Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

29 października 2018 rokuWARSZTATY DLA NAUCZYCIELI AKOMPANIATORÓW
szkół muzycznych I i II st.

Miejsce: sala kameralna
Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina
w Gdańsku-Wrzeszczu ul. Partyzantów 21a

Oganizator:
Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

PROWADZĄCY I TEMATYKA WARSZTATÓW:

dr hab. Anna Mikolon - AM Gdańsk

"Rola akompaniatora w procesie przygotowania uczniów do konkursów i przesłuchań"

dr Magdalena Ochlik-Jankowska – AM Gdańsk

"Gra a’vista w pracy pianisty-kameralisty"

Plan zajęć warsztatowych:

  1. Omówienie literatury dotyczącej kameralistyki fortepianowej połączone z prezentacją publikacji dr M.Ochlik-Jankowskiej i dr hab. A.Mikolon.
  2. Przykłady wybitnych pianistów-kameralistów.
  3. Specyfika pracy z instrumentalistami i wokalistami.
  4. Współpraca z pedagogiem prowadzącym przedmiot główny.
  5. Praktyczne ćwiczenia umiejętności gry a’vista i praca nad utworami wykonywanymi z uczniami.

ANNA MIKOLON

Pianistka, stypendystka Towarzystwa im. Fryderyka Chopina oraz Fundacji Sztuki Dziecka, laureatka I nagrody w Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi, laureatka Konkursu Solfeżowego w Łodzi. Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie prof. Bogdana Czapiewskiego i prof. Andrzeja Artykiewicza.

Odbyła staż artystyczny w zakresie kameralistyki fortepianowej w UMFC w Warszawie pod kierunkiem prof. Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej. W 2011 r. obroniła doktorat w dyscyplinie artystycznej – instrumentalistyka (promotor – prof. Anna Prabucka-Firlej). Jako pedagog Akademii Muzycznej i Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku przyczynia się do sukcesów studentów i uczniów (otrzymała 3 nagrody Dyrektora ZSM za osiągnięcia dydaktyczne).

Współtworzy projekty edukacyjne jak np. Mała Gdyńska Filharmonia czy Poranki Muzyczne w Filharmonii Kaszubskiej. Pianista podczas wielu kursów mistrzowskich artystów tej miary, co: prof. Bożena Harasimowicz, prof. Izabela Kłosińska, prof. Urszula Kryger, prof. Charlotte Lehmann, prof. Helena Łazarska, prof. Jadwiga Rappe, prof. Claudio Desderi, prof. Paul Esswood, prof. Ryszard Minkiewicz, Agnes Wolska, dr Katarzyna Dondalska, Andre Orlowitz, dr Marek Rzepka, dr Wojciech Mrozek, dr Jacek Szymański.

Wielokrotnie nagradzana jako akompaniator na konkursach. Ma w swoim dorobku liczne publikacje i nagrania, m.in.: cykle miniatur fortepianowych Z. Noskowskiego, utwory solowe i kameralne D. Szostakowicza, solo fortepianowe w operze Rosenkavalier R. Straussa, utwory kameralne J. Bruzdowicz (płyta miesiąca miesięcznika Muzyka 21), pieśni F. Chopina, S. Moniuszki, B. Brittena, G. Verdiego, V. Belliniego, R. Quiltera, E.W. Korngolda, G. Finzi’ego, K. Pałubickiego, H. Jabłońskiego, W. Walentynowicza, M.K. Ogińskiego, R. Kłoczko i wielu innych.

Prowadząc różnorodną działalność koncertową – kameralną i solową – współpracując zarówno z wokalistami, jak i z instrumentalistami wykonała już 750 koncertów. Od 2013 r. tworzy wraz z Anną Liszewską duet fortepianowy. Uczestniczy w festiwalach muzycznych, takich jak: Gdańskie Lato Muzyczne – Chopin nad wodami Motławy, Gdański Festiwal Muzyczny, Międzynarodowy Festiwal Duetów Fortepianowych, Gdynia Classica Nova, Sopockie Dni Sztuki Wokalnej, Sonosfera, Dobrodzień Classic Festival, Festiwal Muzyki Współczesnej Nowe Fale, Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża, Kalejdoskop Form Muzycznych i Festiwal Muzyki Sakralnej w Sopocie. Nie stroni od prawykonań muzyki nowej (Olivier Greif, Marcin Łukaszewski, Rafał Kłoczko) lub dawno zapomnianej.

Od kilku lat współorganizuje Koncerty w Centrum Ekumenicznym w Gdańsku-Oliwie oraz Międzynarodowy Festiwal Wieczory Muzyczne u św. Andrzeja Boboli w Sopocie.

Przez 11 lat była pianistą-korepetytorem solistów w Operze Bałtyckiej. Zagrała ok. 1000 prób, 180 spektakli jako muzyk orkiestrowy, ma 43 opery w repertuarze, otrzymała Nagrodę POB za realizację opery Rosenkavalier R. Straussa, współpracowała z Teatrem w Ingolstadt, realizowała Gwałt na Lukrecji B. Brittena dla TV Mezzo, akompaniowała podczas przesłuchań dla: ZBF Agentur Leipzig 2003, European Opera Center Liverpool 2007 i Belvedere Competition 2014, 2015 i 2016.

Źródło: amuz.gda.pl

MAGDALENA OCHLIK-JANKOWSKA

W 1989 roku zdobyła swoją pierwszą muzyczną nagrodę, wygrywając regionalny konkurs pianistyczny dla dzieci. Odtąd często występowała, reprezentując szkołę jako solistka oraz akompaniatorka Jana Justyny – pedagoga skrzypiec. W 1997 roku ukończyła szkołę z wyróżnieniem, jako absolwentka klasy mgr Renaty Bidler. Następnie podjęła studia na Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, w klasie fortepianu prof. Waldemara Wojtala oraz dr hab. Pawła Rydla. Zaczęła żywo interesować się muzyką kameralną. Przez pięć lat pracowała w trio Senza Nome, w klasie kameralistyki prof. Anny Prabuckiej-Firlej. Wraz z koleżankami z zespołu brała udział w międzynarodowych kursach mistrzowskich w Luzernie, Bad Sobernheim i w Gdańsku. Trio występowało wielokrotnie w Polsce i za granicą. Szczególnym uznaniem cieszyły się koncerty podczas Dni Maxa Regera w Weiden (Niemcy).

Podczas studiów współpracowała z Wydziałem Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Dokonała kilku prezentacji i prawykonań utworów studentów i pedagogów wydziału.

Wystąpiła w koncercie dyplomantów uczelni, wykonując wraz z orkiestrą Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod batutą prof. Janusza Przybylskiego IV Symfonię koncertującą Karola Szymanowskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra sztuki (z wyróżnieniem), doskonaliła swoje umiejętności pod kierunkiem prof. Jana Kuleszy w ramach Podyplomowego Studium Pianistyki w Gdańsku. Jednocześnie podjęła zatrudnienie na uczelni w roli akompaniatorki. Obecnie pracuje na Wydziale Instrumentalnym, w stopniu starszego wykładowcy. Jest także nauczycielem dyplomowanym w Szkole Muzycznej II Stopnia w Gdańsku-Wrzeszczu.

Dotychczas wzięła udział w ponad stu pięćdziesięciu koncertach solowych lub kameralnych. Dużą część z nich stanowiły recitale pedagogów, studentów oraz absolwentów uczelni. Często występuje z mężem, trębaczem mgr Piotrem Jankowskim.

Pełniła funkcję akompaniatora podczas wielu edycji Międzynarodowego Konkursu Gry na Instrumentach Dętych Blaszanych w Gdańsku. W 2012 r. została wyróżniona przez Jury za akompaniament, a w 2014 r. towarzyszyła zdobywcy pierwszej nagrody.

Jest laureatką dwunastu nagród, zdobytych na konkursach krajowych i międzynarodowych, przyznawanych za występy solowe, kameralne i akompaniament.

Od kilku lat prowadzi własne badania nad metodami rozwijania umiejętności w grze a’vista na fortepianie. Wygłosiła kilka referatów, m.in. podczas obrad plenarnych XV Międzynarodowej Sesji Naukowej Muzyka Fortepianowa w Gdańsku w 2010 roku. W maju bieżącego roku obroniła pracę doktorską na ten temat.

Źródło: amuz.gda.pl