XXII MAŁY KONKURS SOLFEŻOWY
dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego
wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia
Gdańsk, 14 marca 2018 roku

      REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja teorii Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Konkurs odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Zespole Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu przy ul. Dmowskiego 16 b.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 3 cyklu sześcioletniego wszystkich typów szkół muzycznych I stopnia.
 4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 3 uczestników.
 5. Uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu.
 6. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
 7. Zgłoszenia na kartach uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 9 marca 2018 roku na adres:

  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
  lub
  tel./fax 58 346 04 20


 8. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 40 zł od uczestnika na konto:

  Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu
  ul. Dmowskiego 16 b, 80-264 Gdańsk

  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

  z dopiskiem Darowizna na cele statutowe - Konkurs solfeżowy
  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.


 9. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 10. Koszty podróży i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.Do pobrania: