EGZAMIN WSTĘPNY
do Szkoły Muzycznej II st. im F. Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu

Lista niezakwalifikowanych na rok szkolny 2018/2019
(kandydaci, którzy nie zdali egzaminu wstępnego)
 1. Balcerzak Natalia
 2. Budyś Dobrosława
 3. Charuk Mikołaj
 4. Gumienny Jakub
 5. Hladkov Roman
 6. Jażdż Szymon
 7. Machnikowski Mateusz
 8. Sęk Sebastian
 9. Tusiewicz Adam
 10. Wawryk Zuzanna
 11. Wojtkiewicz Wit
 12. Zieliński Maciej