Logo ZSM
Menu
   STRONA GŁÓWNA
Szkoła Muzyczna I st. im. G.Bacewicz
Szkoła Muzyczna II st. im. F.Chopina
Rekrutacja do ZSM
Tryb eksternistyczny
Absolwenci
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Informacje dla uczniów ZSM
Informacje dla nauczycieli ZSM
Samorząd uczniowski
Rada rodziców
Koło absolwenta
Tryb eksternistyczny
Stowarzyszenie przyjaciół ZSM
Konkursy, seminaria, warsztaty
Koncerty szkolne
Kalendarium muzyczne
Stare foto
Szkolne plany nauczania
Chwila wspomnień
K O N T A K T

XXIII MAŁY KONKURS SOLFEŻOWY
dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego
wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk-Wrzeszcz, 13 marca 2019 roku

W Y N I K I

  Szkoła Nauczyciel  
Zofia
Chabinka
Zespól Szkół Muzycznych
Szkoła Muzyczna I st.
w Gdańsku-Wrzeszczu
Małgorzata
Malgeri
I miejsce
Michał
Pilarczyk
Zespól Szkół Muzycznych
Szkoła Muzyczna I st.
w Gdańsku-Wrzeszczu
Anna
Krause
II miejsce
Igor
Świątek
OSM I i II st.
im. F. Nowowiejskiego
w Gdańsku
Elżbieta
Grabowska
III miejsce
Maciej
Stencel
Zespól Szkół Muzycznych
Szkoła Muzyczna I st.
w Gdańsku-Wrzeszczu
Anna
Krause
wyróżnienie
Marta
Kuzińska
PZSM
im. A. Rubinsteinaw
w Bydgoszczy
Beata
Nehring
wyróżnienie


WYNIKI do pobrania