Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
firma YAMAHA
zapraszają na
VI WAKACYJNE WARSZTATY KLARNETOWE
dla uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
2 - 7 lipca 2018 roku


Miejsce: sala kameralna
Szkoły Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina w Gdańsku-Wrzeszczu,
ul. Partyzantów 21a

     Cele Warsztatów:

 • doskonalenie warsztatu wykonawczego,
 • praca nad repertuarem proponowanym przez uczestników,
 • integracja uczestników, kształtowanie i pielęgnowanie zamiłowania do wspólnego muzykowania poprzez zajęcia w zakresie kameralistyki,
 • wykonanie koncertów na zakończenie warsztatów.

     Wykładowcy:

 • dr hab. Jan Jakub Bokun (klarnet) – Akademia Muzyczna we Wrocławiu,
 • dr hab. Grzegorz Wieczorek (klarnet) - Akademia Muzyczna w Gdańsku,
 • mgr Dawid Głowacki (zespoły kameralne) – OSM I i II st. w Gdańsku,
 • wykł. Alicja Wieczorek (akompaniament) - Akademia Muzyczna w Gdańsku

     Uczestnictwo czynne - 400 zł

     Zapewniamy dla każdego uczestnika:
 • pięć lekcji indywidualnych,
 • trzy lekcje z akompaniatorem,
 • udział w zespołach kameralnych,
 • udział w koncercie uczestników, który odbędzie się w sali koncertowej ZSM w Gdańsku–Wrzeszczu

     Uczestnictwo bierne - 200 zł

     W ramach uczestnictwa biernego proponujemy:
 • możliwość obserwacji lekcji indywidualnych,
 • udział w zajęciach kameralnych.

Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników warsztatów. Uczniowie nieletni muszą być pod opieką osoby pełnoletniej, która odpowiada za ich bezpieczeństwo.

Wpłaty z dopiskiem VI Wakacyjne Warsztaty Klarnetowe prosimy przekazać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
nr: 89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

Karty zgłoszenia z kopią dowodu wpłaty prosimy przesyłać
w terminie do 17 czerwca 2018 roku
na adres:
Zespół Szkół Muzycznych
ul. Romana Dmowskiego 16b
80 – 264 Gdańsk–Wrzeszcz

lub fax. 58 346 04 20
e-mail: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

Informacje dotyczące warsztatów są udzielane pod numerem telefonu 516 223 263 lub adresem poczty e–mail: grzegorz.wieczorek74@gmail.com 

W załączniku odnaleźć można kartę zgłoszenia.