XII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY
„Muzyka w wykonaniu najmłodszych.
Od baroku po współczesność”
Gdańsk, 12 stycznia 2018 roku

      REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Muzycznych, sekcja fortepianu Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Gdańsku-Wrzeszczu.
 2. Celem konkursu jest propagowanie polskiej muzyki współczesnej, umożliwienie prezentacji uczniom na estradzie ogólnopolskiej oraz wymiana doświadczeń wśród nauczycieli.
 3. Przesłuchania konkursowe odbędą się w dniu 12 stycznia 2018r. w sali koncertowej ZSM.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 5. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch grupach:
  • I grupa – uczniowie klas 2 i 3 cyklu sześcioletniego oraz klasy II cyklu czteroletniego,   
  • II grupa – uczniowie klas 4 i 5 cyklu sześcioletniego oraz klasy III cyklu czteroletniego.

 6. Obowiązuje następujący program wykonany z pamięci:
  • I grupa:
   1. utwór Jana Sebastiana Bacha,
   2. dwa utwory dowolne o wyraźnie kontrastującym charakterze, w tym jeden kompozytora polskiego, skomponowany po 1940 roku.
  • II grupa:
   1. utwór Jana Sebastiana Bacha,
   2. utwór dowolny o charakterze wirtuozowskim,
   3. dowolny utwór kantylenowy.
  Jeden z utworów dowolnych musi być kompozytora polskiego, skomponowany po 1940 roku.
 1. Zgłoszenia prosimy przesłać na kartach uczestnictwa (wzór w załączeniu) w terminie
  do dnia 08 grudnia 2017r. na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  ul. Dmowskiego 16 b, 80-264 Gdańsk
  Tel./fax nr 346 04 20
  email: sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
 1. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł od każdego uczestnika na konto:

  Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Muzycznych w Gdańsku – Wrzeszczu
  89 1160 2202 0000 0002 4756 2117

  Bez dowodu wpłaty zgłoszenie nie będzie uwzględnione.
 1. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
 2. Uczestników konkursu będzie oceniać jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.
 3. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.
 5. Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.Do pobrania: