SZKOLNE PLANY NAUCZANIA

SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Cykl sześcioletni
I II III IV V VI
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 1,33
1,33 1,33 2 2 2
2. Fortepian dodatkowy         0,66 0,66
3. Rytmika 1 1 1      
4. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
5. Zajęcia z akompaniatorem   0,33 0,33 0,33 0,33 0,66
6. Audycje muzyczne       1 1 1
7. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny       2 2 2
SZKOŁA MUZYCZNA I stopnia

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Cykl czteroletni
I II III IV    
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 2 2 2 2    
2. Fortepian dodatkowy     0,66 0,66    
3. Rytmika - - - -    
4. Kształcenie słuchu 2 2 2 2    
5. Zajęcia z akompaniatorem   0,33 0,33 0,66    
6. Audycje muzyczne   1 1 1    
7. Chór, orkiestra lub zespół instrumentalny   2 2 2    
SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia (specjalność: instrumentalistyka)

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Cykl sześcioletni
I II III IV V VI
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny 2 2 2 2 2 3
2. Fortepian obowiązkowy 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66  
3. Praca z akompaniatorem 0,33 0,66 0,66 1 1 1,33
4. Improwizacja organowa       1 1  
5. Zespół kameralny     1 1 1  
6. Orkiestra lub chór   2 2 2 2  
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2 2 2
8. Zasady muzyki
z elementami edycji nut
2          
9. Harmonia   2 2 2    
10. Literatura muzyczna   2        
11. Historia muzyki     2 2 2 2
12. Formy muzyczne         2 2
SZKOŁA MUZYCZNA II stopnia (specjalność: wokalistyka)

Obowiązkowe zajęcia
edukacyjne

Cykl czteroletni
I II III IV    
Liczba godzin lekcyjnych w tygodniu
1. Instrument główny - śpiew 2 2 2 3    
2. Praca z akompaniatorem 1 2 2 2    
3. Fortepian obowiązkowy 2 2 1 1    
4. Dykcja i recytacja 1 1 1      
5. Zespół wokalny   2 2 2    
6. Chór     2      
7. Kształcenie słuchu 2 2 2 2    
8. Zasady muzyki
z elementami edycji nut
2          
9. Harmonia   2 2      
10. Historia muzyki 2 2 2 2    
11. Formy muzyczne     2 2    
OBJAŚNIENIA:

0,33 godz. lekcyjnej = 15 minut
0.66 godz. lekcyjnej = 30 minut
1 godz. lekcyjna = 45 minut
1,33 godz. lekcyjnej = 60 minut
2 godz. lekcyjne = 90 minut
3 godz. lekcyjne = 135 minut