Strona główna
Powrót
 
 
 

Uroczystość
nadania imienia Wandy Dubanowicz
sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu

 
   8 października 2011 roku
   Tego dnia dokonano uroczystego aktu nadanie imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a. Zbiegło się to z obchodami jubileuszowymi 65-lecia Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz z 5. rocznicą śmierci
ś.p. Wandy Dubanowicz, wieloletniej, zasłużonej nauczycielki tej szkoły. Nadanie imienia nastąpiło na wniosek Koła Absolwentów SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz na mocy specjalnej uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.
  W uroczystości, oprócz władz szkolnych, wzięli udział koledzy i koleżanki-pedagodzy, znajomi oraz dawni uczniowie Pani Dubanowicz.
   Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu w intencji ś.p. Wandy Dubanowicz oraz wszystkich zmarłych pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.
   W foyer szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz. Większość zaprezentowanych dokumentów i fotografii zostało udostępnionych na potrzeby wystawy przez p.Katarzynę Lipińską, która również jest fundatorką ozdobnej tablicy upamiętniającej to doniosłe wydarzenie oraz okolicznościowej publikacji.
 
 

 

 

 


© Copyright by Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu, ul Dmowskiego 16b
tel. (0-48) 058 341 92 13       tel/fax (0-48) 058 346 04 20