Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
Uroczystość nadania imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu

   8 października 2011 roku

   Tego dnia dokonano uroczystego aktu nadanie imienia Wandy Dubanowicz sali kameralnej w Szkole Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Partyzantów 21a. Zbiegło się to z obchodami jubileuszowymi 65-lecia Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz z 5. rocznicą śmierci ś.p. Wandy Dubanowicz, wieloletniej, zasłużonej nauczycielki tej szkoły. Nadanie imienia nastąpiło na wniosek Koła Absolwentów SM II st. w Gdańsku-Wrzeszczu oraz na mocy specjalnej uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

   W uroczystości, oprócz władz szkolnych, wzięli udział koledzy i koleżanki-pedagodzy, znajomi oraz dawni uczniowie Pani Dubanowicz.

   Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu w intencji ś.p. Wandy Dubanowicz oraz wszystkich zmarłych pedagogów Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.

   W foyer szkoły zorganizowano okolicznościową wystawę prezentującą życie, twórczość i działalność pedagogiczną Wandy Dubanowicz. Większość zaprezentowanych dokumentów i fotografii zostało udostępnionych na potrzeby wystawy przez p. Katarzynę Lipińską, która również jest fundatorką ozdobnej tablicy upamiętniającej to doniosłe wydarzenie oraz okolicznościowej publikacji.