Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku Wrzeszczu
 
 
 
Szkoła Muzyczna Menu
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T
e-DZIENNIK LEKCYJNY
/* UWAGA: Obecnie w CSS wyswietlanie tego div-a jest wyłączone */

Zarządzenie nr 5/2020
z dnia 7 listopada 2020 roku
dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
określające sposób i tryb realizacji zadań ZSM w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389) uwzględnione zmiany: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870 i 1960
.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół, wynikającym z konieczności zapobiegania i zwalczania COVID-19, do dnia 29 listopada 2020 r. zadania edukacyjne w Zespole Szkól Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu m.in. o:

  • materiały edukacyjne publikowane na portalach edukacyjnych i stronach internetowych MEN, MKiDN, CEA, szkół artystycznych;
  • media społecznościowe i komunikatory (Teams);
  • dziennik lekcyjny;
  • pocztę elektroniczną;
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem;
  • inne sposoby uzgodnione z nauczycielami.

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r w klasach programowo najwyższych SM II st., w których jest przeprowadzany egzamin dyplomowy, dyrektor ZSM może zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu dyplomowego.

Równocześnie informuję, że w przypadku gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane w sposób zdalny, dyrektor ZSM ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.

Leszek Kaufman - Dyrektor
Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że LOGOWANIE do szkolnego E-dziennika odbywa się za pośrednictwem witryny mobireg.pl/zsm-gdansk/ lub bezpośrednio ze szkolnej witryny internetowej zsm-gdansk.edu.pl (patrz: "Menu" obok)


szkoła muzyczna - termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA
budynku Szkoły Muzycznej I st.
im. G.Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. R.Dmowskiego 16b

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu informuje, że w budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz przy ul. Romana Dmowskiego 16B zakończyły się prace budowlane w ramach projektu:
"Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce".

Inwestorem zadania było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:  MKiDN  CEA


Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku Wrzeszczu - koncert

Johann Sebastian Bach
Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043, I cz.
Orkiestra Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Wrzeszczu
Nagranie w formacie 360° z dźwiękiem ambisonicznym.

Źródło: You Tube


SUKCESY UCZNIÓW

  Na V Międzynarodowym Konkursie Trąbkowym Mały trębacz im. prof. Sz.Pawłowskiego w Trąbkach Wielkich - edycja via net (15.06.2020) dwie ucznnice SM I st. z klasy mgr Sylwii Romanieckiej-Zamora zdobyły laury:
Antonina Dudek - II miejsce, Gabriela Schmidt - wyróżnienie. Gabrieli Schmidt akompaniował mgr Wojciech Szymczewski.


  Na XII Konkursie Młodego Gitarzysty (forma internetowa) w Kartuzach (22.05.2020) dwoje uczniów SM I st. odniosło sukcesy: Jakub Zieliński z klasy mgr Katrzyny Kural zajął I miejsce, a Maja Borawska z klasy mgr Katarzyny Szałkowskiej zdobyła wyróżnienie.


szkoła muzyczna - konkurs

  Zagraniczny sukces odniosła uczennica SM I st. Gabriela Schmidt z klasy trąbki mgr Sylwii Romanieckiej-Zamora, która na konkursie Fanfares of Lviv Quarantine' 2020 we Lwowie (5-8.05.2020) zdobyła II miejsce.


szkoła muzyczna - konkurs

  Uczeń SM II st. Olaf Dziak z klasy gitary mgr Emilii Majewskiej na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2020 w Krakowie (forma internetowa) zdobył wyróżnienie.


szkoła muzyczna - konkurs

  Wiolonczelistka Milena Witkowska, uczennica SM II st. z klasy dr Tadeusza Samerka na II Ogólnopolskim Konkursie Wiolonczelowym Cellolove w Krakowie (7.03.2020) zdobyła II miejsce. Akompaniowała mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz.


szkoła muzyczna - konkurs

  W Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Gitarowym – Gitarowy Mistrz Samodzielnej Pracy Jakub Zieliński - uczeń SM I st. z klasy mgr Katarzyny Kural odniósł sukces, zdobywając wyróżnienie II stopnia.


szkoła muzyczna - konkurs

  Na XXI Sopockim Konkursie Skrzypcowym im. Jerzego Hazuki (13.02.2020) laury konkursowe zdobyli uczniowie SM I st.:
Aleksandra Korcala, II miejsce (ucz. z klasy mgr Katarzyny Duzdal–Stępień, mgr Marta Szybisz - akompaniator)
Natalia Wilczewska, III miejsce (ucz. z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt, Ewa Próchniak - akompaniator)
Chaerin Keum, III miejsce (ucz. z klasy mgr Agnieszki Kotuk–Pozorskiej, mgr Wojciech Szymczewski - akompaniator)
Wyróżnienia otrzymali:
Alicja Dmochowska (ucz. z klasy mgr Katarzyny Duzdal–Stępień, mgr Marta Szybisz - akompaniator)
Julia Bazylewicz (ucz. z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt, mgr Ewa Próchniak - akompaniator)


  Na XIII Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyka w wykonaniu najmłodszych. Od baroku po współczesność w Gdańsku (17.12.2019)
I miejsce w grupie starszej zdobył Jan Kwiatkowski z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej
szkoła muzyczna - konkurs dzplom
III miejsca w grupie starszej zdobyli:
Kalina Tyszkiewicz z klasy mgr Karoliny Lewandowskiej
Wyróżnieni zostali:
Mikołaj Kłaput z klasy mgr Karoliny Lewandowskiej
Einar Mogielnicki z klasy mgr Marty Szybisz
Tomasz Piórecki z klasy mgr Barbary Podciborskiej.


  Armin Mogielnicki - uczeń SM I st. z klasy mgr Marty Szybisz na XI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Muzyki Polskiej Dziecięce Imaginacje w Gdańsku (11.12.2019) zdobył I miejsce oraz wyróżnienie za interpretację utworu. III miejsce zdobyła Weronika Strużyńska z klasy mgr Zuzanny Lisieckiej-Madei.


  Powiślański Konkurs na Instrumenty Dęte im. prof. Marka Schillera w Kwidzynie (6.12.2019) przyniósł uczniom SM I st. sukcesy:
Zuzanna Chabinka - flet, z klasy mgr Anity Luzak–Czechowskiej i przy akompaniamencie mgr Zuzanny Lisieckiej – Madei (wyróżnionej za akompaniament) zdobyła II miejsce.
Dwie uczenice otrzymały wyróżnienia:
Maja Dargiewicz - flet z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej
Liliana Ośko - flet z klasy mgr Mirosławy Zapalskiej.
Uczenicom tym akompaniowała mgr Karolina Lewandowska.


szkoła muzyczna - baner

  VI Ogólnopolski Konkurs Klawesynowy im.Wandy Landowskiej w Gdańsku (3.12.2019) okazał się szczęśliwy dla grona uczniów SM II st. z klasy klawesynu prof. Małgorzaty Skotnickiej. Estera Laskowska zdobyła I miejsce w II gr., Joanna Liwo - II miejsce, a duet Estera Laskowska - klawesyn i Paweł Jedynak - flet wywalczył II miejsce w kategorii kameralistyki.


  Dla dwóch uczennic SM I st. z klasy teorii muzyki mgr Karoliny Juwy udział w Makroregionalnym Konkursie Monograficznym Stanisław Moniuszko – twórca opery narodowej i pieśni w 200 rocznicę urodzin w Olsztynie (27.11.2019) zakończył się sukcesami. Zofia Śliwska oraz Michalina Sitarska wywalczyły dwa III miejsca.
  W tym samym konkursie uczennice SM II st. z klasy teorii muzyki mgr Joanna Krzyżak wywalczyły:
Gabriel Janzen - II nagroda,
Zuzanna Murdzek - II nagroda,
Zyta Woelke - wyróżnienie.


  W I Konkursie Klawesynowym im. Elżbiety Chojnackiej (Pałac w Rybnej -Tarnowskie Góry, 24-26.11.2019) Joanna Liwo - uczennica SM II st. z klasy prof. Małgorzaty Skotnickiej zdobyła III miejsce.


szkoła muzyczna - konkurs

  Sukces młodego perkusisty. Na XII Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Bernarda Lewańskiego w Toruniu Wiktor Sinkiewicz - uczeń SM I st. z klasy mgr Arkadiusza Skotnickiego został uhonorowany wyróżnieniem I st. Akompaniowała mgr Marta Szybisz.


szkoła muzyczna - konkurs

  W tegorocznej edycji Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Tczewie czworo uczniów SM I st. zdobyło laury konkursowe:
II miejsce Zuzanna Chabinka - flet, z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej (mgr Wojciech Szymczewski - akompaniator wyróżniony przez Jury)
II miejsce Tomasz Gucwa - akordeon, z klasy mgr Pawła Pińskiego
wyróżnienie Tomasz Piórecki - fortepian, z klasy mgr Barbary Podciborskiej
wyróżnienie Jakub Zieliński - gitara, z klasy mgr Katarzyny Kural.


szkoła muzyczna - konkurs

  W XXII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. J.S.Bacha w Gorzowie-Wielkopolskim, w którym wystapiło 29 młodych muzyków z kraju i zagranicy, m.in. z Białorusi i Mongolii, uczeń SM II st. Miron Augustyn Łajming z klasy dr Kordiana Góry zdobył II miejsce. W jury konkursu zasiadali profesorowie z Akademii Muzycznych w Łodzi i Wrocławiu oraz z Conservatorium Artez Hogeschool w Holandii i Conservatory of Music and Drama Dublin Institute of Technology w Irlandii. Konkurs Bachowski wyróżnia się tym, że uczestnicy trzeciej grupy w II etapie wykonują wybrany koncert Bacha z towarzyszeniem profesjonalnej orkiestry.


  Konkurs Solfeżowy czytania a vista dla ucz. szkół muz. I st. w Wejherowie (19.11.2019).
Monika Neyman i Anna Neyman - uczennice mgr Małgorzataty Malgeri wywalczyły II i III miejsce. Natomiast Jakub Walaszkowski i Anna Kołodziejczyk z klasy mgr Anny Krause otrzymali wyróżnienia.


  Uczeń SM II st. Karol Snopek z klasy mgr Katrzyny Czerwińskiej-Gosz zajął III miejsce w I Gdańskim Konkursie Fletowym dla uczniów szkół muzycznych II stopnia w Gdańsku (13.11.2019). Akompaniowała mgr Ewa Nanowska-Szmyt, która został wyróżniona przez Jury konkursu.


szkoła muzyczna - konkurs

  W IV Międzynarodowym Konkursie Instrumentów Dętych Finalis w Białymstoku Aleksandra Wasilewska - klarnet z klasy dr hab. Grzegorza Wieczorka (mgr Alicja Wieczorek - akompaniator) zdobyła Srebro, a Darren Malgeri - waltornia z klasy mgr Jacka Swędrzyńskiego zdobyła Brąz.


  Uczennice SM II st. z klasy teorii muzyki mgr Joannay Krzyżak zdobyły laury na dwóch konkursach:
Zuzanna Pobłocka na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o życiu i twórczości Grażyny Bacewicz w Koninie (28.10.2019) zdobyła II miejsce, natomiast Julia Kuszner uzyskała tytuł finalistki 44. Olimpiady Artystycznej z historii muzyki - Warszawa' 2020.


8th Riga International Competition for Young Pianists

szkoła muzyczna - konkurs

  Miłosz Koślak ucz. SM I st. z klasy fortepianu mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej może poszczycić się sukcesem międzynarodowym. W 8th Riga International Competition for Young Pianists w Rydze (Łotwa), 13-15.10.2019 zdobył III miejsce. To otwarty konkurs dla młodych pianistów wszystkich narodowości podzielonych na siedem grup wiekowych od 5 do 21 lat. Przesłuchania konkursowe w Centrum Kultury i Sztuki Ludowej Mała Gildia w Rydze przeprowadzane były w dwóch kategoriach: solistycznej i w grze na cztery ręce. Dodatkowo uczniowie i towarzyszący im nauczyciele uczestniczyli w seminarium i kursie mistrzowskim.


WIĘCEJ INFORMACJI
O SUKCESACH UCZNIOWSKICH

MATERIAŁ PROMOCYJNY


INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.