XXIII MAŁY KONKURS SOLFEŻOWY
dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego
wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk-Wrzeszcz, 13 marca 2019 roku

      REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, Sekcja teorii Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 13 marca 2019 roku o godz. 1100 w ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16 b.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia.
 4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 3 uczestników.
 5. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez dyrektora ZSM.
 6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 7. Zgłoszenia na kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 7 marca 2019 r. na adres:

         Zespół Szkół Muzycznych
         ul. Dmowskiego 16 b
         80-264 Gdańsk
         Tel./fax 058 346 04 20
         email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl

 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł
  od każdego uczestnika na konto:

         Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku - Wrzeszczu
         89 1160 2202 0000 0002 4756 2117
         z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe -Konkurs Solfeżowy

  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.

 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 11. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.Do pobrania: