Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

PRZESŁUCHANIA
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
UCZNIÓW KLAS WIOLONCZELI I KONTRABASU

uczniów szkół muzycznych I i II stopnia
Regionu III Pomorskiego
Gdańsk, 28 lutego 2020PISMO PRZEWODNIE

Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu w br. szkolnym jest organizatorem Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej uczniów klaswiolonczeli i kontrabasu szkół muzycznych I i II stopnia Regionu III Pomorskiego.

Przesłuchania odbędą się 28 lutego br. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej I st. im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Romana Dmowskiego 16b.

Zgłoszenia wypełnione drukiem komputerowym (wzór dostępny na stronie CEA) należy przesyłać na adres: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl do dnia 7 lutego 2020 roku.

Harmonogram Przesłuchań oraz konsultacji zostanie opublikowany na stronie www.zsm-gdansk.edu.pl oraz przesłany drogą elektroniczną do zainteresowanych szkół.