Logo ZSM
 
 
 
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Historia szkoły
Absolwenci
Nauczyciele
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Sukcesy uczniów
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Chwila wspomnień
K O N T A K T

PLAN ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW TEORETYCZNYCH
oraz Orkiestry i Chóru szkolnego
w roku szkolnym 2019/2020


SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. G.Bacewicz

6-letni cykl naucznaia (dział dziecięcy)

Klasa Dzień Godzina Przedmiot Sala Nauczyciel
kl. 1
gr. A
Poniedz. 15.00-15.45 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Poniedz. 15.50-16.35 Rytmika
Czwartek 15.00-15.45 Kszt. słuchu
kl. 1,
gr. B
Poniedz. 17.30-18.15 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Poniedz. 18.20-19.05 Rytmika
Czwartek 17.30-18.15 Kszt. słuchu
kl. 1
gr. C
Wtorek 16.40-17.25 Kszt. słuchu 306
oraz
302
M.Malgeri
Piątek 15.50-16.35 Kszt. słuchu
Piątek 16.40-17.25 Rytmika
kl. 1
gr. D
Wtorek 17.30-18.15 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Wtorek 18.20-19.05 Rytmika
Piątek 18.20-19.05 Kszt. słuchu
kl. 2
gr. A
Poniedz. 16.40-17.25 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Czwartek 15.50-16.35 Kszt. słuchu
Czwartek 16.40-17.25 Rytmika
kl. 2
gr. B
Wtorek 19.10-19.55 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Piątek 16.40-17.25 Kszt. słuchu
Piątek 17.30-18.15 Rytmika
kl. 2
gr. C
Wtorek 17.30-18.15 Kszt. słuchu 306
oraz
302
M.Malgeri
Piątek 17.30-18.15 Kszt. słuchu
Piątek 18.20-19.05 Rytmika
kl. 3
gr. A
Poniedz. 19.10-19.55 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Czwartek 18.20-19.05 Kszt. słuchu
Czwartek 19.10-19.55 Rytmika
kl. 3
gr. B
Wtorek 15.50-16.35 Kszt. słuchu 306
oraz
302
A.Krause
Wtorek 16.40-17.25 Rytmika
Piątek 15.50-16.35 Kszt. słuchu
kl. 3
gr. C
Wtorek 18.20-19.05 Kszt. słuchu 306
oraz
302
M.Malgeri
Wtorek 19.10-19.55 Rytmika
Piątek 19.10-19.55 Kszt. słuchu
kl. 4
gr. A
Poniedz. 15.00-15.45 Audycje muz. 6 K.Juwa
Poniedz. 15.50-16.35 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Czwartek 15.50-16.35 Kszt. słuchu 7 L.Turska
kl. 4
gr. B
Poniedz. 18.20-19.05 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Czwartek 18.20-19.05 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Czwartek 19.10-19.55 Audycje muz. 6 K.Juwa
kl. 4
gr. C
Wtorek 15.00-15.45 Kszt. słuchu 6 K.Juwa
Piątek 15.00-15.45 Kszt. słuchu
Piątek 15.50-16.35 Audycje muz.
kl. 4
gr. D
Wtorek 17.30-18.15
Kszt. słuchu 7 L.Turska
Piątek 16.40-17.25 Kszt. słuchu
kl. 5
gr. A
Poniedz. 16.40-17.25 Audycje muz. 6 K.Juwa
Poniedz. 17.30-18.15 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Czwartek 16.40-17.25 Kszt. słuchu 7 L.Turska
kl. 5
gr. B
Wtorek 15.50-16.35 Kszt. słuchu
6 K.Juwa
Piątek 16.40-17.25 Kszt. słuchu
Piątek 17.30-18.15 Audycje muz.
kl. 5
gr. C
Wtorek 16.40-17.25
Kszt. słuchu 7 L.Turska
Piątek 18.20-19.05 Kszt. słuchu
kl. 6
gr. A
Poniedz. 16.40-17.25 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Czwartek 16.40-17.25 Audycje muz. 6 K.Juwa
Czwartek 17.30-18.15 Kszt. słuchu 7 L.Turska
kl. 6
gr. B
Poniedz. 18.20-19.05 Audycje muz. 6 K.Juwa
Poniedz. 19.10-19.55 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Czwartek 19.10-19.55 Kszt. słuchu 7 L.Turska
kl. 6
gr. C
Wtorek 18.20-19.05 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Wtorek 19.10-19.55 Audycje muz. 6 K.Juwa
Piątek 17.30-18.15 Kszt. słuchu 7 L.Turska
Klasy
4, 5, 6
Środa 15.45-17.30 Chór szkolny
lub Orkiestra
Aula M.Kozorys
17.30-19.00

4-letni cykl naucznaia (dział młodzieżowy)

Klasa Dzień Godzina Przedmiot Sala Nauczyciel
kl. I
gr. A
Poniedz. 19.10-19.55 Kszt. słuchu 6 K.Juwa
Czwartek 15.50-16.35 Kszt. słuchu
kl. I
gr. B
Wtorek 16.40-17.25 Kszt. słuchu 6 K.Juwa
Piątek 18.20-19.05 Kszt. słuchu
kl. II Wtorek 17.30-18.15 Kszt. słuchu 6 K.Juwa
Wtorek 18.20-19.05 Audycje muz.
Piątek 19.10-19.55 Kszt. słuchu
Kl. III Poniedz. 15.50-16.35 Kszt. słuchu 6 K.Juwa
Czwartek 14.10-14.55 Audycje muz. 6 K.Juwa
Czwartek 15.00-15.45 Kszt. słuchu 7 L.Turska
kl. IV Poniedz. 17.30-18.15 Kszt. słuchu 6 K.Juwa
Czwartek 17.30-18.15 Audycje muz.
Czwartek 18.20-19.05 Kszt. słuchu
Klasy
II, III, IV
Środa 15.45-17.30 Chór szkolny
lub Orkiestra
Aula M.Kozorys
17.30-19.00