Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Chwila wspomnień
K O N T A K T

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu

Szkoła Muzyczna I st. im Grażyny Bacewicz

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Cykl sześcioletni (dział dziecięcy)
I II III IV V VI
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 1,33 1,33 1,33 2 2 2
2. Fortepian dodatkowy         0,66 0,66
3. Rytmika 1 1 1      
4. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
5. Zajęcia z akompaniatorem   0,33 0,33 0,33 0,33 0,66
6. Audycje muzyczne       1 1 1
7. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny       2 2 2

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Cykl czteroletni (dział młodzieżowy)
I II III IV    
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 2 2 2 2    
2. Fortepian dodatkowy     0,66 0,66    
3. Kształcenie słuchu 2 2 2 2    
4. Zajęcia z akompaniatorem   0,33 0,33 0,66    
5. Audycje muzyczne   1 1 1    
6. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny   2 2 2    


OBJAŚNIENIA:

 • 0,33 godz. lekcyjnej = 15 minut
 • 0.66 godz. lekcyjnej = 30 minut
 • 1 godz. lekcyjna = 45 minut
 • 1,33 godz. lekcyjnej = 60 minut
 • 2 godz. lekcyjne = 90 minut
 • 3 godz. lekcyjne = 135 minut

Szkoła Muzyczna II st. im Fryderyka Chopina

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Wydział instrumentalny
Cykl 6-letni
I II III IV V VI
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 2 2 2 2 2 3
2. Fortepian dodatkowy 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66  
3. Praca z akompaniatorem 0,33 0,66 0,66 1 1 1,33
4. Improwizacja organowa       1 1  
5. Zespół kameralny     1 1 1  
6. Orkiestra lub chór   2 2 2 2  
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
8. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2          
9. Harmonia   2 2 2    
10. Literatura muzyczna   2        
11. Historia muzyki     2 2 2 2
12. Formy muzyczne         2 2

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Wydział wokalny
Cykl 4-letni
I II III IV    
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Śpiew solowy 2 2 2 3    
2. Praca z akompaniatorem 1 2 2 2    
3. Fortepian obowiązkowy 2 2 1 1    
4. Dykcja i recytacja 1 1 1      
5. Zespół wokalny   2 2 2    
6. Chór     2      
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2    
8. Zasady muzyki z elementami edycji nut 2          
9. Harmonia   2 2      
9. Harmonia 2 2 2 2    
10. Formy muzyczne     2 2    


OBJAŚNIENIA:

 • 0,33 godz. lekcyjnej = 15 minut
 • 0.66 godz. lekcyjnej = 30 minut
 • 1 godz. lekcyjna = 45 minut
 • 1,33 godz. lekcyjnej = 60 minut
 • 2 godz. lekcyjne = 90 minut
 • 3 godz. lekcyjne = 135 minut