyki.


  Dla dwóch uczennic SM I st. z klasy teorii muzyki mgr Karoliny Juwy udział w Makroregionalnym Konkursie Monograficznym Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej i pieśni w 200 rocznicę urodzin w Olsztynie (27.11.2019) zakończył się sukcesami. Zofia Śliwska oraz Michalina Sitarska wywalczyły dwa III miejsca.
  W tym samym konkursie uczennice SM II st. z klasy teorii muzyki mgr Joanna Krzyżak wywalczyły:
Gabriel Janzen - II nagroda,
Zuzanna Murdzek - II nagroda,
Zyta Woelke - wyróżnienie.


  W I Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej (Pałac w Rybnej -Tarnowskie Góry, 24-26.11.2019) Joanna Liwo - uczennica SM II st. z klasy prof. Małgorzaty Skotnickiej zdobyła III miejsce.


XII Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjny im. Bernarda Lewańskiego - plakat

  Sukces młodego perkusisty. Na XII Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Bernarda Lewańskiego w Toruniu Wiktor Sinkiewicz - uczeń SM I st. z klasy mgr Arkadiusza Skotnickiego został uhonorowany wyróżnieniem I st. Akompaniowała mgr Marta Szybisz.


Festiwalu Muzyki Słowiańskiej - plakat

  W tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Tczewie czworo uczniów SM I st. zdobyło laury konkursowe:
II miejsce Zuzanna Chabinka - flet, z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej (mgr Wojciech Szymczewski - akompaniator wyróżniony przez Jury)
II miejsce Tomasz Gucwa - akordeon, z klasy mgr Pawła Pińskiego
wyróżnienie Tomasz Piórecki - fortepian, z klasy mgr Barbary Podciborskiej
wyróżnienie Jakub Zieliński - gitara, z klasy mgr Katarzyny Kural.


XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.S.Bacha

  W XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.S.Bacha w Gorzowie-Wielkopolskim, w którym wystapiło 29 młodych muzyków z kraju i zagranicy, m.in. z Białorusi i Mongolii, uczeń SM II st. Miron Augustyn Łajming z klasy dr Kordiana Góry zdobył II miejsce. W jury konkursu zasiadali profesorowie z Akademii Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu oraz z Conservatorium Artez Hogeschool w Holandii i Conservatory of Music and Drama Dublin Institute of Technology w Irlandii. Konkurs Bachowski wyróżnia się tym, że uczestnicy trzeciej grupy w II etapie wykonują wybrany koncert Bacha z towarzyszeniem profesjonalnej orkiestry.


  Konkurs Solfeżowy czytania a vista dla ucz. szkół muz. I st. w Wejherowie (19.11.2019).
Monika Neyman i Anna Neyman - uczennice mgr Małgorzataty Malgeri wywalczyły II i III miejsce. Natomiast Jakub Walaszkowski i Anna Kołodziejczyk z klasy mgr Anny Krause otrzymali wyróżnienia.


  Uczeń SM II st. Karol Snopek z klasy mgr Katrzyny Czerwińskiej-Gosz zajął III miejsce w I Gdańskim Konkursie Fletowym dla uczniów szkół muzycznych II stopnia w Gdańsku (13.11.2019). Akompaniowała mgr Ewa Nanowska-Szmyt, która został wyróżniona przez Jury konkursu.


IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych - plakat

  W IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Finalis w Białymstoku Aleksandra Wasilewska - klarnet z klasy dr hab. Grzegorza Wieczorka (mgr Alicja Wieczorek - akompaniator) zdobyła Srebro, a Darren Malgeri - waltornia z klasy mgr Jacka Swędrzyńskiego zdobyła Brąz.


  Uczennice SM II st. z klasy teorii muzyki mgr Joannay Krzyżak zdobyły laury na dwóch konkursach:
Zuzanna Pobłocka na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Grażyny Bacewicz w Koninie (28.10.2019) zdobyła II miejsce, natomiast Julia Kuszner uzyskała tytuł finalistki 44. Olimpiady Artystycznej z historii muzyki - Warszawa' 2020.


8th Riga International Competition for Young Pianists

8th Riga International Competition for Young Pianists - plakat

  Miłosz Koślak ucz. SM I st. z klasy fortepianu mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej może poszczycić się sukcesem międzynarodowym. W 8th Riga International Competition for Young Pianists w Rydze (Łotwa), 13-15.10.2019 zdobył III miejsce. To otwarty konkurs dla młodych pianistów wszystkich narodowości podzielonych na siedem grup wiekowych od 5 do 21 lat. Przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury i Sztuki Ludowej Mała Gildia w Rydze przeprowadzane były w dwóch kategoriach: solistycznej i w grze na cztery ręce. Dodatkowo uczniowie i towarzyszący im nauczyciele uczestniczyli w seminarium i kursie mistrzowskim.


WIĘCEJ INFORMACJI
O SUKCESACH UCZNIOWSKICH

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.
Publikacja witryny: 17 czerwca 2005 roku
Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2021 roku