Logo ZSM w Gdańsku Wrzeszczu
 
 
 
Powiększenie tekstu   Pomniejszenie tekstu
Menu
K O N T A K T
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Tryb eksternistyczny
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Historia szkoły
Absolwenci
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Koło absolwenta
Koncerty szkolne
Koncerty online
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
e-DZIENNIK LEKCYJNY
Deklaracja dostępności
Konkurs klawesynowy - baner-link

Zobacz: HARMONOGRAM oraz PLAN PRÓB

SUKCESY UCZNIÓW

Festiwal Muzyki Słowiańskiej Tczew 2021 - dyplom Chaerin Keum - I miejsce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej Tczew 2021 - dyplom Mikołaj Kłaput - I miejsce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej Tczew 2021 - dyplom Liliana Ośko - II miejsce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej Tczew 2021 - dyplom Dominika Najbar - II miejsce
Festiwal Muzyki Słowiańskiej Tczew 2021 - dyplom Gloria Han - III miejsce
  Udział uczniów SM I st. w Festiwalu Muzyki Słowiańskiej w Tczewie (18.11.2021) okazał się sukcesem. Pięcioro z nich wywalczyło czołowe miejsca:
Chaerin Keum - I miejsce (klasa skrzypiec mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej), mgr Wojciech Szymczewski - fortepian
Mikołaj Kłaput - I miejsce (klasa fortepianu mgr Karoliny Lewandowskiej)
Dominika Najbar - II miejsce (klasa skrzypiec mgr Bernardety Braun), dr hab. Tomasz Jocz - fortepian
Liliana Ośko - II miejsce (klasa fletu mgr Mirosławy Zapalskiej), mgr Wojciech Szymczewski - fortepian
Gloria Han - III miejsce (klasa wiolonczeli mgr Katarzyny Mruczek), mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz - fortepian

Mgr Magdalena Darska–Szpakiewicz i mgr Wojciech Szymczewski zostali uhonorowani dyplomami za wyróżniający akompaniament.

XIV Ogólnopolski Konkurs Skrzypcowy pamięci Aleksandry Januszajtis, Gdańsk 17-20.2021r. - dyplom Adam Lilez - wyróznienie I st.

  Na XIV Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym pamięci Aleksandry Januszajtis w Gdańsku (17-20.2021) Adam Liley - uczeń SM II st. z klasy skrzypiec mgr Piotra Stożyskiego otrzymał wyróżnienie I stopnia w starszej grupie wiekowej. Przy fortepianie towarzyszył mu mgr Wojciech Szymczewski. Nauczyciel mgr Piotr Stożyński został uhonorowany Dyplomem za wzorowe przygotowanie laureata konkursu. Konkurs był trzyetapowy, a jego organizatorami były Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie i Towarzystwo Promocji Młodych Skrzypków im. Aleksandry Januszajtis w Gdańsku. Jury obradowało w składzie: prof. Wiesław Kwaśny (Kraków) – przewodniczący, prof. Bartosz Bryła (Poznań), prof. Konstanty Andrzej Kulka (Warszawa, Gdańsk), prof. Antoni Cofalik (Katowice) oraz mgr Katarzyna Januszajtis-Mielczarek (Gdańsk).

IX Ogól. Konkurs im. L.Lutaka w Krakowie 2021 - dyplom Darren Malgeri - wyróznienie

  Darren Malgeri - uczeń SM II st. z klasy waltorni mgr Piotra Kowalskiego na IX Ogólnopolskim Konkursie im. Ludwika Lutaka w Krakowie dla uczniów szkół muzycznych II stopnia grających na instrumentach dętych blaszanych (18-20.11.2021) został uhonorowany wyróżnieniem. Przy fortepianie towarzyszył uczniowi mgr Marian Benedyka, który otrzymał dyplom za wyróżniający akompaniament. Do dwuetapowego Konkursu przystąpiło 14 młodych waltornistów. W I etapie obowiązywał utwór Franza Straussa - Nocturno Op. 7; w II etapie - do wyboru: Ludwig van Beethoven - Sonate Op. 17 lub Wolfgang Amadeus Mozart - Horn Concerto No. 3, K. 447. Wszystkie utwory należało wykonać z pamięci. Jury oceniało aparat gry, jakość brzmienia, znajomość formy i umiejętność jej realizacji, walory interpretacyjne, stylowość wykonania oraz prezentację sceniczną. Organizatorem Konkursu były Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.

MAP International Music Competition 2021 - dyplom Stefania Benduch za zajęcie III miejsca w kategorii TRIO fagotowe

  W Międzynarodowym Konkursie Muzycznym MAP (wrzesień '2021) uczniowie SM II st. z klasy fagotu mgr Ewy Naczk-Jankowskiej w kategorii Trio Fagotowe zdobyli III nagrodę. Trio wystapiło w składzie: Stefania Benduch, Anna Strehlke i Adam Plucha. Jest to internetowy konkurs muzyczny sponsorowany przez Marker And Pioneer International Cultural Exchange Center, organizację non-profit z siedzibą w Los Angeles, stan Kalifornia (USA) dla uczących się muzyki i melomanów każdej narodowości i wieku z całego świata. Ostateczny wybór zwycięzców opiera się wyłącznie na materiałach wideo przesłanych przez uczestników. Celem Konkursu było wyłonienie utalentowanych młodych muzyków, którzy, zdaniem międzynarodowego Jury, osiągnęli profesjonalny poziom wykonawczy.

Music Competition Online Paris 2021 - dyplomy W konkursie Music Competition Online zorganizowanym przez francuskie stowarzyszenie Opus Artis Paris (wrzesień '2021) Trio Plucha (SM II st.) przygotowane przez mgr Ewę Naczk-Jankowską zdobyło Nagrodę w kategorii Chamber Music (Trio Fagotowe). Jest to Konkurs o zasięgu międzynarodowym, którego uczestnicy są oceniani na podstawie przesłanych nagrań video z prezentacją programów o określonym limicie czasowym. W skład Jury weszli uznani wykonawcy, dyrygenci, kompozytorzy i pedagodzy.

28. Poznański Konkurs Instrumentów Dętych - Dyplomy Na XXVIII Poznańskim Konkursie Instrumentów Dętych im. prof. Mieczysława Koczorowskiego w Poznaniu (12–13.11.2021) dwóch uczniów SM II st. z klasy fagotu mgr Ewy Naczk-Jankowskiej zostało laureatami: Jan Borejko - II miejsce, a Adam Plucha - III miejsce. Uczniom akompaniowała mgr Anna Grabowska-Zgiet. Konkurs jest najstarszym wydarzeniem tego typu dla uczniów grających na instrumentach dętych w Wielkopolsce. Obecnie posiada zasięg ogólnopolski. Do konkursu przystąpiło 60 młodych wykonawców. Jury przewodniczył prof. dr hab. Paweł Drobnik z Akademii Muzycznej w Poznaniu.


SUKCESY UCZNIÓW

XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym WORLD OPEN (Belgrad, Serbia) - dyplom Piotra Litwińskiego za zajęcie I miejsca

  W XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym WORLD OPEN (Belgrad, Serbia, 20.08.2021) uczeń SM II st. Piotr Litwiński z klasy akordeonu mgr Pawła Pińskiego został laureatem I nagrody w kategorii Senior academic. Na uwagę zasługuje fakt, że w ocenie Jury zdobył 95,25 punktów na 100 możliwych. To wielki międzynarodowy sukces młodego muzyka i jego nauczyciela.


Międzynarodowy Konkurs MMEDICI - dyplom, wyróznienie specjalne dla Stefanii Benduch

Międzynarodowy Konkurs MMEDICI - dyplom, wyróznienie specjalne dla Adama Pluchy

Międzynarodowy Konkurs MMEDICI - dyplom, wyróznienie honoropwe dla Tria Fagotowego

Międzynarodowy Konkurs MMEDICI - Trio Fagotowe

  Dużym sukcesem okazał się udział uczniów SM II st. z klasy fagotu mgr Ewy Naczk-Jankowskiej w Międzynarodowym Konkursie Muzycznym MEDICI (online, 15.08.2021).
- Adam Plucha - wyróżnienie specjalne,
- Stefania Benduch - wyróżnienie specjalne,
- Trio fagotowe w składzie: Stefania Benduch, Anna Strehlke i Adam Plucha - wyróżnienie honorowe.


Ogólnopolski Konkurs - Jan Paderewski  pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury. Dyplom Weroniki Sagan za wyróznienie w kategorii Historyk Altus

Ogólnopolski Konkurs - Jan Paderewski  pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury. Dyplom Weroniki Sagan za wyróznienie w kategorii Muzykolog Altus

  Weronika Sagan - uczennica SM II st. na I Ogólnopolskim Konkursie Jan Paderewski - pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury w Poznaniu (29.06.2021) zdobyła dwa wyróżnienie w kategori Historyk altus oraz Muzykolog altus. Uczennicę przygotowała mgr Emilia Hewelt.


  W VI Międzynarodowym Konkursie Mały trębacz im. prof. Szymona Pawłowskiego (via net) w Trąbkach Wielkich (21.06.2021) dwie uczennice SM I st. z klasy trąbki mgr Sylwii Romanieckiej-Paduch zdobyły nagrody:
- Gabriela Schmidt z kl. 2 (dział dziecięcy) – I nagroda (akompaniował mgr Wojciech Szymczewski)
- Antonina Dudek z kl. II (dział młodzieżowy) - III nagroda, .
Jury pracowało w składzie: dr Kamil Kruczkowski - Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku – przewodniczący, członkowie: Joaquín Mompó Real (Hiszpania) i Filip Draglund (Szwecja).


XVII Lubuskie Spotkania Skrzypcowe, Zielona Góra, 19.06.2021 - plakat

  Adam Liley - uczeń SM II st. z klasy skrzypiec mgr Piotra Stożyńskiego na XVII Lubuskich Spotkaniach Skrzypcowych w Zielonej Górze (19.06.2021) zajął II miejsce. Organizatorem Konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze oraz działające przy niej Stowarzyszenie Arte. Jury przewodniczył prof. Bartosz Bryła związany z Akademiami Muzycznymi we Wrocławiu i Poznaniu.


III Ogólopoloskim Konkursie Instrumenmtów Dętych, Lublin, 2021 - dyplom I miejsce Jan Borejko III Ogólopoloskim Konkursie Instrumenmtów Dętych, Lublin, 2021 - dyplom I miejsce Jan Borejko III Ogólopoloskim Konkursie Instrumenmtów Dętych, Lublin, 2021 - dyplom I miejsce Jan Borejko III Ogólopoloskim Konkursie Instrumenmtów Dętych, Lublin, 2021 - dyplom I miejsce Jan Borejko

  W III Ogólnopolskim Konkursie Instrumenmtów Dętych im. Bolesława Strawy i Franciszka Krzemińskiego w Lublinie, zorganizowanym w trybie online przez Stowarzyszenie Wspierania Talentów Aplauz (17.05. - 10.06.2021), czworo uczniów SM II st. z klasy fagotu mgr Ewy Naczk-Jankowskiej zdobyło czołowe miejsca:
Jan Borejko - I miejsce
Adam Plucha - II miejsce
Anna Strehlke - wyróżnienie
Stefania Benduch - wyróżnienie.
Akompaniowała Magdalena Ochlik-Jankowska, która została uhonorowana Dyplomem za wyróżniajacy akompaniament. Również mgr Ewa Naczk-Jankowska otrzymała Dyplom za wyróżniające przygotowanie uczniów.


  Uczennica SM II st Agata Sulborska z klasy fortepiany mgr Małgorzaty Stożyńskiej na VI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Roztańczony fortepian w Inowrocławiu (31.05. - 2.06.2021) zajęła III miejsce. Organizatorem Konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej przy współpracy Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu.


V Ogólnopolskie Konfrontacje Skrzypcowe w Gdyni, 29.05.2021 - dyplom dla Adama Liley za zdobycie I miejsca ex aequo

  Uczeń SM II st. Adam Liley z klasy skrzypiec mgr Piotra Stożyńskiego na V Ogólnopolskich Konfrontacjach Skrzypcowych w Gdyni (29.05.2021) wywalczył I miejsce ex aequo.


  W Ogólnopolskim Konkursie Miniatura-Online, zorganizowanym przez Akademię Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (25-29.05.2021) grupa uczniów SM II st. odniosła sukcesy:
- Agata Sulborska - fortepian, z klasy mgr Małgorzaty Stożyńskiej - wyróżnienie w I gr.
- Paulina Borzymowska - fortepian, z klasy mgr Malgorzaty Skitek-Staniszewskiej - III miejsce ex aequo w II gr.
- Joanna Liwo - klawesyn, z klasy prof. Małgorzaty Skotnickiej - III miejsce ex aequo w II gr.
- Milena Witkowska - wiolonczela, z klasy prof. Tadeusza Samerka - III miejsce ex aequo w II gr. Akompaniowała Magdalena Darska-Szpakiewicz, którą Jury nagrodziło Dyplomem za wyróżnieniający akompaniament.
- Natalia Trzebiatowska - fortepian, z klasy mgr Alicji Wieczorek - II miejsce w III gr.
- Malwina Pakuła - fortepian, z klasy mgr Malgorzaty Skitek-Staniszewskiej - III miejsce ex aequo w III gr.
- Piotr Litwiński - akordeon, z klasy mgr Pawła Pińskiego - III miejsce ex aequo w III gr.

Ogólnopolski Konkurs - Miniatura-Online w Gdańsku 2021, dyplomy dla Natalii Trzebiatowskiej - fortepian za II mmiejsce i dla Piotra Litwińskiego - akordeon, za III miejsca ex aequo


IV Warszawski Festiwal - Miniatura muzyczna na instrumenty dęte drewniane i blaszane 2021 w Warszawie. Dyplomy Amelii Bieszk i Mai Dargiewicz

  Dwie uczennice SM I st. z klasy fletu mgr Anity Luzak-Czechowskiej odniosły sukcesy na IV Warszawskim Festiwalu Miniatura muzyczna na instrumenty dęte drewniane i blaszane 2021 w Warszawie (maj 2021):
- Amelia Bieszk - wyróżnienie I stopnia w I grupie
- Maja Dargiewicz - wyróznienie I stopnia w IV grupie
Uczennicom akompaniował mgr Wojciech Szymczewski.
Na tym samym Festiwalu uczeń SM II st. Karol Snopek z klasy fletu mgr Katrzyny Czerwińskiej-Gosz otrzymał wyróżnienie II st. w VI grupie. Na fortepianie akompaniowała mu mgr Ewa Nanowska-Szmyt.


XIII Konkurs Młodego Gitarzysty, Kartuzy, 21 maja 2021 - dylom II miejsca dla Jagny Smoleń

  Uczennica klasy 1 działu dziecięcego w SM I st. Jagna Smoleń, ucząca się pod kierunkiem mgr Katarzyna Szałkowskiej, na XIII Konkursie Młodego Gitarzysty w Kartuzach (21.05.2021) zdobyła III nagrodę ex aequo w I grupie wykonawczej. Konkurs został przeprowadzony w trybie on line na podstawie przesłanych nagrań.

VIDEO 1, VIDEO 2


XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy. Gdańsk 20.05.2021 - Chaerin Keum – dyplom, I nagroda XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy. Gdańsk 20.05.2021 - Maciej Stencel – dyplom, I nagroda

XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy. Gdańsk 20.05.2021 - Anna Jędrzejewska – dyplom, II nagroda XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy. Gdańsk 20.05.2021 - Basia Sender – dyplom, III nagroda

XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy. Gdańsk 20.05.2021 - Barbara Szymańska – dyplom, IV nagroda XXII Makroregionalny Oruński Konkurs Skrzypcowy. Gdańsk 20.05.2021 - Natalia Wilczewska – dyplom, wyróżnienie

  Wielki sukces uczniów SM I st. na XXII Makroregionalnym Oruńskim Konkursie Skrzypcowym w Gdańsku (20.05.2021):
- Chaerin Keum, z klasy mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej – I nagroda,
- Maciej Stencel, z klasy mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej – I nagroda,
- Anna Jędrzejewska, z klasy mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej – II nagroda,
- Barbara Sender, z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt - III nagroda,
- Barbara Szymańska, z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt - IV nagroda,
- Natalia Wilczewska, z klasy mgr Beaty Glaza–Sutt - wyróżnienie.


Dargiewicz - Dyplom Na XXIII Wielkopolskim Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych edycja online - Poznań, 01.11 – 31.12.2020

  Na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym OPUS 2021 (edycja online), Kraków 13. 05. 2021 Maja Dargiewicz - uczennica SM I st. z klasy fletu mgr Anity Luzak-Czechowskiej zdobyła III nagrodę. Akompaniował - mgr Wojciech Szymczewski.


  Na XXIII Wielkopolskim Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych edycja online (Poznań, 01.11 – 31.12.2020) Maja Dargiewicz - uczennica klasy fletu SM I st. mgr Anity Luzak-Czechowskiej w grupie 13-latków zdobyła wyróżnienie. Na fortepianie akompaniował jej mgr Wojciech Szymczewski. O skali konkurencji świadczy fakt, że w tegorocznej edycji Konkursu online wzięło udział 148 młodych instrumentalistów z całej Polski.

Dyplomy Chaerin Keum i Maciej Stencel z X Włocławskich Spotkań Skrzypcowych - Na polską nutę

  Sukces uczniów SM I st. na X Włocławskich Spotkaniach Skrzypcowych Na polską nutę (27–29.04.2021):
Chaerin Keum - I nagroda i dyplom za najlepsze wykonanie utworu dowolnego w swojej grupie wiekowej,
Maciej Stencel – wyróżnienie w III grupie wiekowej.
Oboje uczniowie uczą się w klasie skrzypiec pod kierunkiem mgr Agnieszka Kotuk–Pozorskiej; akompaniował mgr Wojciech Szymczewski. Nauczyciele przez Jury zostali wyróżnieni Dyplomami za wyróżniające przygotowanie ucznia oraz za wyróżniający akompaniament.


IV Ogólnopolski Konkurs Uczniów Klas Instrumentów Dętych w Wadowicach - plakat

  W IV Ogólnopolskim Konkursie Uczniów Klas Instrumentów Dętych w Wadowicach dwie uczennice SM I st. z klasy trąbki mgr Sylwii Romanieckiej-Paduch zdobyły nagrody:
- Antonina Dudek z kl. II (dział młodzieżowy) - II nagroda,
- Gabriela Schmidt z kl. 2 (dział dziecięcy) – III nagroda (akompaniował mgr Wojciech Szymczewski)
Na tym samym Konkursie uczennica SM I st. Maja Dargiewicz z klasy fletu mgr Anity Luzak-Czechowskiej zdobyła wyróżnienie I stopnia. Natomiast uczeń SM II st. Jan Borejko z klasy fagoty mgr Ewy Naczk-Jankowskiej zdobył wyróżnienie II stopnia. Organizatorem Konkursu była Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Wadowicach oraz działajace przy niej Stowarzyszenie Per la Musica.


Jan Jwiatkowski prezentuje czek, który zdobył dla szkoły I st. wygrywając II nagrodę w I Warmińskim Konkursie Chopinowskim dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim 2021

Jan Jwiatkowski 3 dyplomy z konkursów pianistycznych: I Warmińskim Konkursie Chopinowskim dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim 2021,  XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny - <i>Muzyka polska i nie tylko</i> w Gorzowie Wielkopolskim, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Ortobello 2021

Jan Kwiatkowski - uczeń SM I st. z klasy fortepianu mgr Małgorzaty Skitek–Staniszewskiej na swoim konce odnotował kolejne nagrody na konkursach pianistycznych:

  XXI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny - Muzyka polska i nie tylko w Gorzowie Wielkopolskim (21.04.2021) - I nagroda w III grupie.
VIDEO z Koncertu Laureatów

  Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny – Ortobello 2021 (edycja online w trybie asynchronicznym) 9.05.2021 – II nagroda.

  I Warmiński Konkurs Chopinowski dla Dzieci i Młodzieży w Lidzbarku Warmińskim (20 – 21.05.2021) – II nagroda.
Dodatkowo Janek zdobył na tym Konkursie dla SM I st. czek na dofinansowanie zakupu instrumentów marki Kawai, w tym 20.000 zł. na zakup fortepianu, 7.000 zł. na zakup pianina i 30% rabatu na zakup dowolnego pianina cyfrowego firmy Kawai.


Dyplomy Wiktorii Skoczylas, Mileny Witkowskiej i Gerdy Reiss z XXVI Ogólnopolskich Konfrontacji Wiolonczselowych im. Zdzisławy Wojciecjowskiej w Bydgoszczy

  W dniach 7 - 9 maja 2021 w Bydgoszczy odbyły się XXVI Ogólnopolskie Konfrontacje Wiolonczelowe im. Zdzisławy Wojciechowskiej (online), w których uczennice SM II st. odniosły sukcesy w czwartej grupie wiekowej: Wiktoria Skoczylas zajęła III miejsce oraz Gerda Reiss zdobyła wyróżnienie I stopnia (obie uczennice z klasy mgr Anny Sawickiej); Milena Witkowska z klasy prof Tadeusza Samerka również została uhonorowana wyróżnieniem I stopnia. Uczennicom akompaniowała mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz.


12th World Open Music Competition - Dyplomy dla Marii Bohusz, Jakuba Narczuka i Kacpra Śliwińskiego za zajęcie II miejsc

  Dwoje uczniów SM I st. Maria Bohusz z klasy wiolonczeli mgr Katarzyny Marczuk i Jakub Mruczek z klasy prof. Tadeusza Samerka na XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym WORLD OPEN (Belgrad, Serbia) zostali laureatami dwóch II-gich nagród. W tym samym konkursie uczeń SM II st. Kacper Śliwiński z klasy prof. Tadeusza Samerka również wywalczył II nagrodę. Uczniom przy fortepianie towarzyszyła mgr Magdalena Darska-Szpakiewicz. Konkurs jest najstarszą na świecie imprezą tego typu organizowaną w trybie online dla młodych adeptów muzyki, a jego organizatorem jest European Association of Music Educators and Performers and Producer Agency MIR Production.s


XXVII Ślaski Konkurs Instrumenty Dęte - Dyplom dla Jana Borejko za zajęcie II miejsca

  Udział ucznia SM II st. Jana Borejki z klasy fagotu mgr Ewy Naczk-Jankowskiej w XXVII Śląskim Konkursie Instrumenty Dęte Drewno dla najmłodszych w Dąbrowie Górniczej (8.03-30.03.2021, 29-30.04.2021) okazał się dla niego szczśliwy. W dwuetapowej edycji (I etap - online, II etap - w tradycyjnej formie estradowej) zajął on III miejsce w III grupie wiekowej. Uczniowi akompaniowała mgr Julia Borejko, którą Jury nagrodziło dyplomem "za wyróżniający akompaniament". Do swoich sukcesów Janek dołączył również II nagrodę na III Międzynarodowym Konkursie Muzycznym (International Music Competition, online) Opus 2021 zorganizowanym przez Fundację Życie i Sztuka z siedzibą w Krakowie.


Dyplomy Tomasza Gucwy i Piotra Litwińskiego z XXV Konkursiu Akordeonowego Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Henryka Malona w Raciborzu

  Wyróżnienia dla Tomasza Gucwy (SM I st.) i Piotra Litwińskiego (SM II st.) z klasy mgr Pawła Pińskiego na XXV Konkursie Akordeonowym Uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Henryka Malona w Raciborzu (16-17.04.2021, II edycja – transgraniczna, online). Do konkursu stanęło ponad 70 uczestników. Nadesłane nagrania konkursowe oceniało Jury w składzie: przewodniczący prof. dr hab. Marek Andrysek, prof. dr. hab. Paweł Paluch, dr Marcela Kysova – Halmova oraz mgr Lilianna Bochen.


  Na Miedzynarodowym Konkursie Instrumentów Smyczkowych w Elbląbu (22 - 25.04.2021, edycja online) troje uczniów SM II st. z klasy kontrabasu mgr Marii Baczyńskiej zdobyło nagrody: Aleksander Tryba - I miejsce, Maria Kierejsza - III miejsce, natomiast Kinga Krefft została nagrodzona wyróżnieniem. Uczennicom akompaniowała mgr Paulina Kuchniak. Zarówno nauczycielka przedmiotu głównego jak i akompaniatorka zostały przez Jury pod przewodnictwem prof. Krystyny Jureckiej wyróżnione za osiągnięcia pedagogiczne.


III Pomorski Konkurs Perkusyjny w Kartuzach 2021 - dyplom I nagrody Bartosza Wawiórko III Pomorski Konkurs Perkusyjny w Kartuzach 2021 - dyplom II nagrody Wiktora Werbowego III Pomorski Konkurs Perkusyjny w Kartuzach 2021 - dyplom III nagrody Ireny Głowińskiej III Pomorski Konkurs Perkusyjny w Kartuzach 2021 - dyplom wyróżnienie Krzysztofa Bursztyńskiego

  W III Pomorskim Konkursie Perkusyjnym zorganizowanym przez PSM I st. im. I.J.Paderweskiego w Kartuzach oraz dzialajace przy tej szkole Stowarzyszenie Musica Cartusia uczniowie SM I st. z klasy perkusji mgr Arkadiusza Skotnickiego odnieśli sukcesy: Bartosz Wawiórko zdobył I nagrodę, Wiktor Werbowy - II nagrodę a Irena Głowińska - III nagrodę. W tym samym konkursie uczeń Krzysztof Bursztyński z klasy mgr Sczepana Polewskiego otrzymał wyróżnienie. Uczniom akompaniowali: mgr Witold Wardziukiewicz i mgr Szczepan Polewski.


  15.04.2021 roku w Szkole Muzycznej II stopnia im F.Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu odbył się V Szkolny Konkurs Gitarowy na utwór samodzielnie przygotowany przez uczniów; został przeprowadzony w formie online. Komisja w składzie: Maria Baczyńska, Emilia Majewska i Monika Dżuła-Radkiewicz po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Olaf Dziak, Zuzanna Pawlik, Anna Strankowska
II miejsce – Rafał Janczukowicz, Marcin Kwiatkowski
III miejsce – Maja Borawska, Jakub Jemioł
Wyróżnienie – Tymon Karpiński, Mikołaj Pieńkowski.

ZOBACZ KONCERT LAUREATÓW - VIDEO


Dyplom Jana Boejki za zajęcie I miejsca w kategorii fagotu na King's International Music Competition w 2021 roku

Dyplom Stefanii Benduch za zajęcie II miejsca w kategorii fagotu na King's International Music Competition w 2021 roku

  Dużym sukcesem mogą się poszczycić ucziowie SM II st. z klasy fagotu mgr Ewy Naczk-Jankowskiej, którzy na konkursie King's Peak International Music Competition '2021 wywalczyli:
- Jan Borejko - I miejsce,
- Stefania Benduch - II miejsce.
Jest to międzynarodowy konkurs muzyki klasycznej w trybie online przeprowadzony w kategoriach instrumentalnej i wokalnej w siedmiu grupach wiekowych. W szranki konkursowe stanęli młodzi muzycy z niemal wszystkich krajów europejskich, z obu Ameryk, a także z odległych zakątków świata, jak Chiny, Baleary, Malezja, Indonezja czy Filipiny. Uczestników oceniało międzynarodowe Jury.


II Międzynarodowy Zdalny Konkursie (online) dla Instrumentów Dętych i Perkusyjnych, Lwów, Ukraina - dyplom I miejsca dla Mai Dargiewicz i II miejsca Amelii Bieszk

II Międzynarodowy Zdalny Konkursie (online) dla Instrumentów Dętych i Perkusyjnych, Lwów, Ukraina - dyplom I miejsca dla Hanny Drozd-Niekurzak i II miejsca Zuzanna Chabinka

  Sukcesy uczennic SM I st. i SM II st. z klasy fletu mgr Anity Luzak-Czechowskiej na II Międzynarodowym Zdalnym Konkursie (online) dla Instrumentów Dętych i Perkusyjnych Fanfary Lwowa (II International Remote Online Competition of Performers on Brass Wind and Percussion Instruments, Fanfares of Lviv) we Lwowie (Ukraina, kwiecień 2021):
- Maja Dargiewicz - I miejsce (SM I st.),
- Amelia Bieszk - II miejsce (SM I st.),
- Hanna Drozd-Niekurzak - I miejsce (SM II st.),
- Zuzanna Chabinka - II miejsce (SM II st.).
Za przygotowanie uczennic-laureatek nauczycielka została nagrodzona Certyfikatem uznania (Certificate of appretiation).
Uczennicom akompaniował mgr Wojciech Szymczewski.


Dyplomy Marii Bohusz i Jermiego Orłowskiego z XXI Konkursu Wiolonczelowo-Kontrabasowego w Malborku

  Na XXI Konkursie Wiolonczelowo – Kontrabasowym, który odbył sie 29 – 30 marca 2021 roku w Malborku (edycja oline) podwójny sukces odniosła uczennica SM I st. Maria Bohusz (wiolonczela) z klasy mgr Katarzyny Mruczek, zdobywając II miejsce oraz Nagrodę specjalną prof. Krzysztofa Sperskiego za najlepsze wykonannie utworu kompozytora polskiego. Uczennicy akompaniowała mgr Magdalena Darska – Szpakiewicz, która została nagrodzona "dyplomem za wyróżniający akompaniament". Na tym samym Konkursie uczeń SM I st. Jeremi Orłowski z klasy kontrabasu mgr Moniki Kwiatkowskiej otrzymał wyróżnienie, a akopmaniująca mu mgr Paulina Kuchniak została uhonorowana "dyplomem za wyróżniający akompoaniament".


Dyplomy Tomasza Gucwy i Dobrochny Raj z XXVI Kaszubskich Spotkań Akordeonowych w Koscierzynie

  Na konkursie zorganizowanym w ramach XXVI Kaszubskich Spotkań Akordeonowych w Koscierzynie (18.03.2021) dwoje uczniów SM I st. zdobyło laury: Tomasz Gucwa z klasy mgr Pawła Pińskiego zajął III miejsce, natomiast Dobrochna Rej z klasy Joanny Ludwiczak została nagrodzona wyróżnieniem. 26. edycja Konkursu była skierowana do uczniów z klas akordeonu szkół muzycznych I stopnia województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego. Została przeprowadzona w oparciu o nagrania audio-video, które oceniało Jury w składzie: prof. Elżbieta Rosińska i dr hab. Paweł Zagańczyk z Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.


Jan Kwiatkowski z dyplomem III Elbląskiego Konkursu Pianistycznego 2021 Hanna Radke z dyplomem III Elbląskiego Konkursu Pianistycznego 2021

  III Elbląski Konkurs Pianistyczny (edycja online) okazał sie szczęśliwy dla czworga uczniów SM I st.
Jan Kwiatkowski (na zdjęciu) z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej wywalczył II nagrodę (na zdjęciu), wyróżnieniami I stopnia zostali uhonorowani Einar Mogielnicki i Armin Mogielnicki - obaj z klasy mgr Macieja Baczyńskiego, natomiast wyróżnienie II stopnia otrzymła Hanna Radke (na zdjęciu) z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. K.Wiłkomirskiego w Elblągu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki w Elblągu pod honorowym patronatem Prezydenta Elbląga. Do Konkursu przystyąpiło 137 młodych pianistów z całej Polski.


  Dużym sukcesem może sie poszczycić uczeń SM I st. Jan Kwiatkowski z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej, który na VI Zachodniopomorskim Konkursie Pianistycznym w Szczecinie zdobył I nagrodę. Konkurs miał zasięg ogólnopolski i został przeprowadzony w trybie online. Był skierowany do uczniów szkół muzycznych I i II st. Przystapiło do niego 35 młodych pianistów podzielonych na trzy grupy, w zależności typu szkoły i klasy. Jury przewodniczył prof. Waldemar Andrzejewski z Akademii Muzycznej w Poznaniu.


V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy, Wadowice 2021 - Jan Borejko, dyplom, Złoty Fagot V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy, Wadowice 2021 - Stefania Benduch, dyplom, Brązowy Fagot

V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy, Wadowice 2021 - Aniela Jarecka, dyplom, Brązowy Fagot V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy, Wadowice 2021 - Anna Starehle, dyplom, Brązowy Fagot

V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy, Wadowice 2021 - Adam Plucha, dyplom, Brązowy Fagot V Ogólnopolski Festiwal Fagotowy, Wadowice 2021 - Amelia Mróz, dyplom, Brązowy Fagot

  Na 5. Ogólnopolskim Festiwalu Fagotowym w Wadowicach - online (15-17 stycznia 2021) uczniowie SM II st. z klasy mgr Ewy Naczk-Jankowskiej zajęli czołowe lokaty:
"Złoty Fagot" trafił do Jana Borejki; Dyplomy - "Brązowy Fagot" otrzymali: Stefania Benduch, Aniela Jarecka, Anna Strehlke, Adam Plucha, Amelia Mróz.
Do sukcesów uczniów przyczyniły się również Panie akompaniatorki: mgr Anna Grabowska-Zgiet i mgr Julia Borejko, które przez Jury zostały uhonorowane Dyplomami "za wyróżniajacy się akompaniament"; mgr Ewy Naczk-Jankowska otrzymała Dyplom "za szczególne osiągnięcia pedagogiczne".


  Cztery uczennice SM I st. odniosły sukcesy na XXII Sopockim Konkursie Skrzypcowym im. Jerzego Hazuki (online) zorganizowanym przez Sopocką Szkołę Muzyczna I st. w Sopocie: Chaerin Keum z klasy mgr Agnieszki Pozorskiej (mgr Wojciech Szymczewski - akomp.) zajęła III miejsce; Dominika Najbar z klasy mgr Bernadety Braun (mgr Marian Benedyka -akom.) zdobyła wyróznienie I st.; Stefania Orłowska również z klasy mgr Bernadety Braun i z akompaniamentem mgr Mariana Benedyki zdobyła wyróznienie II st.; Natalia Wilczewska z klasy mgr Beaty Glazy (mgr Anna Wilczewska - akom.) została uhonorowana wyróżnieniem.


1st Wolfgang Amadeus Mozart Violin Competition - dyplom

  Na 1st Wolfgang Amadeus Mozart Violin Competition w Wiedniu (2021) Adam Liley, uczeń SM II st. z klas mgr Piotra Stożyńskiego zdobył II miejsce. Celem konkursu było zapewnienie młodym artystom należnego rozgłosu. Dlatego wszyscy zwycięzcy otrzymali ofertę na nagranie swojego zwycięskiego utworu w Spotify, Itunes, itp. Dodatkowo media z muzyką klasyczną, takie jak Classical FM, The Violin Channel i The Strad zostały powiadomione o wynikach konkursu, aby mogły promować zwycięzców.

Adam Liley - skrzypce, występ z orkiestrą kameralną


  Jan Kwiatkowski - uczeń SM I st. z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Fenomeny Muzyczne 2020 zorganizowanym przez Fundację Pro Juventus otrzymał wyróżnienie I stopnia. Konkurs został przeprowadzony w trybie online i wzięło w nim udział blisko 500 pianistów. W jury konkursu zasiadali między innymi: prof. Andrzej Jasiński i prof. Janusz Olejniczak.


Międzynarodowy Konkurs Mirona Paliakina 2020 - dyplom

  Na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym Mirona Poliakina (online) w Czerkasach na Ukrainie (1 - 14 listopada 2020) Adam Liley - skrzypce i Miron Augustyn Łajming - fortepian (uczniowie SM II st. z klas mgr Piotra Stożyńskiego i dr Konrada Góry) zdobyli II miejsce w kategorii małych zespołów oraz nagrodę pieniężną. Również obaj pedagodzy zostali nagrodzeni Dyplomami "Za przygotowanie laureata konkursu". Do konkursu przystąpiło 64 młodych wykonawców z Ukrainy, Polski, Kazachstanu i Mołdowy.


XVIII Konkursie Młodego Flecisty Gdynia 2020 - dyplom

  Na XVIII Konkursie Młodego Flecisty (edycja internetowa) w Gdyni (1-4 grudnia 2020) uczniowie SM I st. z klasy mgr Anity Luzak-Czechowskiej odnieśli dwa piękne sukcesy:
I miejsce w 1. grupie - Maja Dargiewicz oraz dwa III miejsca ex aequo w 2. grupie - Maria Dagtyareva i Jan Wysiński. Nauczyciele–akompaniatorzy: dr Zuzanna Lisiecka–Madeja i mgr Wojciech Szymczewski zostali uhonorowani „Dyplomami za wyróżniający akompaniament”.


Konkurs Festiwal Forte 2020 - dyplom

  Na V Ogólnopolskim Konkursie dla skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów - uczniów szkół muzycznych I i II stopnia (2020) zorganizowanym w ramach Festiwalu FORTE (edycja online) Chaerin Keum i Maciej Stencel - uczenniowie SM I st. z klasy skrzypiec mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej zdobyli Dyplomy Laureatów konkursu. Akompaniował mgr Wojciech Szymczewski. Zarówno nauczyciel jak i akompaniator zostali dodatkowo uhonorowani dyplomami za przygotowanie uczniów. Na tym samym konkursie również sukces odniosła uczennica SM II st. Maria Zhorniak z klasy skrzypiec mgr Joanny Szmit-Macidłowskiej, zdobywając wyróżnienie. Akompaniował uczennicy dr Tomasz Jocz.


Ogółnopolski Konkurs Pianistyczny - Cantabile 2020, Hanna Radke przy fortepianie

Na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym Cantabile w Warszawie (15-19.12.2020) ucz. SM I st. Hanna Radke z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej zdobyła III nagrodę, a nauczycielka została wyróżniona "Dyplomem za przygotowanie uczennicy".


XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego - Adam Liley - skrzypce i Miron Łajming -fortepian

  Uczniowie SM II st. Adam Liley (skrzypce) i Miron Łajming (fortepian) z klas mgr Piotra Stożyńskiego i dr Konrada Góry na XX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankiach-Warszawie wywalczyli I miejsce (ex aequo) w kategorii "zespół kameralny z udziałem fortepianu". Przesłuchania Konkursowe odbywały się w trybie nagrań audio-video z udziałem miedzynarodowego jury, w którego skład wchodzili między innymi Andrzej Konstanty Kulka, Piotr Hausenplas, Andrzej Zieliński - b.Prorektor AMFC w Warszawie i inni wybitni muzycy.


XX Międzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Juliusza Zarębskiego - Dyplom

  Uczenica SM I st. Keum Chaerin (skrzypce) z klas mgr Agnieszki Kotuk-Pozorskiej na XX Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego w Łomiankiach-Warszawie została uhonorowana wyróżnieniem w sekcji skrzypiec. Uczennicy akompaniował na fortepianie mgr Wojciech Szymczewski. Z powodu panującej pandemii koronawirusa przesłuchania Konkursowe odbywały się w trybie nagrań audio-video, które oceniało miedzynarodowe jury, w którego skład wchodzili między innymi Andrzej Konstanty Kulka, Piotr Hausenplas, Andrzej Zieliński - b.Prorektor AMFC w Warszawie i inni wybitni muzycy.


Newport Virtuosi International Online Competition 2020 - dyplom I miejsca dla Mileny Witkowskiej

  Ucz. SM II st. Milena Witkowska (wiolonczela) z klasy prof. dr hab. Tadeusza Samerka na Newport Virtuosi International Online Competition '2020 (online) w Newport w stanie Rhode Island (USA) zdobyła I miejsce. Startując w kategorii wiekowej 14-16 lat, Milena pokonała konkurentów z USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Kazachstanu, Indii, Norwegii, Kataru, Rosji, Ukrainy, Holandii i Hiszpanii. Również nauczyciel został uhonorowany dyplomem Za wybitne osiągnięcia.
Wiecej informacji


  Na Gitarowym Konkursie Etiud (online) w Gdańsku uczniowie SM II st. z klasy dr Moniki Dżuły-Radkiewicz odnieśli sukcesy: Zuzanna Pawlik zdobyła I miejsce, Jakub Jemioł - II miejsce; natomiast Marcin Kwiatkowski z klasy mgr Emilii Majewskiej zdobył III miejsce. Również uczennica SM I st. Karolina Sojecka z klasy mgr Katarzyny Kural na tym samym konkursie została nagrodzona wyróżnieniem.


XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu 2020

  XXVIII Międzynarodowy Festiwal Chopinowski na Mazowszu w Sochaczewie (5-8.12.2020) okazał się szczęśliwy dla Pauliny Borzymowskiej, uczennicy SM II st. z klasy mgr Małgorzaty Skitek-Staniszewskiej. Program konkursowy w jej wykonaniu wysoko oceniło Jury a młoda pianistka została nagrodzona tytułem "Laureata". W zmaganiach konkursowych wzięło udział 65 młodych pianistów, z czego aż 21 to reprezentanci zagranicznych szkół muzycznych z Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. W składzie międzynarodowego jury znależli się: Jan Kadłubiski - Polska, Andrzej Dutkiewicz - Polska, Dorian Leljak - Serbia-Chorwacja, Murray McLachlan - Wielka Brytania i Irene Veneziano – Włochy. Impreza odbyła sie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


  Na III Ogólnopolskim Konkursie Klawesynowym (online) w Krakowie dwie uczennice SM II st. z klasy prof. dr hab. Małgorzaty Skotnickiej zajęły czołowe miejsca: Joanna Liwo - I miejsce a Estera Laskowska - III miejsce. Wymagany program konkursowy obejmował utwór J.S.Bacha, suitę XVII-wiecznego kompozytora oraz utwór dowolny z XVI – XVIII wieku. Organizatorem Konkursu było Centrum Edukacji Artystycznej we współpracy z PSM II st. im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie.


Konkurs kontrabasowy 2020

  W ramach VII Pomorskich Dni Kontrabasowych w Starogardzie Gdanskim odbył się VII Ogólnopolski Konkurs Kontrabasowy dla uczniów szkół muzycznych I i II st. Gradus ad Parnassum (online), w którym wystapiła uczennica SM II st. Maria Kierejsza z klasy mgr Marii Baczyńskiej, zdobywając wyróżnienie. Uczennicy akompaniowała na fortepianie mgr Paulina Kuchniak.

  Na IV Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym i Kontrabasowym w Gdańsku (29-30.04.2021) Maria Kierejsza wywalczyła III miejsce.


WIĘCEJ INFORMACJI
O SUKCESACH UCZNIOWSKICH


MATERIAŁ PROMOCYJNY Film promujący naukę w SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu

Johann Sebastian Bach
Koncert na dwoje skrzypiec d-moll BWV 1043, I cz.
Orkiestra Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku Wrzeszczu
Nagranie w formacie 360° z dźwiękiem ambisonicznym.

Link do Koncertu online Orkiestry SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu. Nagranie w formacie 360° z dźwiękiem ambisonicznym.


Termomodernizacja

TERMOMODERNIZACJA
budynku Szkoły Muzycznej I st.
im. G.Bacewicz
w Gdańsku-Wrzeszczu
przy ul. R.Dmowskiego 16b

Dyrekcja Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku–Wrzeszczu informuje, że w budynku Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz przy ul. Romana Dmowskiego 16B zakończyły się prace budowlane w ramach projektu:
"Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce".

Inwestorem zadania było Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE


SPECJALISTYCZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W GDAŃSKUOFERUJE BEZPŁATNE:
- konsultacje psychologiczne,
- wsparcie psychologiczne,
- diagnozy psychologiczne,
- szkolenia i warsztaty.

Oferta jest skierowana do uczniów wszystkich szkół artystycznych, ich rodziców i nauczycieli.

Kontakt: Łukasz Tartas - psycholog
Dyżury w środy w godzinach 11:00 – 17:00
On-line (Skype): SPPP CEA Gdańsk
e-mail: tartas@cea.art.pl
tel: 780-175-178

ZOBACZ RÓWNIEŻ:
Wykaz ogólnodostępnych stron internetowych i telefonów zaufania oferujących pomoc psychologiczną

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
NOTA PRAWNA: Właścicielem tej witryny jest Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu. Witryna jest chroniona prawem (ustawa z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z późniejszymi zmianami). Informacje zawarte na stronach tej witryny zostały podane w dobrej wierze. Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność podanych informacji, a także za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników i osoby trzecie w związku z korzystaniem z tej witryny.
Publikacja witryny: 17 czerwca 2005 roku
Aktualizacja: 24 listopada 2021 roku