V OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLAWESYNOWY
im. Wandy Landowskiej

Gdańsk, 4 - 5 grudnia 2018 roku

      REGULAMIN

      Uwaga: zobacz opublikowany poniżej ANEKS do Regulaminu

 1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu.
  Honorowy Patronat nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.

 2. Celem konkursu jest popularyzacja klawesynu oraz literatury klawesynowej, ze szczególnym uwzględnieniem repertuaru polskich kompozytorów, wśród młodzieży uczącej się w szkołach muzycznych I i II stopnia. Jest to również okazja do spotkania uczniów i nauczycieli, wymiany doświadczeń oraz nawiązania muzycznych przyjaźni

 3. Konkurs odbędzie się w dniach 4 – 5 grudnia 2018 r. w sali koncertowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina w Gdańsku – Wrzeszczu przy ulicy Partyzantów 21 A.

 4. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:

 5. I Klawesyn solo:
  • I grupa – uczniowie szkół muzycznych I stopnia.
  • II grupa – uczniowie klas I-III szkół muzycznych II stopnia.
  • III grupa - uczniowie klas IV – VI szkół muzycznych II stopnia.

  II Zespół kameralny z udziałem klawesynu:
  • Jedna grupa wiekowa – uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia.

  Zespół kameralny z udziałem klawesynu od duetu począwszy.
  Dopuszcza się w tej kategorii również wykonanie utworów na cztery ręce.

 6. Konkurs jest jednoetapowy dla każdej grupy wiekowej w obydwu kategoriach.

 7. Szczegółowy program podany jest w załączniku do regulaminu. Utwory mogą być wykonane w dowolnej kolejności. Program może być wykonany z nut.

 8. Zgłoszenie (karta zgłoszeniowa w załączniku) należy przesłać do 9 listopada 2018 roku
  na adres:

  Zespół Szkół Muzycznych
  ul. Dmowskiego 16 b, 80-264 Gdańsk
  lub w formie elektronicznej na adres:
  sekretariat@zsm-gdansk.edu.pl
 1. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

 2. Wszelkie informacje dotyczące konkursu organizator publikuje na stronie:
  www.zsm-gdansk.edu.pl

 3. Przesłuchania konkursowe będą się odbywać w kolejności alfabetycznej począwszy od wylosowanej przez organizatorów litery „M”.

 4. Występy uczestników oceniać będzie trzyosobowe Jury powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

 5. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

 6. Konkurs jest otwarty dla publiczności.

 7. Koszty uczestnictwa (przyjazd, wyżywienie, noclegi) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

 8. Nagrodzeni uczestnicy zobowiązani są do udziału w koncercie laureatów, który odbędzie się w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej II st. ul. Partyzantów 21 A.

 9. Akceptacja zapisów Regulaminu Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego na zamieszczenie nazwiska uczestnika oraz zdjęć z przesłuchań i koncertu laureatów na stronie internetowej ZSM w Gdańsku – Wrzeszczu.

        Program V Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego

I Klawesyn solo

Grupa I: - dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru.

Grupa II: - utwór kompozytora polskiego skomponowany w dowolnej epoce,
- dowolny utwór polifoniczny,
- minimum dwa tańce o kontrastowym charakterze

Czas trwania programu maksymalnie 15 minut.

Grupa III - utwór kompozytora polskiego skomponowany w dowolnej epoce,
- minimum cztery tańce wchodzące w skład jednego cyklu,
- dowolny utwór polifoniczny,
- dowolny utwór o swobodnej formie

Czas trwania programu maksymalnie 30 minut.

II Zespół kameralny z udziałem klawesynu

Dowolne siedemnasto- lub osiemnastowieczne utwory kameralne, przynajmniej jeden utwór powinien być wykonany w całości (pełen cykl)

Czas trwania programu maksymalnie 20 minut.


Aneks do Regulaminu
V Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej

Program dla zespołów kameralnych utworzonych z uczniów szkół muzycznych I stopnia:
- dwa dowolne utwory zróżnicowane pod względem charakteru.

W związku ze zmianą Regulaminu,
przedłuża się termin przesyłania zgłoszeń do 16 listopada 2018 roku.Do pobrania: